Daglige arkiver: 24. april 2020

Mette Vesterhus ny undervisningsleder ved K2

Jone Trovik har vært leder for undervisningen ved K2 siden 2015. Hun overtok dette viktige ansvaret i forbindelse med implementering av den nye studieplanen. Jone har utført dette på en svært tilfredsstillende måte. Det var vel ingen ulempe at hun er en handlekraftig gynekolog? I tillegg har hun bidradd med konstruktive innspill til de mange sakene vi arbeider med på K2. Spesielt vil jeg fremheve hennes gode humør og smittende latter. Det er aldri kjedelig når Jone er tilstede. Tusen takk for innsatsen, Jone!

Alt har en ende, og etter 4 ½ som leder for undervisningen var det naturlig med en endring. Ny leder for undervisningen er Mette Vesterhus. Hun er 50/50 førsteamanuensis/overlege (gastroenterologi) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun har forskningsopphold ved Harvard og har spesiell forskningsinteresse innen sykdommer i lever og galleveiene. Vesterhus har vært interessert i undervisning siden studiedagene. Hun har vært studentrepresentant både til Studentparlamentet ved UiB og til Norsk studentorganisasjon. Siden 2018 har hun vært fagansvarlig for propedeutikk-undervisningen for legestudenter ved Haraldsplass.

Velkommen til Mette som ny undervisningsleder ved K2!

Egne rom for bruk av Zoom og Kaltura i Sentralblokken – Mulighet for gjestekonto ved UiB

Hei alle som underviser ved K1 og K2!

Vi merker oss at de to rommene i sentralblokken hvor det er tilrettelagt for digital undervisning, ikke er mye brukt. Dette tilbudet var veldig etterspurt for en tid tilbake.

Hvis det er fordi de andre løsningene for å undervise fungerer bedre enn tidligere, så er det supert. Men om det skyldes manglende kjennskap til tilbudet, så vil jeg gjøre noe med det nå.

Under finner du informasjon om følgende:

– Info om egne rom for digital undervisning

– Mulighet for å søke gjestekonto ved UiB (nyttig å videresende til sykehusansatte som underviser)

Les videre

English: Conference: Oxford Nanopore Sequencing and its applications.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications in Bergen on 14.09.2020.

The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.

Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre