MED + SV = SANT

  1. september kl. 09.30 – 13.00

I samarbeid med Det amfunnsvitskaplege fakultetet arrangerer Det medisinske fakultet eit seminar for å legge til rette til meir og betre forskingssamarbeid mellom medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar.

Deltakarane vil lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og korleis fleir- og tverrfagligheit kan utnyttast som konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for eksempel EU. Vi vil bli utfordra gjennom praktiske øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date».

Stad:  Scandic Bergen City

Dato: 15. september 2021

Program:

09.30 – 09:35      Velkommen, ved dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke

09.35 – 10.05      Fleirfagligheit:

Edvin Schei, professor og tidlegare undervisningsleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), vil med filosofiske betraktningar og aktiviserande metodar involvere publikum i dette spørsmålet

10.05 – 11.05 Akademisk “speed date”:

Julie Riise, førsteanamuensis ved Institutt for økonomi (IØ), vil engasjere forskarane til å bli betre kjent og leite etter felles interesser i forskinga

11.05 – 11.55: Tverrfagligheit som konkurransefortrinn:

Oddvar Kaarbøe, professor ved både IØ og IGS, vil innleie om strategiar for tverrfaglig samarbeid i større prosjektsøknader.  Gruppearbeid.

11:55: Oppsummering ved dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Jan Erik Askildsen

12.00 – 13.00      Lønsj

Frist for påmelding: 3. september – https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10877842

Møteleiar: Anne Elise Widding Isaksen

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.