Forfatterarkiv: feh009

Velkommen til K2-konferansen på Solstrand!

Neste uke går K2s konferanse på Solstrand av stabelen. Dette er andre gang vi arrangerer kombinert HMS-dag og strategiseminar for alle, noe som før var organisert som separate dager og der kun forskningsgruppelederne var invitert til strategiseminaret.

Vi har satt sammen et program som vi håper er av interesse og skaper nysgjerrighet og debatt. De fire kjerneoppavene for vårt samfunnsoppdrag er representert.

Innen forskning skal vi lære mer om hvordan søke EU-midler og diskutere hvordan bedre utnytte vår store forskningsfordel – å være nært knyttet til Haukeland universitetssjukehus. Dekan Per Bakke og administrerende direktør Eivind Hansen vil innlede til en debatt. Denne vil også inkludere hvordan bedre utnytte våre felles ressursen innen undervisning. Enhet for læring vil presentere nye tanker om eksamen som læringsform. Dette vil bli satt ut i praksis ved at alle skal gjennomføre en OSKE-eksamen – det blir nok konferansens høydepunkt!

Kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom blir større og større og viktigere og viktigere. En egen sesjon er derfor viet forskningsformidling.

Innovasjon inkluderes nå i mange utlysninger om midler til forskning, og vi skal derfor lære mer om hvilke muligheter Eitri har for å styrke innovasjon innen vårt arbeide. Og jeg vil informere om det som er blitt en ny økonomisk virkelighet ved K2 og hele fakultetet for øvrig og be om innspill til hvordan dere synes vi kan møte denne.

En svært viktig del av alle konferanser er den sosiale dimensjonen. Og nå etter snart to år med redusert sosial kontakt pga. koronaviruspandemien skal det bli herlig å få treffe og interagere med folk fra hele instituttet igjen!

Vel møtt!

Pål

instituttleder

 

Endelig «hjemme»!

Biskop Per Lønning hadde «Endelig hjemme» som tittel på en bok han skrev da han fikk kallet som biskop i Bjørgvin bispedømme og returnerte til Bergen etter 18 år i Oslo. Etter knapt 2 år med store og historisk uvanlige restriksjoner på aktivitet på jobb og i fritiden på grunn av koronaviruspandemien, kan vi som UiB-ansatte nå vende tilbake til vår vanlige arbeidsplass på campus – endelig «hjemme»!

Regjeringen har som kjent fjernet en-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler. Vi skal nå tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor og arbeidsgivere skal vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt. På K2 delegeres denne myndigheten til forskningsgruppelederne når det gjelder de vitenskapelig ansatte og til administrasjonssjefen (Mia) for de administrativt og teknisk ansatte. Forskningsgruppelederne skal avtale dette med instituttleder (meg).

Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved K2 for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

Det blir som kjent heller ikke lenger antallsbegrensning på arrangement innendørs. På arrangement med faste, tilviste plasser fjernes avstandskravet når man sitter på plassen. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Det blir godt å vende tilbake til normale forhold på jobb og i fritid. Det føles som å være hjemme igjen etter en lang reise.

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttleder

 

Ikke bare jeg, men også vi

For tiden diskuteres strategi både på fakultetet og instituttet; hvordan kan vi bli en bedre organisasjon for forskning, undervisning og formidling – og i forlengelsen av dette, hvordan skal vi gjøre K2 og UiB til en merkevare som tiltrekker seg de beste studentene, medarbeiderne og bevilgningene.

Selv om vi er individualister, handler det om å samarbeide, ha prosjekter som er tverrfaglige og tverrfakultære. Men det stopper ikke der. Vi må ha et godt samarbeid med helseforetaket om vi skal vinne fram i konkurransen om forskningsmidler og kunne gi våre studenter den beste undervisningen.

Hvordan dette skal gå til er ikke alltid opplagt. Det er et ledelsesansvar å vise vei, men like viktig er at alle ansatte involveres i prosessen og blir engasjert i felles prosjekter og mål. Dette blir tema på K2 sitt strategiseminar 24-25 februar på Solstrand og vi i ledelsen håper så mange som mulig kan delta, ikke minst fra våre campi utenfor Bergen.

Samarbeid bygges gjennom møter og felles møteplasser viktig. Førstkommende onsdag arrangeres Fakultetets dag i Auditoriet AHH fra kl 10-13. Samme ettermiddag blir Bjørn-Tore Gjertsens tildeling av Kong Olav den Vs kreftforskningspris feiret i Store auditorium. Bli med å feire de som har utmerket seg det siste året og diskuter samarbeid og strategi med dine kollegaer

Eystein Husebye

Nestleder

Velkommen tilbake til nytt semester!

Kjære alle sammen,

Velkommen tilbake til et nytt semester!

Som dere vet har Bergen kommune strammet inn reglene igjen etter smitteøkningen med påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand og anbefaling om hjemmekontor for arbeidstakere som må ta kollektivtransport så langt det lar seg gjøre (se også epost jeg sendte ut på onsdag).

Når det gjelder undervisning så følger UiB planen om å ha mest mulig fysisk tilstedeværelsen. Tiltakene gjelder til 22.august.

Og så er det tid for å søke midler fra UiB/MED for forskningsinfrastruktur. I år vil det dessverre ikke være mulig å søke om toppfinansiering til etablering av prosjekter som nylig har fått finansiering gjennom NFRs infrastrukturordning. Utlysningen er delt i to kategorier, hovedprosjekter (0,5-4 Mio NOK) og pilotprosjekter (opp til 200000 NOK). Søknadskriterier og -veileder finnes her Søknadskriterier og veileder forskningsinfrastruktur. Instituttet må rangere søknadene, derfor er fristen for å sende søknaden til meg satt til 3.9.2021. Infrastruktur som kommer flere til gode vil prioriteres.

Søknadsskjema må brukes:  Søknadsskjema

Silke

 

 

Enhet for læring sitt tilbud HØSTEN 2021

Enhet for læring tilbyr flere kurs som ledd i sitt pedagogiske kompetansehevingstilbud til fakultetets ansatte.

Det er ledig plass på alle kursene, så her er det førstemann til mølla.

 

 • Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences (PHDPED900) – For PhD candidates and Post doctors, 5 ects credits.
 • Kurs i praksisveiledning (MEDPVEIL602) – gir 2-3 stp. uttelling som del av utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (PHDMED901) – drøfting av utvalgte artikler og relevans for eget pedagogisk arbeid.
 • Webinarrekken Pedagogisk Påfyll har et variert program. Arrangeres én gang i måneden, kl. 15-16, på Zoom.
  • Å sette fjes på diagnosen – digitale pasienthistorier som virkemiddel
  • Bruk av polls i undervisningen 
  • Hva skal til for å bli merittert underviser?
  • Hva har valg av vurderingsform å si for utdanningskvalitet?
  • Hopp, men hvor høyt? Om grensene mellom undervisning og underholdning
 • Workshops i pedagogiske mapper. Velg mellom 9/9 og 23/11 (kl. 9-12)

For mer informasjon og påmelding: https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/144384/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2021

Disputaser

Det nærmer seg høstens første disputaser. I den forbindelse sender vi nå informasjon disputasavviklingen framover. Merk at smittesituasjonen i Bergen er ustabil og det kan komme endringer på kort varsel dersom myndighetene melder om nye tiltak.

Publikum

Vi åpner nå for publikum på disputasene, med noen begrensninger. Det er begrenset kapasitet i auditoriene og vi må overholde den «akademiske meter» på samme måte som i undervisningen. Derfor vil vi fortsatt bare annonsere det digitale møterommet i oppslag, men kandidat/miljø kan invitere tilhørere opp til den kapasiteten som er i auditoriet. Det blir også krav om at det føres lister over publikum for evt. smittesporing. Listen skal oppbevares i fjorten dager og deretter slettes. Ansvaret for smittevern legges til hovedveileder. I disputaser med publikum i salen blir muligheten for spørsmål fra det digitale publikum skrudd av.

Opposisjon og strømming

For høsten 2021 legger MED fortsatt til rette for digital opposisjon. Opponenter som oppholder seg i utlandet blir foreløpig ikke invitert hit. Dette er bestemt i dialog med instituttlederne, men vi vil ta en ny vurdering når regjeringen iverksetter trinn 4 av gjenåpningen. Kandidater som oppholder seg i utlandet vil som hovedregel disputere digitalt også i høst. Dersom enkeltkandidater ønsker å komme til Bergen, må de selv undersøke innreisereglene fra der de oppholder seg og selv bære risikoen og evt. kostnad for karantenehotell. Opponenter fra Norge kan komme til Bergen dersom de selv ønsker det, men vi oppfordrer alle om å se nøye på smitteutviklingen i Bergen og på avreisested og gjøre sine vurderinger deretter, selv om man er vaksinert.

Det blir fortsatt strømming av alle disputasene. Selv der vi har to norske opponenter og publikum i salen, skal disputasen uansett strømmes, både for å gjøre våre disputasen tilgjengelig for flere og for lettere å kunne gjøre om til digital/hybrid disputas dersom en av deltakerne havner i karantene eller av andre grunner må delta digitalt.