Månedlige arkiver: august 2021

Medarbeidersamtaler

Semesteret i godt i gang, og det betyr også at det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Spesielt for yngre forskere er det viktig at karriereplanlegging tas med, og at pedagogisk basiskompetanse er noe de burde tenke på.

Gjennomføring av medarbeidersamtalene er delegert til forskningsgruppelederne, mens jeg som fungerende instituttleder skal begynne medarbeidersamtalene med forskningsgruppelederne, noe Pål kommer til å fortsette med når han er tilbake ved roret. Dette er for øvrig forskjøvet til 21. oktober siden SFF søknadsfristen er utsatt til 20.oktober. Administrasjonssjef Mia Holmaas er ansvarlig for medarbeidersamtalene med administrativt ansatte.

Disputas Shamundeeswari Anandan – 3. september 2021

Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning:
Fredag 03. september 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                 “Biomarkers in cancer – promises and challenges in translation”

 

Disputas:
Fredag 03. september 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:       “Rethinking High-Grade Serous Carcinoma: Development of new tools for deep tissue profiling”

 

 

 1. opponent: Docent Anniina Färkkilä, University of Helsinki, Finland
 2. opponent: Forsker Henrik Mei ,Deutsches Rheuma-Forschungszentrum, Berlin, Tyskland
 3. medlem av komiteen: Forsker Agnethe Engelsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

 

 

 

 

 

 

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30.septemer 2021:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

Data Management Workshop

The Centre for Digital Life Norway and ELIXIR Norway are hosting another

Data Management Planning workshop for Life Science Projects on September

7.- 8. 9:00-13:00 both days, online.

Registration deadline: September 3.

https://www.digitallifenorway.org/services/data-management/events/dmp-workshop-for-life-science-02.html

Please contact Korbinian Bösl, Data Management coordinator at ELIXIR Norway & Centre for Digital Life Norway, if you have any questions: Korbinian.Bosl@uib.no

Ukens leder

Vi gleder oss over å kunngjøre at Eitri Medical Incubator   vil bli innviet 1. november 2021.

Vi ønsker deg velkommen til å bygge et økosystem sammen med oss, ​​der helseinnovasjon kan trives. Eitri vil være en arena for mennesker som vil transformere helsevesenet og får iverksatt ideer.  Vi ønsker innovasjon velkommen innen legemiddeloppdagelse, utvikling av diagnostiske verktøy, medisinsk utstyr, programmer for e-helse og så videre. Vi vil være vertskap for etablering av nye bedrifter, fagfolk i bransjen, klinikere og forskere som driver innovativ forskning med stor innvirkning.

Eitri ligger i 8. og 9. etasje i BBB (Bygg for Biologiske basalfag) og vil være åpen for guidede turer i august og september. Registrer deg her hvis du er interessert, og husk å angi fullt navn og e -postadresse. Kontakt oss hvis ingen av de tilbudte tidspunktene  passer for deg.  Vi planlegger gjerne flere besøk.

Hvis du leder innovativ forskning med potensial for å forbedre menneskeliv, kan Eitri være det beste stedet å bringe prosjektet ditt i mål. På Eitri vil du dra nytte av rådgivning, veiledning og pedagogiske arrangementer. Videre vil du lære av likesinnede jevnaldrende og bransjepersonell som omgir deg.

Vi tilbyr dedikerte skrivebord og delte skrivebord som kan brukes etter førstemann til mølla -prinsippet. Hvis du er interessert i å bli med i Eitri -samfunnet og ha et dedikert eller delt skrivebord på Eitri, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å indikere din potensielle interesse innen 15. september.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10760401

Ta kontakt med Maija Slaidina (maija.slaidina@uib.no <mailto: maija.slaidina@uib.no>, 409 96 025) eller Torleif Markussen Lunde (torleif.lunde@uib.no <mailto: torleif.lunde@uib. nr>, 454 28 780) for mer informasjon eller planlegging av flere Eitri -turer.

