Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside.

I mai 2022 ble det vedtatt å igangsette 70 nye COST-nettverk. Nettverk innenfor eller relevante for medisinsk og helsefaglig forskning er ført opp i listen nederst i denne e-posten.

I tillegg gir vedlagte fil en oversikt over alle de nye COST-nettverkene, inkludert et sammendrag av det enkelte nettverk. 23. juni vil COST publisere detaljerte beskrivelser (MoU/Memorandum of Understanding) av nettverkene. Disse vil kunne finnes via denne siden: Browse COST Actions – List of COST Actions past and ongoing | COST

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-nettverk. Vedlagt følger søknadsskjema (norsk og engelsk versjon) som skal brukes av dem som ønsker å delta i nettverkenes styringskomiteer (Management Committee/MC). Vi ser gjerne at søknad sendes inn så snart som mulig, da nettverkene vil starte opp rett over sommeren/tidlig på høsten. Søknadsskjema og CV sendes som vedlegg til e-post til Trude Dypvik: tdy@forskningsradet.no

Vedlegg:
1) New COST Actions – booklet
2) Søknadsskjema (Norsk)
3) Application form (engelsk)

Vennlig hilsen
Hans Hellebostad

 

Nye COST-nettverk innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

 

 • CA21130 – P2X receptors as a therapeutic opportunity
 • CA21139 – 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science
 • CA21153 – Network for implementing multiomics approaches in atherosclerotic cardiovascular disease prevention and research
 • CA21165 – Personalized medicine in chronic kidney disease: improved outcome based on Big Data
 • CA21168 – Improving outcome of Juvenile Inflammatory Rheumatism via universally applicable clinical practice
 • CA21108 – European Network for Skin Engineering and Modeling
 • CA21110 – Building an open European Network on OsteoArthritis research
 • CA21117 – The role of IMMUnity in tackling PARKinson’s disease through a Translational NETwork
 • CA21147 – European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic inflammatory diseases
 • CA21122 – PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing
 • CA21137 – Ethics in Dementia
 • CA21113 – Genome Editing to Treat Human Diseases
 • CA21115 – Iron-sulphur (FeS) clusters: from chemistry to immunology
 • CA21151 – Generation of Human Induced Pluripotent Stem Cells from Haplo-Selected Cord Blood Samples
 • CA21160 – Non-globular proteins in the era of Machine Learning
 • CA21162 – Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes
 • CA21169 – Information, Coding and Biological Function: the Dynamics of Life
 • CA21116 – Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer
 • CA21135 – Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer
 • CA21140 – INTercEption of oRal CancEr develoPmenT
 • CA21154 – Translational control in Cancer European Network
 • CA21123 – Cancer – Understanding Prevention in Intellectual Disabilities
 • CA21152 – Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care
 • CA21105 – Blastocystis under One Health
 • CA21111 – One Health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond
 • CA21132 – European Swine Influenza Network
 • CA21145 – European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections
 • CA21164 – TowArDs an improVement in diAgNostiCs and trEatment strategies for TB control
 • CA21170 – Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *