Månedlige arkiver: mars 2020

Nå er det på tide å søke midler fra Forskningsrådet

Koronapandemien har snudd om på hverdagen vår og mye av forskningen, både klinisk og eksperimentelt har stoppet opp. På den annen side gir arbeidssituasjonen muligheten til å arbeide godt med søknader.

Søknadsskjemaene fra Forskningsrådet er nå tilgjengelig og samtidig er søknadsfristen for Forskningsrådet flyttet til 20. mai noe som gir ekstra tid til søknadsskriving. Allerede nå må de som har tenkt å søke ta kontakt med økonomen de har fått tildelt for å planlegge budsjettarbeidet. Amra vil bidra med hjelp til søknadsskriving og vil prioritere dem som har meldt inn at de vil søke.

I år er programmene Forskningsprosjekt for fornyelse, åpen for alle forskningsområder; videre forskerprosjekt for unge talenter (alder under 40 år), 2-7 år etter disputas og treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet.

Lykke til

Eystein

Takk!

Takk til alle ved K2 som har bidratt med verneutstyr som de kan avse. Vi har avgitt deler av utstyret til Legevakten og avgir resten av utstyret til HUS i dag, fredag.

Begge er svært takknemlige for vårt bidrag!

Påmelding til digitale phd-kurs

Ledelsen ved Det medisinske fakultet er opptatt av at vi skal ha et kurstilbud til ph.d kandidater som er i ulike faser av løpet.

Det oppfordres derfor til at vi er fleksible når det gjelder påmelding til de ulike kursene, slik at påmeldingsfrister utvides og kandidater fra andre universiteter også melde seg på.

Her er en lenke til skjema om hospitantstudierett for eksterne ph.d kandidater.

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter.

Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – veiledning til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.).

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter:

https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger#hotellopphold-overnatting-i-utlandet

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Om å ta vare på hverandre og forhåndsregler ved utlån av personell

Kjære ansatte ved K2

Vi er inne i en uvirkelig tid med en usikker fremtid. Vi vet ikke hvor hardt koronavirusepidemien kommer til å slå til i Norge, vi vet ikke hvor lenge epidemien vil vare. Det er mange som arbeider døgnet rundt for at effekten av epidemien skal bli minst mulig for flest mulig. Vi har grunn til å være stolt av den store innsatsen myndigheter, helsearbeidere og mange andre gjør. Det vi alle kan gjøre er lojalt å følge opp alle råd og pålegg som myndighetene gir.

Informasjonsbehovet er naturligvis stort. Det er generelle føringer for at informasjonskanalene skal være relativt få for å unngå sprikende råd og pålegg. Derfor har ledelsen ved K2 vært forsiktig med å sende ut mange mailer eller nyhetsbrev. Ulempen er at det kan være lokale forhold som ikke ivaretas av den generelle informasjonen. Gi gjerne beskjed til oss om det er ting dere lurer på og som vi burde informert om.

Universitetet ønsker at mest mulig av vår informasjon skal samles på uib.no/korona. I tillegg forholder vi oss til Helse Bergen og FHIs informasjonssider.

Utlån av personell

Et forhold som vil bli økende aktuelt, er at dere kan bli forespurt om å tjenestegjøre i helseforetak eller kommuner. Det er nå laget avtaler med helseforetak i hele Helse Vest samt Bergen kommune:

Forutsetninger for slik tjeneste:

 • UiB ansatte er bundet av sin arbeidsavtale med UiB inntil de er fristilt fra den med skriftlig avtale bekreftet av fakultetet
 • Enighet mellom helseforetak/kommune og Det medisinske fakultet v/dekan om rutine for dette.
 • UiB ansatte skal være ansatt ved helseforetak/kommune fra dag 1 med tjeneste hos dem og dermed ha fått permisjon fra UiB stillingen fra samme dag
 • Skriftlig forespørsel (epost) fra avdeling ved helseforetak/kommune til instituttleder om navngitt person og periode
 • Instituttleder vurderer undervisningsmessige eller andre virksomhetskritiske funksjoner (f.eks. BOA-søknadsarbeid) for den ansatte ved instituttet og om den ansatte kan helt eller delvis fristilles
 • Avtale om utlån av ansatt fylles ut på instituttet. Avtalen skal sirkuleres på epost og godkjennes av instituttleder og leder på avdelingen ved helseforetaket/kommunen der forespørselen kommer fra
 • Den UiB-ansatte innvilges permisjon fra stillingen ved UiB i den angitte perioden og ansettes hos den andre arbeidsgiveren i samme periode
 • Søknad om permisjon registreres i HR-portalen. Dette kan gjøres på vegne av den ansatte, av seksjonsleder Gerd Johannessen eller av den ansatte selv.
 • Saksbehandler på personal bekrefter permisjonen til den ansatte i ePhortemed kopi til forskningsadministrativ seksjon
 • Permisjonen og avtalen om fristilling kan forlenges om situasjonen fortsetter utover den første perioden
 • Alle avtaler om fristilling samt epost bekreftelser fra instituttleder/mottagende leder, skal legges inn i ePhorteav saksbehandler på personal
 • Stipendiater og postdoktorer kan søke om forlengelse av tilsettingen på bakgrunn av denne permisjonen.

