Daglige arkiver: 24. juni 2022

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2023. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Hovedfokus siste halvår har vært økonomien grunnet Kunnskapsdepartementet sine utspill om kutt i grunnbevilgningen til alle universitetene knyttet til pensjon, effektivisering, reiser og annet. Det vises til dekan Per Bakkes e-post i dag. Medisinsk fakultet har gjort opp et budsjett for 2022 med et underskudd på kr 30 mill mens K2 har 12 mill kr i underskudd. Det gjør driften av vanskelig. Men som Per Bakke sier, står vi sammen i dette, skal vi klare å komme gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Info om phd og postdoc-stillinger fra fakultetet

Grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED ser vi oss dessverre nødt til å iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd og postdoc-stillinger):

  1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten-22
  2. Det vil bli lyst ut 3 phd stillinger høsten-22 forbeholdt forskerlinjestudenter
  3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger vår-23 vil bli truffet mot slutten av høsten-22 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
  4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader, vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten-22 må utsettes til tidligst 1. januar-23.
  5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten-22, kan dette gjennomføres
  6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.