Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen naturvitenskap og medisin 2022

Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:
Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen -, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder.

Se vedlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.