Daglige arkiver: 9. juni 2022

Disputas Sarah Larteley Lartey Jalloh – 22. juni

Prøveforelesning:      Onsdag 22. juni 2022 kl. 09.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Influenza vaccine 10 years from now: lessons from recent pandemics and role of annual vaccination regimens»

Disputas:                    Onsdag 22. juni 2022 kl. 11.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans”

  1. opponent: Professor Hideki Ueno, Kyoto Universitet, Japan
  2. opponent: Forsker Ranveig Braathen, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside.

I mai 2022 ble det vedtatt å igangsette 70 nye COST-nettverk. Nettverk innenfor eller relevante for medisinsk og helsefaglig forskning er ført opp i listen nederst i denne e-posten.

Les videre

Faddervakt

UiB er opptatt av at velkomstuken i uke 33 skal bli en god opplevelse, både for byens nye studenter og alle andre bergensere. I den forbindelse trenger vi frivillige kolleger som kan stille opp som faddervakter og bidra til en trygg og hyggelig velkomstuke.

Faddervaktordningen fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere kan ringe til ved behov. Som frivillig går man rundt i sentrum i grupper på ca. fire, observerer og passer på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. kl. 22 til kl. 03 i fadderuken (15. – 20. august). Man hjelper også til med å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en sørge for at de som ønsker det følges hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Vi oppfordrer alle våre kolleger til å bidra som faddervakt. Det er kjekt og sosialt å være faddervakt, samt uvurderlig viktig for UiB. Dersom du tenker dette er noe du vil bidra med, kan du melde deg på her.

Har du spørsmål, ta kontakt med: faddervaktene@sammen.no – Det er studentsamskipnaden Sammen som organiserer og koordinerer faddervaktordningen.

Vil du være pasient hos en tannlegestudent?

Har du eller noen du kjenner behov for tannbehandling? Da har du sjansen til god og rimelig behandling nå. Pasienter ved studentklinikken betaler ca. halv pris i forhold til hos vanlig tannlege. Studentene får veiledning av tannleger og spesialister ved avdelingen og godkjenner arbeidet underveis og til slutt.

Behandling hos oss er aktuelt for alle med behov for tannbehandling. Det er særlig ved avdelingene oral protetikk (kroner, broer og avtakbare tannproteser) og endodonti (rotfylling) det er mangel på pasienter til studentene våre.

Som pasient hos oss, må du kunne stille til behandling til samme tid (enten 8.15-11 eller 12.45-15.30) og ukedag i perioden du går til behandling.

Institutt for klinisk odontologi er et av tre læresteder i Norge som utdanner tannleger. Tannlegestudentene i 3.-5. studieår utfører tannbehandling på pasienter. For at tannlegestudentene våre skal få tilstrekkelig klinisk trening, er de avhengige av pasienter. Behandling hos student tar noe lenger tid enn hos en ferdigutdannet tannlege, men er til gjengjeld rimeligere.

Dersom dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner, ta kontakt – pasient@uib.no – 55 58 66 00