 

MED + SV = SANT

 1. september kl. 09.30 – 13.00

I samarbeid med Det amfunnsvitskaplege fakultetet arrangerer Det medisinske fakultet eit seminar for å legge til rette til meir og betre forskingssamarbeid mellom medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar.

Deltakarane vil lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og korleis fleir- og tverrfagligheit kan utnyttast som konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for eksempel EU. Vi vil bli utfordra gjennom praktiske øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date».

Stad:  Scandic Bergen City

Dato: 15. september 2021
Les videre

Kurs i EndNote, Zotero, i litteratursøk og sytematiske oversikter, digitalt og fysisk høsten 2021

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2021. Kursene er planlagt å holdes digitalt og fysisk i biblioteket

 • Introduksjon til Endnote
 • Introduksjon til Zotero
 • Søkekurs i PubMed og Embase
 • Introduksjon til systematiske oversikter

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Les videre

Akademiavtalen – utlysning av midler

Utlysning av midler til mobilitet, gjesteforskere og feltkurs under Akademiaavtalen ved UiB
Styringskomiteen for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») har besluttet å lyse ut midler til mobilitetsaktiviteter, gjesteforskere og feltkurs. Utlysning er tilgjenglig på nettsidene til styringskomiteen, https://www.uib.no/fia/144685/styringskomite-forskningssamarbeid-mellom-uib-og-equinor og i fondsportalen.

Søknad sendes via fond.app.uib.no

Søknadsfrist er 1. september

Utlysninger av priser

Pris til ung forsker

Dette er en felles pris for institusjonene som inngår i Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon: Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisen.

Helse Vests forsknings- og innovasjonspriser

Helse Vest RHF deler hvert år ut to priser: En forskningspris og en innovasjonspris. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisene.

Demensforskningsprisen 2022 – invitasjon til å invitere kandidater

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor en Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i februar 2022. Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til forskning@nasjonalforeningen.no innen 1. oktober 2021.

Les videre

Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen naturvitenskap og medisin 2022

Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen -, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder.

Se vedlegg

Tildelinger av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter – endringer

Retningslinjene for tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter er justert med virkning for prosjekter med søknadsfrist fra 1. oktober 2021 (for søknader med frist før 1. oktober 2021, gjelder de gamle satsene).

Nettsidene er oppdatert: https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter

Les videre

Registration open for fall term courses; CCBIO903, CCBIONEUR910, CCBIONEUR911 and CCBIONEUR912

Dear all

From July 1, it is possible to register for the fall term courses from CCBIO and Neuro-SysMed, and deadline is September 1. For all courses, please register in Studentweb if you are already enrolled at the UiB. If you are not enrolled at the UiB, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

Les videre

Endringer i dekanatet

Martha Enger blir ny prodekan for forskerutdanning. Hun erstatter Marit Øilo som blir ny prodekan for utdanning etter Steinar Hunskår. Steinar går ut av dekanatet og skal jobbe videre med Vestlandslegen i tillegg til å være professor.

Endringene skjer fra 1/8-21.

Alrekdagene 2021 – “Forskning for, med, til folk”

Nå er programmet for Alrek-dagene klare. Det skjer 22-24 september, og det er et vell av tilbud med seminarer, film, innledning  ved rektor osv, se vedlegg. Dette er en anledning til å sjekke ut hva som foregår i Alrek helseklynge, finne muligheter for samarbeid og bli kjent med folk. Det blir festivalstemning! 😊

Det er påmelding til de ulike sesjonene av korona-grunner:   https://nettskjema.no/a/211416

Se program

Velkommen tilbake til nytt semester!

Kjære alle sammen,

Velkommen tilbake til et nytt semester!

Som dere vet har Bergen kommune strammet inn reglene igjen etter smitteøkningen med påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand og anbefaling om hjemmekontor for arbeidstakere som må ta kollektivtransport så langt det lar seg gjøre (se også epost jeg sendte ut på onsdag).

Når det gjelder undervisning så følger UiB planen om å ha mest mulig fysisk tilstedeværelsen. Tiltakene gjelder til 22.august.

