Medarbeidersamtaler

Semesteret i godt i gang, og det betyr også at det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Spesielt for yngre forskere er det viktig at karriereplanlegging tas med, og at pedagogisk basiskompetanse er noe de burde tenke på.

Gjennomføring av medarbeidersamtalene er delegert til forskningsgruppelederne, mens jeg som fungerende instituttleder skal begynne medarbeidersamtalene med forskningsgruppelederne, noe Pål kommer til å fortsette med når han er tilbake ved roret. Dette er for øvrig forskjøvet til 21. oktober siden SFF søknadsfristen er utsatt til 20.oktober. Administrasjonssjef Mia Holmaas er ansvarlig for medarbeidersamtalene med administrativt ansatte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *