Månedlige arkiver: april 2020

Kjære alle sammen!

Nå har det gått nærmere 7 uker siden UiB ble stengt på grunn av SARS-CoV-2 pandemien. De fleste av oss er fortsatt pålagt hjemmekontor. Siden mandag 27/4 ble det en del lettelser når det gjelder tilgang til laboratoriene, inkludert ferdighetslaboratorier og andre øvingslokaler ved MED sånn at noen flere har kommet seg tilbake på jobb nå. Men det er fortsatt unntaksvis at tilgang gis!

Husk at det er forskningsgruppelederen som skal sende en liste over hvem som skal ha tilgang til meg (inklusive risikovurdering og bekreftelse over bestått smittevernkurs), og så avgjør Pål som instituttleder hvem som får tilgang. Og så gjelder selvsagt smittevern- og hygieneregler når man er på jobb, så det krever en del organisering for å unngå at det blir for mange personer samtidig i mindre rom. En stor takk til alle de som hjelper til å få det til å fungere i disse tider!

Jeg vil også minne stipendiater som mener at de er blitt forsinket pga. hjemmekontor i Korona-perioden på til å lage en skriftlig beskrivelse av forsinkelsen og at veileder bekrefter dette. Dokumentasjonen sendes til fakultetsadministrasjonen på e-post:  hrmed@uib.no, merk med Korona i emnefeltet. Denne dokumentasjonen vil bli lagt inn i personalmappen på den enkelte og kan danne grunnlag for forlengelse av tilsettingsperioden om nødvendig.

Til sist ønsker jeg dere alle en fin Arbeidernes dag og en god helg!

English: The Nordic Nanopore-Seq Network Meeting September 14.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications.
The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.
Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Les videre

Ønsker du pedagogisk stimuli?

Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai.

Hva er Læringsfestivalen? Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er:

  • studentaktiv læring
  • læringsarenaer
  • vurdering
  • læring og teknologi

Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program

Disputas – Yaping Hua

Yaping Hua disputerer for Ph.d. graden mandag 4. mai 2020

Prøveforelesing: Mandag 4. mai 2020 kl. 10:15.
Oppgitt emne: “Traditional Chinese Medicine (TCM) in treatment of cancer – clinical effects on tumor size, survival, and metastasis”                                                                                                      For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

Disputas: Mandag 4. mai 2020 kl. 12.15.
Avhandlingens tittel: “Discovery and characterization of novel STAT3 and androgen receptor inhibitors in prostate cancer cells”                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

  1. opponent: Professor José Carlos Machado, University of Porto, Portugal
  2. opponent: Førsteamanuensis Gerd Berge, UiT The Arctic University of Norway
  3. medlem av komiteen: Professor Lars Herfindal

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt- Lars Herfindal

Kan du fortelja litt om deg sjølv og arbeidsoppgåvene dine?

Eg har vore tilsett her som professor i farmakologi i snart fem år. Før det var eg forskar i gruppa til Stein Ove Døskeland, der eg også tok doktorgrad i cellebiologi. Arbeidet mitt er todelt, undervising og forsking. Eg har ansvaret for farmakologiundervisninga for farmasøytar. Det er eit utfordrande tema å undervisa i, for det kjem stadig nye legemiddel som ein må få med. Samstundes er det svært lærerikt, og ein får nytte av fleire fagdisiplinar, som fysiologi, patofysiologi, cellebiologi, biokjemi, legemiddelkjemi, for å nevna nokre. Heldigvis har eg dyktige medarbeidarar som hjelper meg med å dra lasset. Målet vårt er å stadig forbetra undervisninga, slik at farmasøytane får eit godt grunnlag for praktisk bruka av farmakologi når dei skal ut i arbeid.

Forsking tar sjølvsagt mykje tid, og er ein livsstil og ein hobby (lystbetont aktivitet som ein gjer på fritida utan å få betalt) like mykje som arbeid. I løpet av tida her har eg bygd opp forskingsaktiviteten rundt utvikling av nye behandlingsformer for kreft, med fokus på nye molekyl, og nanomedisin. Me har også sett opp system der me nyttar sebrafisk-larver for å finna både toksisitet og effektivitet av nye molekyl og nanopartiklar. Med meg i forskinga har eg ei lita gruppe med PhD-studentar, masterstudentar og forskarar, som tar seg av mesteparten av det praktiske arbeidet. Sjølv trør eg til når det trengs, men mesteparten av tida er eg nok på kontoret.

Eg er så heldig å få vera med på fleire samarbeidsprosjekt som arbeider med legemiddelutvikling. Det er svært inspirerande å møta dyktige forskarar innan andre fagfelt, som kan utfylla mine kunnskapshol.

Kvifor likar du å jobba på K2?