Og så er det tid for å søke midler fra UiB/MED for forskningsinfrastruktur. I år vil det dessverre ikke være mulig å søke om toppfinansiering til etablering av prosjekter som nylig har fått finansiering gjennom NFRs infrastrukturordning. Utlysningen er delt i to kategorier, hovedprosjekter (0,5-4 Mio NOK) og pilotprosjekter (opp til 200000 NOK). Søknadskriterier og -veileder finnes her Søknadskriterier og veileder forskningsinfrastruktur. Instituttet må rangere søknadene, derfor er fristen for å sende søknaden til meg satt til 3.9.2021. Infrastruktur som kommer flere til gode vil prioriteres.

Søknadsskjema må brukes:  Søknadsskjema

Silke

 

 

Enhet for læring sitt tilbud HØSTEN 2021

Enhet for læring tilbyr flere kurs som ledd i sitt pedagogiske kompetansehevingstilbud til fakultetets ansatte.

Det er ledig plass på alle kursene, så her er det førstemann til mølla.

 

 • Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences (PHDPED900) – For PhD candidates and Post doctors, 5 ects credits.
 • Kurs i praksisveiledning (MEDPVEIL602) – gir 2-3 stp. uttelling som del av utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (PHDMED901) – drøfting av utvalgte artikler og relevans for eget pedagogisk arbeid.
 • Webinarrekken Pedagogisk Påfyll har et variert program. Arrangeres én gang i måneden, kl. 15-16, på Zoom.
  • Å sette fjes på diagnosen – digitale pasienthistorier som virkemiddel
  • Bruk av polls i undervisningen 
  • Hva skal til for å bli merittert underviser?
  • Hva har valg av vurderingsform å si for utdanningskvalitet?
  • Hopp, men hvor høyt? Om grensene mellom undervisning og underholdning
 • Workshops i pedagogiske mapper. Velg mellom 9/9 og 23/11 (kl. 9-12)

For mer informasjon og påmelding: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/144384/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2021

Disputaser

Det nærmer seg høstens første disputaser. I den forbindelse sender vi nå informasjon disputasavviklingen framover. Merk at smittesituasjonen i Bergen er ustabil og det kan komme endringer på kort varsel dersom myndighetene melder om nye tiltak.

Publikum

Vi åpner nå for publikum på disputasene, med noen begrensninger. Det er begrenset kapasitet i auditoriene og vi må overholde den «akademiske meter» på samme måte som i undervisningen. Derfor vil vi fortsatt bare annonsere det digitale møterommet i oppslag, men kandidat/miljø kan invitere tilhørere opp til den kapasiteten som er i auditoriet. Det blir også krav om at det føres lister over publikum for evt. smittesporing. Listen skal oppbevares i fjorten dager og deretter slettes. Ansvaret for smittevern legges til hovedveileder. I disputaser med publikum i salen blir muligheten for spørsmål fra det digitale publikum skrudd av.

Opposisjon og strømming

For høsten 2021 legger MED fortsatt til rette for digital opposisjon. Opponenter som oppholder seg i utlandet blir foreløpig ikke invitert hit. Dette er bestemt i dialog med instituttlederne, men vi vil ta en ny vurdering når regjeringen iverksetter trinn 4 av gjenåpningen. Kandidater som oppholder seg i utlandet vil som hovedregel disputere digitalt også i høst. Dersom enkeltkandidater ønsker å komme til Bergen, må de selv undersøke innreisereglene fra der de oppholder seg og selv bære risikoen og evt. kostnad for karantenehotell. Opponenter fra Norge kan komme til Bergen dersom de selv ønsker det, men vi oppfordrer alle om å se nøye på smitteutviklingen i Bergen og på avreisested og gjøre sine vurderinger deretter, selv om man er vaksinert.

Det blir fortsatt strømming av alle disputasene. Selv der vi har to norske opponenter og publikum i salen, skal disputasen uansett strømmes, både for å gjøre våre disputasen tilgjengelig for flere og for lettere å kunne gjøre om til digital/hybrid disputas dersom en av deltakerne havner i karantene eller av andre grunner må delta digitalt.