Daglige arkiver: 13. juni 2022

Disputas Kjerstil E. Hestetun

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

  1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
  2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte