Kurs i EndNote, Zotero, i litteratursøk og sytematiske oversikter, digitalt og fysisk høsten 2021

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2021. Kursene er planlagt å holdes digitalt og fysisk i biblioteket

  • Introduksjon til Endnote
  • Introduksjon til Zotero
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter

Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Litt mer om kursene:

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon i Zotero (in English): Zotero is a free referencing tool. The Zotero browser extension (Zotero Connector) can export references from web pages, search engines and reference databases. This course should allow you to get started with Zotero for collecting references and generating citations/reference lists.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur.

Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.