Daglige arkiver: 23. juni 2022

Melding fra IT-avdelingen

SAFE – harmonisering av betaling for diskbruk og lagring UiB har en godt etablert praksis med betaling for bruk av disk til lagring av data. Formålet er både å fordele kostnader ut fra faktisk bruk, og samtidig skape en bevissthet rundt hvor mye man tar var på av data og bidra til ryddig og sletting av det man ikke trenger ta vare på. For å hjelpe UiBs forskere og studenter til å behandle sensitive data på en trygg og sikker måte etablerte UiB i 2015 en egen tjeneste med dette formålet, SAFE.

Les videre

Kreftforeningens pionerprosjekter åpner for søknader

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

 

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år. Utlysningen åpner senest 1. juli, og søknadsfristen er 15. september 2022.

Informasjon om utlysning av forskningsmidler – Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Hvert år tildeler de midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra givere.

Følgende utlysninger har søknadsfrist 1. september 2022: – Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning – Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning Spre gjerne denne informasjonen til aktuelle forskere og forskningsmiljøer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet

CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, in Zoom

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

Les videre