Melding fra IT-avdelingen

SAFE – harmonisering av betaling for diskbruk og lagring UiB har en godt etablert praksis med betaling for bruk av disk til lagring av data. Formålet er både å fordele kostnader ut fra faktisk bruk, og samtidig skape en bevissthet rundt hvor mye man tar var på av data og bidra til ryddig og sletting av det man ikke trenger ta vare på. For å hjelpe UiBs forskere og studenter til å behandle sensitive data på en trygg og sikker måte etablerte UiB i 2015 en egen tjeneste med dette formålet, SAFE.

SAFE ble realisert i 2015 i nær dialog med fagmiljøene. I årene etter har tjenesten blitt utvidet med ny funksjonalitet, mer programvare og ulike løsninger for håndtering av data. Med over 400 prosjekter og 1800 brukere har SAFE vist seg å være en god løsning som støtter opp om UiBs forskning. For UiB har det vært viktig at man tok i bruk løsninger som SAFE for å sørge at vi behandler sensitive forsknings- og helsedata i henhold til lover og regler. Det har derfor vært gratis å lagre data i SAFE for UiBs brukere. SAFE har vært en såpass stor suksess at den bruker i dag over 50% av UiBs sentrale datalagring. Det er nå behov og ønskelig å harmonisere vilkårene ved å lagre data ved UiB slik at disse er noenlunde lik uavhengig av hvilke forskningsdata man behandler.

Med virkning fra 2023 vil vi introdusere betaling for lagring også for SAFE. Betalingen i denne omgangen innføres kun for lagring ut over 1TB. Prisene er finnes på IT-avdelingens nettsider https://it.uib.no/Prisliste_IT_tjenester.

Lagring av data i SAFE tilsvarer «Standard Fillagring Med Tiering Uten Speiling» med en pris i år på 1,70 kr / GB per år. Alt lagring over 1TB vil bli fakturert fra 2023 og vil følge IT[1]avdelingen sine rutiner for fakturering, samt prisjusteringer. De midlene man får inn vil gå til SAFE og særlig til å videreutvikle SAFE. I den sammenheng vil det nevnes at det pågår arbeid som ser på brukerbetaling for infrastruktur på UiB, inkl. betaling for Sigma2 forbruk, osv. Prising av SAFE kan i fremtiden endres som et resultat av det arbeidet og evt. andre relevante vedtak. Vi vil sørge for å informere brukere om evt. endringer i god tid.

IT-avdelingen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *