Daglige arkiver: 3. juni 2022

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Det er vanskelige økonomiske tider, og det politiske spill rundt forskningsrådet er bekymringsfullt. Vi er nødt til å se etter alternativer når det gjelder forskningsfinansiering, og det var derfor veldig kjekt å se at K2 var vel representert på workshop om «Horizon Europe and Beyond» organisert av FIA. Vi fikk mange praktiske tips om hvordan å gå frem, og jobbet litt med et verktøy laget av Hiwa Målen fra FIA som gjør det enklere for forskere å finne passende utlysninger. Ikke nøl med å ta kontakt med vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa hvis du trenger hjelp.

Så har vi ved K2 også flere gode eksempler på vellykket ekstern forskningsfinansiering fra andre kilder: Eva Gerdts og hennes Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner fikk nylig støtte fra Godvik Sanitetsforeningen, Bjørn Tore Gjertsen fikk tildelt midler for CD37 CAR T celleterapi fra regionale helseforetaksprogrammet KLINBEFORSK, og Nina Langeland sitt Vestnorsk forskningssenter for antibiotikaresistens (CAMRIA – Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches) støttet av Trond Mohn stiftelsen hadde stor åpning denne uken med helseministeren Ingvild Kjerkol til stede, hvor Randi Bertelsen er en av PI som får støtte (https://mohnfoundation.no/vestnorsk-samling-om-forskning-pa-antibiotikaresistens/). Gratulerer så mye til alle involverte!

Og sist, men ikke minst: vi ved K2 er faktisk veldig flinke til å utdanne neste generasjon forskere med hele 21 disputaser i første halvår 2022! Det finnes en del forskningsfinansiering rettet mot yngre forskere, så bare ta kontakt med Susanna hvis du trenger råd.

Ha en fin pinse!

Disputas- Merete Salveson Engeseth

Merete Salveson Engeset

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2
Hovedveileder:professor Ola D. Røksund
Medveileder: professor Thomas Halvorsen

Prøveforelesning: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 10.15Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Respiratory sequelae of COVID-19 infection»

Disputas: Tirsdag 14. – juni 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: “Outcomes following PDA surgery in extremely preterm born subjects. Focusing on left vocal cord paralysis and associated short and long-term outcomes”

1. opponent: Professor Sveinung Berntsen, Universitetet i Agder
2. opponent: Ph.d. Camilla Slot Mehlum, Syddansk Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte