Månedlige arkiver: mai 2022

Ukens leder

Forskning til studentene

Studentene ved fakultetet ønsker mer kontakt med forskere og den akademiske hverdagen. Det er derfor på begynt arbeid om å lage en portal hvor studenter kan komme i kontakt med oss forskere ved instituttene, fra ph.d-nivå opp til professor. Det er viktig at flere forskere melder seg til denne portalen slik at vi kan gi et godt tilbud til studentene. Jeg oppfordrer alle til å delta, se mer detaljer om saken her

Ha en fin helg!

Pål R. Njølstad
instituttleder

UiB innfører betaling for parkering fra 01.06.22 – også for reserverte plasser

Til enheter med reservert parkeringsplass og brukere av reserverte plasser.

Enheten disponerer en eller flere reserverte plasser eller din mailadresse er knyttet til et registreringsnummer som pt. er hvitelistet for bruk av en eller flere reserverte parkeringsplasser ved UiB.

Fra 1.juni innfører UiB betaling for parkering – det gjelder også for plasser med egne reservertskilt. Det er kun når man faktisk parkerer på den reserverte plassen at man må betale.

For å kunne benytte en reservert plass må du etter 1/6 passe på følgende:

 1. Som i dag: Ditt registreringsnummer må være hvitelistet for bruk av reservert plass (som i dag) – det er den enheten som disponerer plassen som kan hviteliste de som skal kunne benytte den.
 2. Nytt: Når du parkerer på en reservert plass må du betale for parkeringen i appen «AimoPark Norway» – på parkeringsområde kan man søke på UiB så kommer det opp to alternativer vanlig og EL-bil med lading, velg det som gjelder for din parkering.

Ytterligere informasjon og veiledninger finnes på denne siden:  https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Priser:
10,- per time, maks 60,- per dag – for EL-bilplasser med lading 15,- per time, maks 90,- per dag.

Ta kontakt med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om reserverte plasser og bruken av disse.

Mvh
Eiendomsavdelingen

Kjære Mentimeterbruker ved UiB

Som tidligere annonsert vil det bli arrangert et grunnleggende kurs 8. juni som gjentas 23. august, og et kurs for viderekommende 15. juni som gjentas 30. august, alle mellom kl 10.00-11.00.

Stina Nilsson Helander fra Mentimeter vil geleide oss gjennom kurset, hvor hun vil gå igjennom alt du trenger å vite for å begynne med Mentimeter. Stina er fra Sverige og det blir anledning til å stille spørsmål både på norsk og engelsk begge kursdagene. Man kan spørre underveis, og hun blir også tilgjengelig i 15 minutter i etterkant for eventuelle spørsmål.

Les videre

Christina Flornes

Jeg jobber som forskning- og utdanningskonsulent, Ph.d.-koordinator og studieveileder ved K2.
Det vil i praksis si at jeg administrerer det meste rundt disputaser og midtveisevalueringer. I tillegg har jeg endel  andre administrative oppgaver på K2.

Det jeg liker aller best med jobben min er kollegene og det gode arbeidsmiljøet. Vi er en fin gjeng som jobber for at arbeidsplassen skal bli så god som mulig for både kandidater og ansatte ved UiB.

Akkurat nå jobber jeg med å koordinere semesterets siste disputaser, slik at alle som skal disputere før sommeren får det de trenger av hotell, middager, blomster, lunsj, auditorier, kapper, mapper, beskjeder, signaturer osv.

Jeg er heldig som får delta i utdanningen av morgendagens forskere. Det er veldig gøy å samarbeide med faglig dyktige kollegaer og det finnes alltid nye spennende oppgaver å bli bedre på!

EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions are nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:
Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research
Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures
Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers
Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre
Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.

Mer om forskningsfinansiering

Vi har tidligere skrevet om at Fakultetet og instituttene må kutte kostnader. Nå er Forskningsrådet sin tur. I Khrono (khrono.no) roper nobelprisvinnerne Moser og Moser vasku om forskningskutt. De er sjokkerte og det er de ikke alene om. Khrono skriver: For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning. I tillegg er det forslag om å forskyve utlysning av midler til forskningsinfrastruktur.

Hvordan skal vi håndtere dette som institutt? Jeg tenker at det er viktig å søke midler fra Forskningsrådet selv om nåløyet er enda trangere enn før. Videre må en se etter alternative finansieringskilder. Her peker Horizon Europe seg ut som en stor mulighet. Mens Norge kutter i forskningsbevilgninger investerer EU 95,5 milliarder Euro å Horizon Europe i tidsperioden 2021-2027! Forskningsavdelingen arrangerte en informasjonsdag 13. mai der det ble redegjort for søknadsmulighetene, og de er mange og organisert i 3 pillarer

 1. Excellent science (ERC stipender, Marie Sklodowska-Curie mobiltetsprogram
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness, der blant annet Helse er en av delprogrammene
 3. Innovative Europe

Horizon Europe har et spesielt fokus to adaptasjon til klimaforandringer, kreft, klimaneutrale smarte byer, sunne hav og sjøer, jordhelse og mat

Her er det muligheter til å søke som vi må bli flinkere til å benytte oss av. Forskningsavdelingen og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

 

Sier som Nike: just do it!

Hilsen

Eystein Husebye

Nestleder K2

Bli kjent med Horisont Europa

Hiwa Målen fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen har utviklet et verktøy for å navigere Horizon Europe og dens utlysninger. Fokus er på Pillar 2, Global challenges and European industrial competitiveness, der bland annet Cluster Health ligger.

Kurs om dette Power BI verktøyet tirsdag 31 mai kl 9.00-11.30 på Eitri.

Påmelding Horizon Europe and Beyond – a tool to navigate the EU landscape (uib.no)

Spørsmål? Tak kontakt med Amra Grudic-Feta: Amra.Grudic@uib.no

Eitri demo

Eitri Medical Incubator hosts startups and researchers striving to improve healthcare by developing better solutions to today’s problems. Join us for a breakfast on May 31 and hear from a few of them!

May 31, 8:30-10:00, at Eitri, Hauklenadsbakken 31.

Sign up here: https://www.eitrilab.no/events/eitri-demo-breakfast

Please, contact maija.slaidina@uib.no or torleif.lunde@uib.no if you have any questions.

Can science make sense of life?

Meet the 2022 Holberg Laureate, Sheila Jasanoff (Harvard University) in conversation with Stephen Hilgartner (Cornell University). Jasanoff and Hilgartner are internationally leading scholars in Science and Technology Studies (STS) and have done extensive research on the social dimensions and politics of biomedicine and biotechnology (among other fields). Join us Friday June 10 at 09.30-10.15 in Store Auditorium, Haukeland University Hospital!

More information here

The Holberg Week

Join us in the celebration of this years’ Holberg Prize Laureate, Nils Klim Prize Laureate and the Holberg Prize School Project winners. The 2022 Holberg Week takes place in Bergen and Oslo 7–10 June.

The Holberg Week takes place in the beginning of June as a celebration of the Holberg Prize Laureate, the Nils Klim Prize Laureate. During the week you can hear the laureates, as well as other prominent guests from Norway and abroad participate in a series of lectures, panel discussions and other academic events.

More information here

Konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest inviterer til sin årlige konferanse om samarbeid for forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Konferansen er en møteplass for kunnskapsdeling, meningsutveksling og entusiasme om forskning og innovasjon som verktøy for en bedre, mer effektiv og samordnet helsetjeneste. Her viser vi frem eksempler på hva gode samarbeid mellom forskningsmiljø og kommuner kan få til ved å jobbe sammen. Konferansier er Kaveh Rashidi.

Vi har et spennende program som inkluderer disse temaene (fullt program vedlagt):

 • Innlegg fra Helse- og omsorgsdepartementet og paneldebatt om den nye stortingsmeldingen «Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten»
 • Hvordan få et kunnskapssystem for kommunene (ved KS), og hvordan gå fra kunnskap til beslutning i kommunene (ved FHI)?
 • Presentasjon av flere spennende og varierte forskningsprosjekter relatert til Kunnskapskommunen.
 • Veien videre for forskning og innovasjon i offentlig sektor, perspektiver fra Forskningsrådet og Region Nordhordland Helsehus.
 • Utdeling av Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

Påmelding til konferansen her og mer informasjon på Kunnskapskommunens nettsider.

Konferansen har begrenset antall plasser, så vær tidlig ute. Spre gjerne ordet til andre som kan ha interesse av konferansen.

Kurs: “Genetic epidemiology and genome-wide association analyses”

Kurset organiseres i helseklyngen av IGS og dekker temaer som går et stykke forbi «standard GWAS», som familiedesign og epigenetikk. Det har fått gode tilbakemeldinger tidligere år.

Legg merke til at fristen for registrering er 20. mai.

Where: University of Bergen.
When: 30th of May to 3rd of June.

More information and registration link

The registration deadline is the 20th of May, and if you wish to earn credits you will need to sign up through UiB this time.

Should you have any questions or concerns, please reach out to us at contact-norbis@uib.no

Nye publikasjoner fra K2-kolleger

Nedenfor følger nye artikler fra K2-kolleger:

Najafian B, Silvestroni A, Sokolovskiy A, et al. A novel unbiased method reveals progressive podocyte globotriaosylceramide accumulation and loss with age in females with Fabry disease. Kidney Int. Published online April 26, 2022:S0085-2538(22)00341-6.

Strand K, Stiglund N, Haugstøyl ME, et al. Subtype-specific surface proteins on adipose tissue macrophages and their association to obesity-induced insulin resistance. Front Endocrinol (Lausanne). 2022;13:856530.

Har du publisert en ny artikkel? Send den til meg, så inkluderer jeg den i neste ukes nyhetsbrev.

 

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Jeg vil bruke ukens leder til å minne om to saker: RETTE og undervisningsdagen.

Jeg er ansvarlig for oppfølging av prosjekter fra K2 i RETTE, derfor må jeg bare be alle om å sjekke at all nødvendig informasjon er overført fra REK (og per i dag er det en del prosjekter som krever endring i RETTE). Når dere logger dere inn i systemet (https://rette.app.uib.no/) vil dere ha mulighet til å fylle inn mer informasjon om prosjektet og svare på noen spørsmål og deretter bekrefte prosjektet. Det er prosjektlederne som er ansvarlig for å gjøre dette.

RETTE ble etablert av UiB for å etterfølge GDPR og for å sikre at sentrale lovverk følges. UiB skal ha oversikt og kontroll med alle forskningsprosjekter og studentoppgaver som behandler personopplysninger. Medisinske/helseforskningsprosjekter trenger godkjenning fra REK. Noen prosjekter har konsulentplikt hos personvernansvarlig, og NSD (Norsk senter for forskningsdata) kan bidra til å vurdere personvern. Etter vurdering eller godkjenning overføres informasjon fra NSD og REK til RETTE.

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai kl.12-15:15 som jeg håper mange vil delta på. Programmet for dagen finner dere i K2nytt i dag. Husk å melde deg på:

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY (uib.no)

Ha en fin helg!

Datathon i Bergen/ Eitri 16.- 19. september

Eitri arrangerer et «datathon» 16. september til 19. september.

 • Det er enormt mye verdi i helsedata som samles inn i sykehussettinger, men ikke så mange som tar disse dataene i bruk. Målet for datathonet er å få med seg helsepersonell, medisinere og dataforskere til å sitte sammen en helg for å bruke disse dataene for å løse ulike problemer innenfor sykehuset, sier daglig leder for Eitri, Thorleif Markussen Lunde.

Leo Celi fra MIT kommer for å fasilitere denne workshopen.

Les mer, og meld deg på her

Valenseminaret 2022 – Helsetenesta i nytt lys

Valen sjukehus inviterer til nasjonalt seminar fredag 9. september 2022, Rosendal Fjordhotell.

Etter at professor Ole Didrik Lærum innleier om betydinga av døgnrytmar hos mennesket, vil fleire spennande foredragshaldarar frå Norge, Danmark og USA forelese om:

 • Banebrytande utvikling av lys-terapeutiske pasientrom.
 • Innovativ bruk av radar-teknologi og kronoterapeutiske prinsipp for behandling av søvnforstyrringar.
 • Lysterapi i sjukeheim hos eldre med demens.
 • Mørketerapi og lysterapi som integrert del av psykiatrisk akuttbehandling.
 • Kronoterapi ved bipolar liding, internasjonale anbefalingar.

Lenke til påmelding og program

Praktiske opplysningar:
Det blir tilbod om skyss til Sunde kai etter seminaret for dei som har behov for det.

Pris:
Kr. 2 200,-
Kr. 1 050,- Helse Fonna tilsette – dagpakke blir dekka av arbeidsgjevar.

Valenseminaret
Helse Fonna HF
www.helse-fonna.no

BRUSSELOPPDATERING 29.04.22

Om man ønsker å melde seg på brusseloppdateringen og så kan man sende mail til kontorsjef Charlotte Eide charlotte.eide@uib.no

Momentum på besøk i Brussel 

Denne uken har Momentum vært på besøk hos brusselkontoret. Fra tirsdag til torsdag har gruppen fått presentasjoner og tatt del i workshops med mål om å øke kunnskapen om EUs støtteprogrammer innen forsknings- og innovasjon.  Blant foredragsholderne var Benjamin Turner som arbeider hos The European Research Council (ERC). Turner snakket mye om forskjellen på de ulike ERC-stipend og forklarte godt evalueringsprosessen av søknadene. Ifølge Turner får ERC årlig inn omkring 10 000 søknader der litt under 15% får innvilget støtte. En av grunnene til at disse programmene er såpass ettertraktet er at støtten er svært generøs. Hver kandidat får omkring 1 million euro over en 5-årsperiode og det er i tillegg mulighet for å søke om tilleggsstøtte for å kjøpe inn nødvendig utstyr til den aktuelle forskningen.

Les videre

Undervisningsdagen 18. mai !

Nå er programmet for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai klart!

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Det serveres lunsj kl. 12.00 som krever påmelding senest 12. mai. Meld deg på her.

Velkommen!

UNDERVISNINGSDAG FOR K1 OG K2 18 MAI 2022 /TEACHING DAY FOR K1 AND K2 18 MAY (uib.no)