Eg søkte meg til K2 av di eg såg at det var eit variert forskingsmiljø, og kompetanse som gjorde at eg kunne utvikla meg som forskar. Sjølv om det på mange måtar er likt Institutt for Biomedisin, der eg kom frå, er nærleiken til klinikken ein stor fordel på K2. Eg har fått høve til å samarbeida med klinikarar, som gjer at forskinga mi brått kjem mykje nærmare pasienten. Det er også mange trivelege folk ved K2, og mange som hjalp meg i gang rett etter eg byrja her. Utan den hjelpa, hadde det vore mykje tyngre for meg å komma i gang med forskinga mi. Vidare trivst eg med varierte arbeidsoppgåver, og friheit til å følgja mine eigne forskingsinteressar. Eg vil også legga til at undervisning faktisk er ganske kjekt, så lenge ein får nok tid til å førebu seg. Alt i alt er K2 ein fin stad å vera.

Hjemmekontor – Anja Torsvik

Jeg kan bekrefte at effektiviteten går drastisk ned når man sitter i åpent kontorlandskap, spesielt når dette deles med en 6-åring, en snorkende hund og jevnlige besøk av to tenåringer. Til gjengjeld er arbeidsdagen utvidet med flere arbeidsøkter, f.eks. «før-frokost-økten» og «mens-middagen-koker-økten». Jeg er i avslutning av postdok-perioden min og arbeidsoppgavene mine nå om dagen består i stor grad av å skrive manuskript og analysere data. Redigering av tabeller og figurer kan delvis kombineres med hjemmeskoleundervisning, mens konsentrasjonsarbeid er avhengig av god «noise cancelling».

Har hatt noe plunder med ustabil VPN, men med filer og programvarer i offline modus går dette stort sett greit.

Digitale møter fungerer godt og det er motiverende å ha noen å snakke jobb med. Jeg savner kollegaene mine på MGM og K2, men lunsjpause-zoom med Martens-gjengen har vært et hyggelig alternativ.

Jeg trives godt på hjemmekontoret, men det er dessverre ikke ergonomisk tilrettelagt som arbeidsplass. Til gjengjeld har jeg mulighet for å skifte mellom ulike arbeidssteder/stoler/sofa, og jeg har tilgang på god kaffemaskin og godt utvalg av lunsjretter. Utsikten mot Løvstakken er flott, spesielt når sola skinner. Betraktelig mye bedre enn den mørke utsikten mot fjellveggen fra 2. etasje i Lab-bygget.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Mette Vesterhus ny undervisningsleder ved K2

Jone Trovik har vært leder for undervisningen ved K2 siden 2015. Hun overtok dette viktige ansvaret i forbindelse med implementering av den nye studieplanen. Jone har utført dette på en svært tilfredsstillende måte. Det var vel ingen ulempe at hun er en handlekraftig gynekolog? I tillegg har hun bidradd med konstruktive innspill til de mange sakene vi arbeider med på K2. Spesielt vil jeg fremheve hennes gode humør og smittende latter. Det er aldri kjedelig når Jone er tilstede. Tusen takk for innsatsen, Jone!

Alt har en ende, og etter 4 ½ som leder for undervisningen var det naturlig med en endring. Ny leder for undervisningen er Mette Vesterhus. Hun er 50/50 førsteamanuensis/overlege (gastroenterologi) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun har forskningsopphold ved Harvard og har spesiell forskningsinteresse innen sykdommer i lever og galleveiene. Vesterhus har vært interessert i undervisning siden studiedagene. Hun har vært studentrepresentant både til Studentparlamentet ved UiB og til Norsk studentorganisasjon. Siden 2018 har hun vært fagansvarlig for propedeutikk-undervisningen for legestudenter ved Haraldsplass.

Velkommen til Mette som ny undervisningsleder ved K2!

Egne rom for bruk av Zoom og Kaltura i Sentralblokken – Mulighet for gjestekonto ved UiB

Hei alle som underviser ved K1 og K2!

Vi merker oss at de to rommene i sentralblokken hvor det er tilrettelagt for digital undervisning, ikke er mye brukt. Dette tilbudet var veldig etterspurt for en tid tilbake.

Hvis det er fordi de andre løsningene for å undervise fungerer bedre enn tidligere, så er det supert. Men om det skyldes manglende kjennskap til tilbudet, så vil jeg gjøre noe med det nå.

Under finner du informasjon om følgende:

– Info om egne rom for digital undervisning

– Mulighet for å søke gjestekonto ved UiB (nyttig å videresende til sykehusansatte som underviser)

Les videre

English: Conference: Oxford Nanopore Sequencing and its applications.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications in Bergen on 14.09.2020.

The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.

Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Undervisningsutfordringer

Kjære ALLE K2-ere; TAKK for uvurderlig innsats innen undervisningen ved vårt institutt!

Dere har alle direkte eller indirekte medvirkning til undervisning. Som med alt annet arbeid på instituttet har koronaepidemien også hatt betydelig innvirkning på hvordan vi kunne gjennomføre undervisning. Og her har medarbeidere vist stor grad av fleksibilitet: tross fysisk stengt campus har våre studenter fått oppfølging og undervisning men på andre måter og via andre kanaler.

Forelesninger er flyttet fra auditorier til nett, det er spilt inn forelesninger vi Kaltura eller lagt lydspor på Powerpointfiler og lagt ut i MittUiB, gruppeundervisning eller forelesninger er avholdt via Zoom eller Skype. Og selv om sykehuset stengte ned svært mye pasientbehandling så har studenter som trengte praksis for å få midlertidig lisens fått gjennomført og godkjent revidert minimumstjenste. Dette gir Norge flere som kan virke som leger til sommeren (da er vi bedre rustet til en evt ny koronabølge).

Takk også til sykehusene i vår region (Haukeland, Hardaldsplass, Stavanger, Førde og Haugesund) som har medvirket til at studenter faktisk har fått gjennomført sin praksis. Vi har vært langt heldigere stilt enn i Oslo, der smekket de dørene for studenter.

Fakultetet har opprettet en gruppe av superbruker innen digital undervisning, Bergithe Eikeland Oftedal er K2s representant. Hun skal ikke være IT-tekniker eller drive individuell opplæring men kan rådgi om hva som er tilgjengelig av program og hva som er formålstjenlig å bruke.

Tilslutt: Takk for meg! Jeg har vært undervisningsleder K2 siden jeg ble ansatt som professor høst 2015, dvs jeg startet samtidig med «ny» studieplan for medisin. Det har vært spennende å følge implementering av den, delta i det indre liv i instituttledelsen og passe på at undervisning er så høyt på agendaen som det fortjener! Jeg skal ikke slutte å undervise men studielederfunksjonen overlater jeg nå til min etterfølger Mette Vesterhus. Velkommen Mette, du skal få behørig presentasjon i senere K2-nytt.

Smittevernråd til virksomhetskritisk personell

Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet råd om smittevern for virksomhetskritisk personell som befinner seg på campus i en periode med økt fare for korona-smitte: Allmenne smittevernsråd til virksomhetskritisk personell ved UiB. Vi ber om at alle setter seg inn i, og følger disse. Ledelsen ved alle enheter skal legge til rette for gode rutiner for å begrense ytterligere smittespredning så mye som mulig.

Digitalt frokostmøte om arbeidsmiljø 14. mai

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen om fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

Les videre

English: Peder Sather Grant Program

The deadline for the Peder Sather program has been extended till 1 May. This is a nice opportunity for researchers who have collaborators at UC Berkeley or would like to establish collaborators with that US institution.

The Center offers grants of between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.  Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

You can find more info about the program here, and do not hesitate to contact K2’s research advisor if you want more info: amra.grudic@uib.no

Ukens ansatt – Karl Albert Brokstad

Med bakgrunn som mikrobiolog, startet jeg som universitetsstipendiat i 1990 med Professor Lars R. Haaheim. Var med å bygge opp det som i dag er blitt til Influensasenteret. Etter doktorgrad i 1995, hadde jeg ett år som midlertidig førsteamanuensis. Så fikk jeg en treårig Post-Doc. stipend fra NFR, og jobbet sammen men professor Karl-Henning Kalland på HIV rev prosjektet. Etter denne perioden, i 1998, fikk jeg jobb på Broegelmann forskningslaboratorium med professor Roland Jonsson som leder, og jeg har vært der siden. Først som forsker, senere seniorforsker og i 2007 fast jobb som senioringeniør. I løpet av årene på UiB, har jeg vært med på over 100 peer review artikler, jeg har veiledet over 30 studenter og undervist i mikrobiologi og immunologi. Jeg har tidligere ledet flere kliniske studier. Jeg er nå med som partner på flere store prosjekter finansert av NFR og EU, og min forskningsmessige hovedinteresse er immunologiske prosesser ved autoimmune revmatiske sykdommer, ved infeksjon og etter vaksinasjon. Jeg har også hatt en særlig interesse for undervisning og utdanning av neste generasjon as forskerer, jeg er emneansvarlig for flere immunologi kurs og jeg leder forskerskolen «Bergen Research School for Inflammation».

Hjemmekontor – Linn Iversen

Med klokken:

-Kan ikke klage på utsikten fra skrivebordet. Litt grått i dag, men har vel hatt alle årstidene siden 12. mars.

-Påsken har inntatt hjemmekontoret.

