Månedlige arkiver: juni 2021

God sommer!

Kjære alle sammen,

Da er jeg tilbake ved roret som fungerende instituttleder mens Pål jobber med SFF søknaden sin. Jeg krysser fingrene at vi får igjen for det og ønsker ham og hele teamet lykke til!

Og jeg må si at det er veldig kjekt å skrive denne siste lederen før sommeren. Først vil jeg gratulere Eva Gerdts og hennes forskningsgruppe Hypertensjon og hjertedynamikk / Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner som fikk tildelt fakultetets pris som årets forsknings-/innovasjonsmiljø .

Som nevnt før gikk fakultetets undervisningspris til endokrinologimiljøet for «Endopodden», en podcast om endokrinologiske emner laget av stipendiat Åse Bjorvatn Sævik med aktive bidrag fra fagmiljøet og medisinstudenter. Prisene deles ut på Fakultetets dag 20. oktober.

I tillegg fikk vi vite i går at Camilla Krakstad, Emmet McCormack og Yenan Bryceson har fått bevilget NFR prosjektene sine . Gratulerer så mye med tildelingene!

Dette er som sagt siste K2nytt før sommeren, ønsker alle en riktig god sommer!

Silke

Endring i instituttledelsen

Som dere er kjent med har vår tidligere administrasjonssjef Julie Stavnes sluttet. Etter utlysning av stillingen er Maria Holmaas nå ansatt som ny administrasjonssjef. De fleste av dere kjenner nok Mia. Hun har mastergrad i ledelse fra BI og lang og bred arbeidserfaring fra næringslivet innen økonomi, ledelse, personaladministrasjon og HR. Mia har vært ansatt ved K2 siden 2016 og har jobbet med prosjektadministrasjon og økonomistyring. Vi er heldige som har fått en så kompetent person inn i ledelsen ved K2. Velkommen, Mia!

Tre søknader fra Medisinsk fakultet gikk videre til fase 2 av SFF-V. Disse er

Center for Translational Epidemiology, IGS mfl, ledes av Tone Bjørge

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health, IGS mfl, ledes av Ole Frithjof Norheim

Center for Diabetes Mechanisms, K2 mfl, ledes av Pål R. Njølstad

Dekanatet ønsker fullt fokus på disse SFF-søknadene med den effekt at jeg gis midlertidig permisjon fra vervet som instituttleder tom 150921. Slike Appel rykker umiddelbart opp som fungerende instituttleder og Emmet McCormack som forskningsansvarlig. Alle henvendelser, epost, telefoner mm skal således gå til disse og meg i denne tiden.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Slike og Emmet for at dere er villige til å ta på dere disse vervene. Jeg er sikker på at dere vil skjøtte vervene på en utmerket måte og ønsker dere lykke til!

Ha en riktig god helg!

Disputas – Divya Sri Priyanka Tallapragada – 24.06.21

Divya Sri Priyanka Tallapragada

Trial lecture:              Thursday, 24 June 2021, kl 13.15

Topic:                             “The thrift gene hypothesis – just a hypothesis or why we are getting obese?”

Defence:                      Thursday, 24 June 2021, kl 15.15

Dissertation:                  “Novel adipose genes in substrate- and depot-dependent lipid accumulation”

1st opponent:                  Senior Lecturer Ingrid Wernstedt Asterholm, University of Gothenburg, Sweden
2nd opponent:                 Professor Ola Hansson, Lund University, Sweden

Committee leader:          Professor Stian Knappskog, University of Bergen

The defence will be led by Professor Emerita Birgitta Åsjø

Link to digital defence

Press release

Disputas – Elvira García de Jalón Viñegra, 25.06.21

Prøveforelesning:      Fredag 25. juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                “Imaging agents with a theranostic potential”

Disputas:                     Fredag 25. juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:      “Preclinical molecular imaging in oncology – From chemical synthesis to clinical translatable applications”

 1. opponent: Professor Frauke Alves, Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin, Tyskland
  2. opponent:                 Førsteamanuensis Jørn H. Hansen, UiT – Norges arktiske universitet   3. medlem av komiteen: Professor Frits A. Thorsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Disputas – Einar Marius Hjellestad Martinsen , 25.06.21

Einar Marius Hjellestad Martinsen

Prøveforelesning:          Fredag 25. juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                           “Use of broad-spectrum antibiotics and the composition of the pulmonary microbiome”

Disputas:                                  Fredag 25. juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:          “The mycobiome in COPD: Descriptive and longitudinal analysis, and participation in research bronchoscopy studies”

 1. opponent: Professor Paul Bowyer, Universitetet i Manchester
 2. opponent: Førsteamanuensis Anne Hildur Henriksen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anette Susanne Bøe Wolff.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressmelding

Are you interested in becoming an evaluator for EU projects? Free Webinar Tuesday 22. June 10:00 – 11:00

Are you interested in becoming an evaluator for EU projects?

There are many reasons why this could be a good idea:

 • you will expand your international network
 • you will have a chance to closely follow state-of-the art in your area
 • you will gain insights into the evaluation process which will help you in writing proposals
 • and many others… including that this job can be really interesting and fun!

If this sounds interesting to you, please register for the webinar here: Are you interested in becoming an evaluator for EU projects? (forskningsradet.no)

The webinar is arranged by the Research Council of Norway, and is free of charge.

You will learn from an experienced evaluator;  Joe Gorman, who will share his experience and give you useful tips.  Joe is senior researcher at SINTEF, with many years of experience from working as evaluator and with the European Commission. We will talk about

 • what kinds of evaluator profile the EU is looking for
 • how you can set up your expert profile in the best way
 • and other things you can do in order to increase you chance of being selected as an evaluator.

The webinar will be dialogue-based, and you will have plenty of time to ask questions and discuss with Joe.

Registration possible from July 1 for fall term courses; CCBIO903, CCBIONEUR910, CCBIONEUR911 and CCBIONEUR912

Dear all

From July 1, it is possible to register for the fall term courses from CCBIO and Neuro-SysMed, and deadline is September 1. For all courses, please register in Studentweb if you are already enrolled at the UiB. If you are not enrolled at the UiB, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student status.

Les videre

Undervisning og undervisnings-prisdryss

Vi gjennomførte en vellykket undervisningsdag for K2 i samarbeid med K1 den 19. mai, med godt digitalt oppmøte. Takk til alle som deltok og bidro til at dette ble en flott dag!

Undervisningsprisen for K2 gikk denne gangen til Heiko Bratke ved seksjon for pediatri ved Haugesund sykehus. Han fikk prisen for sin innsats for på kort varsel å utvikle et flott, digitalt, godt strukturert undervisningsopplegg med case-basert undervisning i MittUiB da klinisk utplassering ble vanskelig under pandemien.

 

 

Åse Bjorvatn Sævik

Fakultetet har også delt ut undervisningspriser. PhD-student Åse Bjorvatn Sævik fra endokrinologimiljøet fikk velfortjent pris for utvikling av «Endopodden», en podcast om endokrinologiske emner som lages med aktive bidrag fra fagmiljøet så vel som fra medisinerstudenter. Prosjektet ble vurdert som så bra at det er nominert til årets UGLE-pris.

 

 

En annen av fakultetets undervisningspriser for 2020 gikk til pedagog og 1. amanuensis Monika Kvernenes som er leder for Enhet for læring. Monika har jobbet målrettet med pedagogisk kompetansebygging blant underviserne siden 2015. Hovedmålet er å bidra til best mulig læring for studentene og å gi underviserne pedagogiske metoder og hjelp til å forbedre seg som undervisere og tilretteleggere. På Undervisningsdagen fortalte hun oss om pedagogisk mappe. Ta kontakt om du trenger råd om hvordan du kan oppnå basisutdanning i pedagogikk og dokumentere din pedagogiske kompetanse i en pedagogisk mappe. Det legges nå tyngde bak kravet om dette.

UGLEne møttes på UGLE-møte denne uken for å diskutere organisering av undervisning. Det er duket for endringer fremover når Vestlandslegen materialiserer seg. Vestlandslegen ser nå ut til å dreie mot å bli en studieplan som erstatter Medisin 2015i ett felles studieprogram, som omfatter både studenter som skal ta hele studieløpet i Bergen og studenter som skal ta de siste 3 årene i Stavanger, Haugesund eller Førde. Studenttallet vil øke for år 1-3 av medisinstudiet, sannsynligvis til over 300 etter hvert. Endringene kan også medføre at flere studenter utplasseres ved HUS i semestre der de nå utplasseres til de samarbeidende sykehusene. Jeg håper at både UGLEne og semesterstyrene vil føle at de blir hørt i prosessen med å utvikle studieplanen, og har meldt inn ønske om dette fra K2.

Når studenttallet øker, må vi tenke smart. Et smart tiltak kan være å bruke studenter som undervisere. K2 fikk nylig «coronamidler» til flere studentstillinger, dels som undervisere på ulike kurs, og dels to stillinger som er tiltenkt å bistå oss som «digitale assistenter». Vi håper dette kan være til hjelp for oss som underviser og bidra til ytterligere forbedring av undervisningen.

OSKE 6 og 12 er godt i gang og pågår i disse dager. Takk til alle både administrative og undervisere som gjør en kjempeinnsats for å få dette av stabelen!

Lykke til med siste innsats før semesterslutt og sommerfri!

 

Mette Vesterhus

Utdanningsleder K2

Disputas: Stein-Erik Hafstad Solvang – 16.06.21

Foto/ill.: Maria Birgitte Eilertsen

Prøveforelesning: 16 – juni 2021 kl. 9.15

Oppgitt emne: “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications”

 

 

 

 

Disputas: 16 – juni 2021 kl. 11.15

Avhandlingens tittel: “The kynurenine pathway in cognition, dementia, and aging”

 1. opponent:  Professor Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Sverige
 2. opponent: Dr.med. Hege Ihle-Hansen, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Rune A. Kroken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: dr.med. Lasse Mælver Giil
Medveiledere: professor emeritus Jan-Erik Nordrehaug og professor emeritus Grethe Tell

Disputas: Inger Marie Skoie – 18.06.21

Foto: Svein Lunde, SUS

Prøveforelesning:                         Fredag 18. juni 2021 kl. 09.15

Oppgitt emne:      “Kløe, frustrasjon og håp: Gamle, nye og kommende legemidler mot uttalt atopisk dermatitt og deres virkningsmekanisme”

Disputas:                                                  Fredag 18. juni 2021 kl. 11.00

Avhandlingens tittel:               «Fatigue in psoriasis: prevalence and biological mechanisms»

 1. opponent: Professor Petter Gjersvik, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Professor Arne Klungland, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Heidi Grundt, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Hartwig Kørner

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: professor emeritus Roald Omdal
Medveiledere: dr.med. Thomas Ternowitz, dr.scient. Grete Jonsson, ph.d. Katrine B. Norheim

CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021! This is an online event in Zoom.

Our keynote speaker Gro Vatne Røsland will give us an overview of microbiota in heath and diseases.  Local junior researchers will present exciting findings using liquid biopsies in metastatic melanoma and organoid models to study COVID-19 infection, advancing cancer research with murine tumor models and mass cytometry, and how to track systemic glioblastoma stem cells.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday June 17, 2021 at 09:00 – 12:15 (Norwegian time)

Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)

Program: can be found here.

Registration: At ccbiojuss.no  (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)

General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

 

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

 

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)

 

Kunngjøring: Korttidsengasjement som forsker-akutt leukemi gruppen

I akutt leukemi forskningsgruppen lyser man med dette ut et korttidsengasjement som forsker (100 % stilling i 2 måneder).
Forskeren skal fullføre et prosjekt og gjøre flow-cytometriske analyser av fosforyleringsstatus i human leukemiceller for mediatorer i PI3K-Akt-mTOR signalveien. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og ha erfaring med slike analyser. Man ønsker snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist er en uke etter intern utlysning.

For ytterligere opplysninger kontakt Øystein Bruserud på telefon 90998146, alternativt e-post til oysteinbruserud@yahoo.no.

 

 

Arbeidsmiljøprisen 2021

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30.septemer 2021:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

Se også vedlagte utlysning i Word.

 

Instituttråd valg 2021

Valget av nytt instituttråd er ferdig.

Her er resultatet.  Vi gratulerer!

VALGRESULTATER
Mona Viksøy, Universitetsdirektørens kontor, sendte valgresultatet (oppgjørsfiler) til valgsekretær Gjert Bakkevold, Det medisinske fakultet, kl 13.52 onsdag 02.06.2021:
Resultat for gruppe A – Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling
Valgoppslutning: 29 stemmesedler (herav 0 blanke) av 67 stemmeberettigede = 43,3%

Faste medlemmer:
1. Eva Gerdts
2. Stefan Johansson
3. Stian Knappskog
4. Silje Skrede
Varamedlemmer:
1. Ola Myklebost
2. Valeriya Lyssenko

Resultat for gruppe B – Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
Valgoppslutning: 12 stemmesedler (herav 0 blanke) av 35 stemmeberettigede = 34,3%
Fast medlem:
1. André Sulen
Varamedlemmer:
1. Ester Anne Kringeland
2. Jan-Inge Bjune

Resultat for gruppe C – Teknisk og administrativt ansatte
Valgoppslutning: 24 stemmesedler (herav 1 blank) av 61 stemmeberettigede = 39,3%
Fast medlem:
1. Jørn Skavland
Varamedlemmer:
1. Sonja Ljostveit
2. Kjetil Haugsvær Dyrkolbotn

Innspill til porteføljeplan for HELSE

Forskningsrådet har nå innført en porteføljestyringsmodell som gjør at investeringer er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer.  Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for Forskningsrådets samlede investeringer innenfor sitt område. Disse planene ble utarbeidet med utgangspunkt i eksisterende programplaner. Disse planene skal nå revideres.

