Daglige arkiver: 20. august 2021

Ukens leder

Vi gleder oss over å kunngjøre at Eitri Medical Incubator   vil bli innviet 1. november 2021.

Vi ønsker deg velkommen til å bygge et økosystem sammen med oss, ​​der helseinnovasjon kan trives. Eitri vil være en arena for mennesker som vil transformere helsevesenet og får iverksatt ideer.  Vi ønsker innovasjon velkommen innen legemiddeloppdagelse, utvikling av diagnostiske verktøy, medisinsk utstyr, programmer for e-helse og så videre. Vi vil være vertskap for etablering av nye bedrifter, fagfolk i bransjen, klinikere og forskere som driver innovativ forskning med stor innvirkning.

Eitri ligger i 8. og 9. etasje i BBB (Bygg for Biologiske basalfag) og vil være åpen for guidede turer i august og september. Registrer deg her hvis du er interessert, og husk å angi fullt navn og e -postadresse. Kontakt oss hvis ingen av de tilbudte tidspunktene  passer for deg.  Vi planlegger gjerne flere besøk.

Hvis du leder innovativ forskning med potensial for å forbedre menneskeliv, kan Eitri være det beste stedet å bringe prosjektet ditt i mål. På Eitri vil du dra nytte av rådgivning, veiledning og pedagogiske arrangementer. Videre vil du lære av likesinnede jevnaldrende og bransjepersonell som omgir deg.

Vi tilbyr dedikerte skrivebord og delte skrivebord som kan brukes etter førstemann til mølla -prinsippet. Hvis du er interessert i å bli med i Eitri -samfunnet og ha et dedikert eller delt skrivebord på Eitri, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å indikere din potensielle interesse innen 15. september.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10760401

Ta kontakt med Maija Slaidina (maija.slaidina@uib.no <mailto: maija.slaidina@uib.no>, 409 96 025) eller Torleif Markussen Lunde (torleif.lunde@uib.no <mailto: torleif.lunde@uib. nr>, 454 28 780) for mer informasjon eller planlegging av flere Eitri -turer.

 

MED + SV = SANT

  1. september kl. 09.30 – 13.00

I samarbeid med Det amfunnsvitskaplege fakultetet arrangerer Det medisinske fakultet eit seminar for å legge til rette til meir og betre forskingssamarbeid mellom medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar.

Deltakarane vil lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og korleis fleir- og tverrfagligheit kan utnyttast som konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for eksempel EU. Vi vil bli utfordra gjennom praktiske øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date».

Stad:  Scandic Bergen City

Dato: 15. september 2021
Les videre

Kurs i EndNote, Zotero, i litteratursøk og sytematiske oversikter, digitalt og fysisk høsten 2021

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2021. Kursene er planlagt å holdes digitalt og fysisk i biblioteket

  • Introduksjon til Endnote
  • Introduksjon til Zotero
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Les videre

Akademiavtalen – utlysning av midler

Utlysning av midler til mobilitet, gjesteforskere og feltkurs under Akademiaavtalen ved UiB
Styringskomiteen for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») har besluttet å lyse ut midler til mobilitetsaktiviteter, gjesteforskere og feltkurs. Utlysning er tilgjenglig på nettsidene til styringskomiteen, https://www.uib.no/fia/144685/styringskomite-forskningssamarbeid-mellom-uib-og-equinor og i fondsportalen.

Søknad sendes via fond.app.uib.no

Søknadsfrist er 1. september

Utlysninger av priser

Pris til ung forsker

Dette er en felles pris for institusjonene som inngår i Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon: Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisen.

Helse Vests forsknings- og innovasjonspriser

Helse Vest RHF deler hvert år ut to priser: En forskningspris og en innovasjonspris. Fristen for å melde kandidater er 15. september.

Les mer i retningslinjene for prisene.

Demensforskningsprisen 2022 – invitasjon til å invitere kandidater

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor en Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i februar 2022. Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til forskning@nasjonalforeningen.no innen 1. oktober 2021.

Les videre

Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen naturvitenskap og medisin 2022

Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen -, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder.

Se vedlegg

Tildelinger av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter – endringer

Retningslinjene for tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter er justert med virkning for prosjekter med søknadsfrist fra 1. oktober 2021 (for søknader med frist før 1. oktober 2021, gjelder de gamle satsene).

Nettsidene er oppdatert: https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter

Les videre

Registration open for fall term courses; CCBIO903, CCBIONEUR910, CCBIONEUR911 and CCBIONEUR912

Dear all

From July 1, it is possible to register for the fall term courses from CCBIO and Neuro-SysMed, and deadline is September 1. For all courses, please register in Studentweb if you are already enrolled at the UiB. If you are not enrolled at the UiB, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

Les videre

Endringer i dekanatet

Martha Enger blir ny prodekan for forskerutdanning. Hun erstatter Marit Øilo som blir ny prodekan for utdanning etter Steinar Hunskår. Steinar går ut av dekanatet og skal jobbe videre med Vestlandslegen i tillegg til å være professor.

Endringene skjer fra 1/8-21.

Alrekdagene 2021 – “Forskning for, med, til folk”

Nå er programmet for Alrek-dagene klare. Det skjer 22-24 september, og det er et vell av tilbud med seminarer, film, innledning  ved rektor osv, se vedlegg. Dette er en anledning til å sjekke ut hva som foregår i Alrek helseklynge, finne muligheter for samarbeid og bli kjent med folk. Det blir festivalstemning! 😊

Det er påmelding til de ulike sesjonene av korona-grunner:   https://nettskjema.no/a/211416

Se program