-Siden frisørtimen mandag 16. mars røk, ble det en nød-klipp i forrige uke.

-Mye god, håndfast kunnskap som løfter en digital arbeidshverdag.

-En klassiker fra 80-tallet er hentet ned fra loftet og får svingt seg på nytt.

Etter litt plunder frem og tilbake med tilganger de første dagene, fungerer alle systemer greit. Men den ergonomiske arbeidsstillingen kan være en utfordring. Det blir en del pauser med tøying og bøying på stuegulvet.

Må innrømme at kaffen er bedre på hjemmekontor, men ser frem til å være tilbake på campus. Godt for kroppen å få beveget seg hver dag. Så har forsøkt meg på litt hagearbeid på ettermiddagene.

Som økonom består arbeidshverdagen av mange mindre arbeidsoppgaver. Det gjør det greit å lage lister å arbeide etter og dele opp dagen litt slik at skuldre, rygg og nakke ikke blir overbelastet.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

God påske!

Nå er påsken her igjen, vi kan se frem til stadig lysere dager, varmere sol og noen etterlengtede fridager. Jeg håper dere kan ta noen velfortjente dager fri med familie, venner, friluftsliv og hvile.

Koronavirusepidemien har stoppet det meste av eksperimentell forskning og snudd opp ned på undervisning og møtevirksomhet. Det har vært en hard og brutal øvelse, men jeg tror vi også har lært mye som vi vil ta med oss etter epidemien er over. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere for konstruktiv og flott holdning og innsats i møte med de enorme utfordringene vi har hatt siden 12. mars kl 18. Jeg er virkelig stolt over K2.

8. april vil regjeringen meddele om det blir endringer når det gjelder restriksjoner blant annet for skoler og universiteter. Universitetet operer nå med 6 faser der fase 0 er slik vi har det nå og fase 5 er vanlig aktivitet. Dersom det blir lettelser for universitetene, ønsker UiB at dette skal skje gradvis og langsomt. Vi har kartlagt aktivitet innen forskning og undervisning som kan passe med det universitetet kaller fase 1 og 2 som synes mest realistisk i første omgang. Forskningsgruppene har fått utfordringen å komme med innspill til et begrenset antall prosjekter. Disse har jeg gått gjennom og ut fra sentrale føringer valgt de som synes mest kritisk å komme i gang med og få aksept for. Det er sendt søknad til fakultetet for unntak fra dagens begrensninger for disse prosjektene. Tidsfristen for denne gjennomgangen ble dessverre uhyre kort, og jeg takker forskningsgruppeledere og forskere for at dere responderte så raskt og konstruktivt.

For mange nordmenn har påsken betydd feiring av påsken på fjellet, i båten eller i utlandet. Dette blir annerledes i år med forbud mot reisevirksomhet og å overnatte på hytta i andre kommuner enn bostedsadressen og råd om redusert aktivitet på sjøen. Statsminister Erna Solberg sier det ikke er et forferdelig stort offer å være hjemme, og selv om nordmenn er opptatt av egen frihet og selvstendighet, er dette tiden for å vise samhold. Jeg er veldig enig med henne. Ta de korte turene istedenfor de lange akkurat nå. Beredskapen i fjellområdene skal kunne brukes til de som bor der. Hold avstand – ved å utsette oss for smitte, kan vi smitte andre som ikke tåler det – her må vi alle ta et ansvar for våre medmennesker. Husk også på de som av ulike grunner er alene. Høytiden kan i seg selv være en påkjenning for dem, og koronavirusepidemien kan legge en ny form for ensomhet til det å være alene. Ta en telefon, ha treff i gata med avstand, arranger Skype/Zoom/Facetime-møter med prat, konkurranser og annet. Det er bare fantasien som setter begrensninger, det har vi sett på alle de videosnuttene som går viralt for tiden.

Ønsker med dette en riktig god påske til dere alle. Ta vare på dere selv, deres nærmeste og de som ikke er de nærmeste!

Pål

Vedrørende felles Team for Klinisk Institutt 2 – opprettet, men ikke i bruk ennå

Ledergruppen ved K2 ble orientert om at denne kanalen blir opprettet automatisk av IT-avdelingen på  starten av koronautbruddet. Det ble da tatt en diskusjon om hvorvidt denne kanalen skal brukes til informasjonsflyt. Hvis Teams skal innføres, bør informasjonsflyten så langt det er mulig kun gå der, og ikke via fellesmailer. På grunn av korona var det behov for hyppig informasjon til ansatte og det var usikkert hvor mange ansatte ved instituttet vi ville nå via Teams. På bakgrunn av dette bestemte vi å avvente innføringen av teams. Ledergruppen må ta en ny runde på utrulling av Teams for alle og bruk før vi tar dette i bruk etter påske.