Daglige arkiver: 3. april 2020

God påske!

Nå er påsken her igjen, vi kan se frem til stadig lysere dager, varmere sol og noen etterlengtede fridager. Jeg håper dere kan ta noen velfortjente dager fri med familie, venner, friluftsliv og hvile.

Koronavirusepidemien har stoppet det meste av eksperimentell forskning og snudd opp ned på undervisning og møtevirksomhet. Det har vært en hard og brutal øvelse, men jeg tror vi også har lært mye som vi vil ta med oss etter epidemien er over. Jeg vil benytte anledningen til å takke dere for konstruktiv og flott holdning og innsats i møte med de enorme utfordringene vi har hatt siden 12. mars kl 18. Jeg er virkelig stolt over K2.

8. april vil regjeringen meddele om det blir endringer når det gjelder restriksjoner blant annet for skoler og universiteter. Universitetet operer nå med 6 faser der fase 0 er slik vi har det nå og fase 5 er vanlig aktivitet. Dersom det blir lettelser for universitetene, ønsker UiB at dette skal skje gradvis og langsomt. Vi har kartlagt aktivitet innen forskning og undervisning som kan passe med det universitetet kaller fase 1 og 2 som synes mest realistisk i første omgang. Forskningsgruppene har fått utfordringen å komme med innspill til et begrenset antall prosjekter. Disse har jeg gått gjennom og ut fra sentrale føringer valgt de som synes mest kritisk å komme i gang med og få aksept for. Det er sendt søknad til fakultetet for unntak fra dagens begrensninger for disse prosjektene. Tidsfristen for denne gjennomgangen ble dessverre uhyre kort, og jeg takker forskningsgruppeledere og forskere for at dere responderte så raskt og konstruktivt.

For mange nordmenn har påsken betydd feiring av påsken på fjellet, i båten eller i utlandet. Dette blir annerledes i år med forbud mot reisevirksomhet og å overnatte på hytta i andre kommuner enn bostedsadressen og råd om redusert aktivitet på sjøen. Statsminister Erna Solberg sier det ikke er et forferdelig stort offer å være hjemme, og selv om nordmenn er opptatt av egen frihet og selvstendighet, er dette tiden for å vise samhold. Jeg er veldig enig med henne. Ta de korte turene istedenfor de lange akkurat nå. Beredskapen i fjellområdene skal kunne brukes til de som bor der. Hold avstand – ved å utsette oss for smitte, kan vi smitte andre som ikke tåler det – her må vi alle ta et ansvar for våre medmennesker. Husk også på de som av ulike grunner er alene. Høytiden kan i seg selv være en påkjenning for dem, og koronavirusepidemien kan legge en ny form for ensomhet til det å være alene. Ta en telefon, ha treff i gata med avstand, arranger Skype/Zoom/Facetime-møter med prat, konkurranser og annet. Det er bare fantasien som setter begrensninger, det har vi sett på alle de videosnuttene som går viralt for tiden.

Ønsker med dette en riktig god påske til dere alle. Ta vare på dere selv, deres nærmeste og de som ikke er de nærmeste!

Pål

Vedrørende felles Team for Klinisk Institutt 2 – opprettet, men ikke i bruk ennå

Ledergruppen ved K2 ble orientert om at denne kanalen blir opprettet automatisk av IT-avdelingen på  starten av koronautbruddet. Det ble da tatt en diskusjon om hvorvidt denne kanalen skal brukes til informasjonsflyt. Hvis Teams skal innføres, bør informasjonsflyten så langt det er mulig kun gå der, og ikke via fellesmailer. På grunn av korona var det behov for hyppig informasjon til ansatte og det var usikkert hvor mange ansatte ved instituttet vi ville nå via Teams. På bakgrunn av dette bestemte vi å avvente innføringen av teams. Ledergruppen må ta en ny runde på utrulling av Teams for alle og bruk før vi tar dette i bruk etter påske.

Kandidater til instituttrådet ved K2

Det er tidligere annonsert at det skal velges ny kandidat til instituttrådet ved K2, gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte). Man velges inn for ett år om gangen.

Det var ved fristens utløp ikke kommet inn forslag så vi ber om at ansatte som kunne tenke seg å delta melder sin interesse til irene.hjelmaas@uib.no innen 15. april.

Instituttrådet er K2s øverste organ og deltakelse her vil være lærerik og gi god kunnskap om instituttet. Det er et begrenset antall møter pr år og tar seg godt ut på CVen 🙂

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mars 2020 ble det vedtatt å igangsette 45 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

Les videre

Ukens ansatt – Elise Orvedal Leiten

Hva arbeider du med?

Jeg er tidligere forskerlinjestudent og nå stipendiat i lungegruppen. Jeg er tilknyttet prosjektet MikroKOLS som overordnet tar sikte på å kartlegge lungemikrobiomet, altså sammensetningen av mikroorganismer i luftveiene, ved kols, astma og hos lungefriske kontrollpersoner. Med over 300 bronkoskopier er det den største studien i sitt slag. I PhD-prosjektet mitt undersøker jeg om lungemikrobiota ved stabil kols er assosiert med hyppighet av kolsforverringer. Tidligere i prosjektet kartla jeg komplikasjoner og ubehag i forbindelse med forskningsbronkoskopiene vi gjennomførte.

Hva liker du å jobbe med på K2?

Jeg har vært så heldig å kunne knytte meg til forskningsgruppen min tidlig på medisinstudiet, noe som gjør at jeg føler på et sterkt eierskap til prosjektet og nærhet til mine trivelige kolleger. I tillegg til forskningen har jeg fått undervise litt, noe jeg synes er veldig kjekt.

Nye publikajsoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre