Tildelinger av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter – endringer

Retningslinjene for tildeling av rekrutteringsstillinger til eksternt finansierte prosjekter er justert med virkning for prosjekter med søknadsfrist fra 1. oktober 2021 (for søknader med frist før 1. oktober 2021, gjelder de gamle satsene).

Nettsidene er oppdatert: https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter

Endringene i regningslinjene er:

1, Ved tildeling av typiske forskerprosjekt der MED har vertskap (NFR, Kreftforeningen og andre; se under for EU):

Fra 10 til og med 20 mill NOK:             1 phd-stilling (tidligere fra 6 til og med 15 mill NOK)

Fra 20 til og med 30 mill NOK:           2 phd-stillinger  (tidligere fra 15 til og med 25 mill NOK)

2. Ved tildelinger fra EU

ERC Starting grant: 2 phd-stillinger

ERC Consolidator og Advanced grant: 2 phd-stillinger, 1 rekrutteringsstilling

Koordinator av EU prosjekt:   3 phd-stillinger. (Forutsetter at MED er vertskap og at minst 20 mkr av tildelte midler regnskapsføres ved MED). (tidligere 15 mkr)

Partner i EU prosjekt: 1 phd-stilling (Forutsetter at minst 10 mkr regnskapsføres ved MED). (tidligere 15 mkr)

3. Tak på antall rekrutteringsstillinger til en person

Fakultetsledelsen har bestemt å begrense antall rekrutteringsstillinger som kan veiledes av en og samme person samtidig. Ordningen gjelder bare fakultets rekrutteringsstillinger, og påvirkes ikke av phd- eller postdoc-stillinger finansiert av eksterne kilder.

Følgende gjelder:

En person kan ikke være hovedveileder for mer enn fire personer i rekrutteringsstillinger fra fakultetet samtidig (gjelder phd og postdoc stillinger samlet). Dette betyr at kandidater som søker med veileder som allerede er hovedveileder fire personer i denne kategorien ikke vil få sin søknad behandlet.

(Unntak er tatt bort)

Når midler er tildelt fra en finansieringskilde, så gjør dere følende for «å aktivere» en rekrutteringsstilling:

  • send kontrakt og budsjett til økonomiseksjonen (okonomi@med.uib.no) ved fakultetet. Det må klart fremkomme hvor stor del av midlene som skal brukes ved fakultetet.
  • økonomiseksjonen går gjennom og sjekker kontrakten opp mot vilkårene i ordningen
  • det utarbeides tildelingsbrev med vilkår for stillingen (av økonomiseksjonen)
  • når tildelingsbrev er utarbeidet kan stillingen lyses ut på vanlig måte

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *