Daglige arkiver: 13. august 2021

Velkommen tilbake til nytt semester!

Kjære alle sammen,

Velkommen tilbake til et nytt semester!

Som dere vet har Bergen kommune strammet inn reglene igjen etter smitteøkningen med påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand og anbefaling om hjemmekontor for arbeidstakere som må ta kollektivtransport så langt det lar seg gjøre (se også epost jeg sendte ut på onsdag).

Når det gjelder undervisning så følger UiB planen om å ha mest mulig fysisk tilstedeværelsen. Tiltakene gjelder til 22.august.

Og så er det tid for å søke midler fra UiB/MED for forskningsinfrastruktur. I år vil det dessverre ikke være mulig å søke om toppfinansiering til etablering av prosjekter som nylig har fått finansiering gjennom NFRs infrastrukturordning. Utlysningen er delt i to kategorier, hovedprosjekter (0,5-4 Mio NOK) og pilotprosjekter (opp til 200000 NOK). Søknadskriterier og -veileder finnes her Søknadskriterier og veileder forskningsinfrastruktur. Instituttet må rangere søknadene, derfor er fristen for å sende søknaden til meg satt til 3.9.2021. Infrastruktur som kommer flere til gode vil prioriteres.

Søknadsskjema må brukes:  Søknadsskjema

Silke

 

 

Enhet for læring sitt tilbud HØSTEN 2021

Enhet for læring tilbyr flere kurs som ledd i sitt pedagogiske kompetansehevingstilbud til fakultetets ansatte.

Det er ledig plass på alle kursene, så her er det førstemann til mølla.

 

 • Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences (PHDPED900) – For PhD candidates and Post doctors, 5 ects credits.
 • Kurs i praksisveiledning (MEDPVEIL602) – gir 2-3 stp. uttelling som del av utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (PHDMED901) – drøfting av utvalgte artikler og relevans for eget pedagogisk arbeid.
 • Webinarrekken Pedagogisk Påfyll har et variert program. Arrangeres én gang i måneden, kl. 15-16, på Zoom.
  • Å sette fjes på diagnosen – digitale pasienthistorier som virkemiddel
  • Bruk av polls i undervisningen 
  • Hva skal til for å bli merittert underviser?
  • Hva har valg av vurderingsform å si for utdanningskvalitet?
  • Hopp, men hvor høyt? Om grensene mellom undervisning og underholdning
 • Workshops i pedagogiske mapper. Velg mellom 9/9 og 23/11 (kl. 9-12)

For mer informasjon og påmelding: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/144384/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2021

Disputaser

Det nærmer seg høstens første disputaser. I den forbindelse sender vi nå informasjon disputasavviklingen framover. Merk at smittesituasjonen i Bergen er ustabil og det kan komme endringer på kort varsel dersom myndighetene melder om nye tiltak.

Publikum

Vi åpner nå for publikum på disputasene, med noen begrensninger. Det er begrenset kapasitet i auditoriene og vi må overholde den «akademiske meter» på samme måte som i undervisningen. Derfor vil vi fortsatt bare annonsere det digitale møterommet i oppslag, men kandidat/miljø kan invitere tilhørere opp til den kapasiteten som er i auditoriet. Det blir også krav om at det føres lister over publikum for evt. smittesporing. Listen skal oppbevares i fjorten dager og deretter slettes. Ansvaret for smittevern legges til hovedveileder. I disputaser med publikum i salen blir muligheten for spørsmål fra det digitale publikum skrudd av.

Opposisjon og strømming

For høsten 2021 legger MED fortsatt til rette for digital opposisjon. Opponenter som oppholder seg i utlandet blir foreløpig ikke invitert hit. Dette er bestemt i dialog med instituttlederne, men vi vil ta en ny vurdering når regjeringen iverksetter trinn 4 av gjenåpningen. Kandidater som oppholder seg i utlandet vil som hovedregel disputere digitalt også i høst. Dersom enkeltkandidater ønsker å komme til Bergen, må de selv undersøke innreisereglene fra der de oppholder seg og selv bære risikoen og evt. kostnad for karantenehotell. Opponenter fra Norge kan komme til Bergen dersom de selv ønsker det, men vi oppfordrer alle om å se nøye på smitteutviklingen i Bergen og på avreisested og gjøre sine vurderinger deretter, selv om man er vaksinert.

Det blir fortsatt strømming av alle disputasene. Selv der vi har to norske opponenter og publikum i salen, skal disputasen uansett strømmes, både for å gjøre våre disputasen tilgjengelig for flere og for lettere å kunne gjøre om til digital/hybrid disputas dersom en av deltakerne havner i karantene eller av andre grunner må delta digitalt.