Porteføljen HELSE omfatter et bredt spekter av forsknings- og innovasjonsprosjekter, fra fremragende åpen forskning i internasjonal front via anvendt forskning for å møte samfunnsutfordringer, til forsking og innovasjon for utvikling av en konkurransedyktig helsenæring.

Det medisinske fakultet er invitert til å gi innspill til porteføljeplanen gjennom to innspillfaser:

 Innspillfase 1 – Kunnskapsgrunnlaget

I den første innspillfasen er formålet å fange opp trender som er viktige som et kunnskapsgrunnlag for planen. Et dialogmøte er gjennomført med Det medisinske fakultet. Utfordringene var:

 1. Hvilke trender i samfunnet og forskningen utgjør et særlig viktige kunnskapsgrunnlag for porteføljeplanen for helse?
 2. Hva er de viktigste samfunnsutfordringene porteføljeplanen for helse må bidra til å møte?
 3. Hva innebærer spørsmål 1 og 2 for prioritering av forskningstemaer, fag og type forskning/innovasjon?

K2 inviterte forskningsgruppelederne til å komme med innspill, og disse har vi samlet og videresendt til fakultetet. Resultatet ble at fakultetet spilte inn følgende:

 1. Persontilpasset medisin
 2. Global Helse
 3. Forskning i primærhelsetjenesten

Innspillfase 2 – Utkast til porteføljeplan

Den andre innspillfasen er en netthøring i desember 2021 der Forskningvsrådet inviterer alle som er interessert til å gi innspill til porteføljeplanen. Etter denne innspillfasen vil porteføljeplanen bli lagt frem for porteføljestyret og senere for godkjenning i Forskningsrådets styre i juni 2022.

Til orientering så finnes en foreløpig porteføljeplan på Forskningsrådets nettsider for porteføljen, Porteføljeplan for Helse (forskningsradet.no)

Alt godt for helgen!

Hilsen Pål

Disputas – Torstein Valborgland

Foto/ill.: Studio Hjelm

Prøveforelesning:       10. juni 2021 kl. 09.15

Oppgitt emne:    “Helseeffekter av fysisk aktivitet og trening hos eldre kvinner   og menn”

Disputas:     10. juni 2021 kl. 11.00

Avhandlingens tittel:   “Exercise Training in Patients with Chronic Heart Failure on    Optimal Medical Therapy”

 

 

 1. opponent: Dr.med. Einar Gude, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Professor Maja Lisa Løchen, Norges arktiske universitet
 3. medlem av komiteen: Professor emeritus Jon Arne Søreide, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nytt forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Nye forskernettverk  –  medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

Les videre

Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship progra mme

For Professors, researchers and young talents

Do you know of young research talents abroad that you would like to bring to your lab?

Or:

Are you a young talent who would like to boost your career with an international stay?

Then you should consider the Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship programme.

The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships (formerly, Individual Fellowships) is to enhance the creative and innovative potential of researchers holding a PhD, wishing to acquire new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility.

Applicants must have been awarded their doctoral degree within 8 years prior to the deadline of the call. Exceptions: career breaks.

Fellowship types:

Postdoctoral Fellowships either can take place in Europe (i.e. in an EU Member State or a Horizon Europe Associated Country like Norway) or in a Third Country not associated to Horizon Europe (e.g. USA):

 • European Postdoctoral Fellowships: Fellows (any nationality) either come to Europe from any country in the world or move within Europe for a project. The standard duration of these fellowships must be between 12 and 24 months.
 • Global Postdoctoral Fellowships: European nationals or long-term residents who wish to engage in projects with organisations outside EU Member States and Horizon Europe Associated Countries. These fellowships require an outgoing phase of minimum 12 and maximum 24 months in a non-associated Third Country, and a mandatory 12-month return phase to a host organisation based in an EU Member State or a Horizon Europe Associated Country.

Deadline 15 Sept. 2021

If you have any questions, please do not hesitate to contact amra.grudic@uib.no.