Disse avtalene er ment ved «frivillig» tjeneste i helserelaterte virksomheter. Det er sendt inn liste til Helsedirektoratet med oversikt over ansatte med helsebakgrunn som vil kunne bli kontaktet om det blir en situasjon med beordring.

Ta vare på hverandre

Statsministeren maner til samhold og til å ta vare på hverandre. Det er svært viktig å jobbe sammen nå mot et felles mål. Videre er det mange som kan være redde, føle seg ensomme og trenge praktisk hjelp med barnepass, handling ol. Her kan vi alle gjøre en innsats!

Jeg er imponert over den positive, konstruktive og innovative holdningen jeg har opplevd fra de ansatte siste uka. Det holdes allerede faglige møter med presentasjoner og opp til 33 deltakere (!) via Skype og Zoom, det gis undervisning til hele kull via Skype og Zoom, og praktisk undervisning erstattes av You Tube-videoer, TBL-materiell online og alternativt materiale fra feks. Harvard Medical School. Jeg er svært stolt av det dere får til! Vi lærer noe nytt hver dag, og mye av dette tenker jeg vi kommer til å bruke også etter at koronavirusepidemien er over.

Det ser ut til å bli et par dager med tørke. Nyt det gode været – ikke på hytta, men kanskje på tur over Vidden eller Fløyen der det ikke burde være et problem å holde 2 meters avstand til folk og fe.

Ha en så god helg som mulig.

RÅD TIL LEDERE VED HENVENDELSER VEDRØRENDE COVID-19

Det har vært en rekke situasjoner med tilfeller av mulig smitte og faktiske smitte blant ansatte og studenter. Vi må regne med at det kommer flere tilfeller i tiden som kommer og det er viktig at vi håndterer dette likt.  Sonja Dyrkorn koordinerer oppfølging av ansatte ved smitte og Christen Soleim koordinerer oppfølging overfor studenter. I alle sakene konsulterer vi vår bedriftslege som gir råd og presiseringer i samsvar med de retningslinjene som er gitt fra norske helsemyndigheter. Når det gjelder informasjon om smitte på enheter er det viktig at dere ivaretar personvernhensyn til de smittede og har dialog med dem om detaljnivå på den informasjonen dere går ut med.

Noen generelle råd når man skal ta kontakt med en ansatt eller student

Dersom du har en ansatt eller student som er smittet/mulig smittet:

 • Ta kontakt på telefon for å høre hvordan det går og kartlegge situasjonen. Har det vært direkte kontakt med andre ansatte eller studenter må dette undersøkes nærmere.
 • Be den ansatte eller studenten om å holde seg oppdatert på nettsiden https://www.uib.no/korona . Husk at informasjon og råd kan endre seg fort.
 • Ansatte eller studenter som har fått påvist smitte eller har vært i direkte kontakt med personer som har fått påvist koronasmitte, skal melde fra om dette omgående på skjema som finnes på nettsiden.

Ved karantene

Ansatte eller studenten i karantene skal følge rådene og påleggene som er gitt av helsemyndighetene.

De som er i hjemme-karantene vil ikke lenger bli testet for korona-virus og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp.

Å være i karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider https://www.fhi.no/

Ansatte eller studenter som har symptomer på sykdom og trenger helsehjelp må ta kontakt med fastlegen ved telefon eller e-konsultasjon, eller ringe legevakt på telefon 116 117. Begrens nærkontakt med andre mennesker.

UiBs Informasjonstelefon for studenter og ansatte: 555 88 555

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til til instituttrådet og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet finner du her: instituttrådet K2 og fakultetsstyret K2.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no innen kl. 15.00 tirsdag 31. mars 2020.

Valget vil foregå i perioden torsdag 7. mai (kl 09.00) til onsdag 13. mai 2020 (kl 12.00)

Disputas – Sjur Lehmann

Sjur Lehmann disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15

Prøveforelesing: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09:15
Oppgitt emne: “Caesarean section: evolution of indications and practice in Scandinavia”
Sted: Digital disputas

Disputas: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15
Avhandlingens tittel: “Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989-2014: A justified practice?”                                                                                                                                      Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Postdoktor Ingvil Krarup Sørbye, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik

Du kan følge disputasen her.

 

Innkalling av leger til klinisk arbeid

Helse Bergen kan innkalle leger som har permisjon fra Helse Bergen for å arbeide som stipendiater og forskere. Disse kan bli innkalt direkte fra aktuell avdeling. I så fall må de gi beskjed til Gerd Johannessen. Ordningen gjelder IKKE leger som har hovedstilling på UiB, dvs 50% eller over. Fakultetet holder på å lage en avtale med Helse Bergen for disse legene.

Mer informasjon finner du her: Forskere og stipendiater til klinisk stilling

Reiseråd til ansatte

Nytt reiseråd er utstedt fra norske myndigheter og UiB anbefaler nå alle ansatte som er på forskningsopphold eller annet jobbrelatert opphold i utlandet om å komme hjem. Dette er i tråd med norsk UD og helsemyndigheter sin anbefaling.

UiB vil dekke utgiftene til hjemreise for deg som ansatt og for eventuell familie.

Reiser bestilles gjennom reisebyrå: https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=3

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Koronavirus-epidemien: K2 stenger, men stopper ikke

Kjære alle tilsette ved Klinisk institutt 2

Vi er inne i en dramatisk tid som mangler sidestykke i Norge i fredstid. Men vi skal klare dette! Vi har vel 350 ansatte med store ressurser på mange ulike vis. Nå gjelder det å bruke disse på en god og konstruktiv måte. Dette kommer til å koste, det endrer hverdagen for oss alle. Men jeg merker meg allerede nå at dere tar dette på en positiv måte. Tusen takk for det! Selv om de fleste av oss ikke trenger uroe oss for selve infeksjonen, kan den bety et langt sykeleie og endog død for gamle mennesker og de med alvorlige grunnsykdommer. Og dersom sykehusene ikke klarer å opprettholde en viss grunnbemanning, kommer det til å ramme alle uansett. Så vi må lojalt følge alle råd og pålegg fra myndighetene for å forebygge og hindre smittespredning. Her er noen presiseringer og praktiske forhold for K2:

K2 stenges fysisk

Som dere er informert om via mail fra prorektor Margareth Hagen og dekan Per Bakke er hele universitetet fysisk stengt fra i går kl 18. All aktivitet på campus stoppes snarest og senest i løpet av helgen. Med få unntak skal ingen komme på jobb. All aktivitet skal nå skje digitalt. For de lokalene som har Helse Bergen ID-kort som adgangskort, vil disse funksjonere som før. Det er mulig at dører som betjenes av UiBs ID-kort vil bli stengt for de som ikke får adgang via unntak. Dette er i skrivende stund uklart.

Hva med utstyr og spesielle laboratorieforsøk?

Det er visse unntak når det gjelder personer som trenger å tilse eller reparere instrumenter samt spesielle laboratorieforsøk. Jeg har delegert til forskningsgruppelederne at de i dag skal bestemme hvilke personer og hvilke forsøk som vil være involvert i å stoppe forsøkene i løpet av helgen, hvilke personer og forsøk som må fortsette å gå på grunn av spesiell viktighet når det gjelder vitenskapelig og økonomisk viktighet, og hvilket utstyr og hvilke personer som trengs for å tilse og ev. reparere viktige instrumenter i laboratoriene, samt å lage en liste over dette.

Hvordan nås ledelsen?

Ledelsen har fra nå hjemmekontor, men Julie Stavnes, Eystein Husebye og jeg vil fysisk kunne komme inn i nødstilfeller. Bruk mail eller telefon for å nå oss.

Hva er telefonnumrene til ledelsen?

Pål R. Njølstad 481 41 578

Julie Stavnes 995 91 846

Eystein Husebye 994 04 788

Silke Appel 410 80 067

Jone Trovik 924 25 171

Emmet McCormack 482 03 610

Hva med økonomi og stabsfunksjoner?

Disse skal bli ivaretatt så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.

Hvordan gjør vi det med signaturer fra instituttleder?

Dokumenter for signatur må sendes til meg eller Eystein i elektronisk format. Dersom noe haster, må dere sjekke at vi er tilgjengelig via en sms.

Undervisning

Denne skal altså skje digitalt og her må man være kreativ. Det vises til tidligere mailer fra fakultet og K2-ledelsen.

Hvordan kan jeg sette på Skype eller videokonferanse hjemmefra?

For hjelp med å sette opp Skype eller videokonferanse hjemmefra, se https://it.uib.no/Skrivebord.uib.no

Hvem er kontaktperson i ledelsen for utstyr?

Det er Eystein Husebye

Det blir en annerledes helg og tid som er foran oss. Ta godt vare på hverandre.

Pål

Inkubatorbygget

Nå er arbeidet med Inkubatorbygget startet og siden bygget er så tett på Laboratoriebygget, har dette en del konsekvenser for dem som har sin arbeidsplass der.  Blant annet er døren i 8. etasje  stengt og parkeringsplassene er flyttet, i tillegg kan det til tider bli en del støy for de som er nærmest byggeplassen.

Les videre

Koronavirus: tiltak i ph.d.-programmet

I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller
konferanser som nå avlyses eller utsettes.

K2 har satt siste frist for innlevering av disputaser til 30.mars for disputaser som ønskes gjennomført før sommeren 2020.

Har du allerede en foreløpig dato så ta kontakt med instituttet ved Irene Hjelmaas slik at instituttet er informert om at innlevering kommer.

Disputaser:
–  Skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
– Gjennomføres med 1 . og 2. opponenten på skype med 3. opponent, Custos og doktorand fysisk tilstede.
– Publikum følger disputas digitalt

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Mer informasjon finner du her: hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet . Innmelding av hovedoppgaver fylles ut av oppgaveveileder her.

Fristen for innmelding er 20. mars.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter. Men da nå et helt kull (kull 17) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Utlysning av intensivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Utlysningsteksten finner du her: Intensivmidler. Retningslinjene finner du her: Retningslinjer insentivmidler oppdaterte i januar 2020 og søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema insentivmidler. Søknadsfrist: 3. april.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Koronavirusepidemien

Det vises til informasjon sendt ut fra fra universitetsdirektøren og Medisinsk fakultet 28. februar om håndtering av koronaviruset ved UiB (https://www.uib.no/korona).

Siden vi arbeider i en helseinstitusjon, må vi også følge Helse Bergens retningslinjer som igjen følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi ber således alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av coronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

Reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116117.

Symptomer på koronavirusinfeksjon er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Områder med vedvarende spredning er fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea, Italia (alle regioner i Italia nord for Roma – regionene Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana), Japan, Singapore, Hong-Kong.

Universitetsledelsen ønsker å være kontinuerlig oppdatert på hvilke ansatte vi har hvor til enhver tid. Ansatte kan ha oppholdt seg i risiko områder også i sin fritid, men det er likevel viktig at denne informasjonen deles.

Vi ber deg registrere egen reisevirksomhet i følgende skjema om du har oppholdt, oppholder deg eller kommer til å oppholde deg i områder med spredning av koronaviruset i skjemaet som du finner her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8138964

Vi vet enda ikke omfanget av epidemien og hvorvidt det vil bli en pandemi. Dersom det blir mange som må holde seg hjemme uten å være særlig syk, ber jeg dere å være oppfinnsomme med hensyn til å ivareta de viktigste universitetsoppgavene. Mail forholder vel de fleste seg til hele døgnet uansett, men det er også mulig å holde forelesninger eller gruppeundervisning via Skype eller lignende plattformer slik at studentene får den undervisningen de trenger. Foredrag og møter som var planlagt i eller utenfor Bergen kan gjennomføres med video- eller telefonkonferanser dersom det planlegges. Her er det som nevnt bare å være innovativ 

Ha en riktig god (koronafri) helg!

Pål Rasmus Njølstad

Endret tilgang til Laboratoriebygget

I forbindelse med byggestart på parkeringsdekket utenfor åttende etasje i Laboratoriebygget, er inngangen i åttende etasje stengt for vanlig adkomst. Utgangen er likevel rømningsvei for åttende og niende etasje, og vil bli automatisk åpnet ved evakuering. Det er også installert nødåpner.

Ny mønstringsplass er på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.