Daglige arkiver: 30. april 2020

Kjære alle sammen!

Nå har det gått nærmere 7 uker siden UiB ble stengt på grunn av SARS-CoV-2 pandemien. De fleste av oss er fortsatt pålagt hjemmekontor. Siden mandag 27/4 ble det en del lettelser når det gjelder tilgang til laboratoriene, inkludert ferdighetslaboratorier og andre øvingslokaler ved MED sånn at noen flere har kommet seg tilbake på jobb nå. Men det er fortsatt unntaksvis at tilgang gis!

Husk at det er forskningsgruppelederen som skal sende en liste over hvem som skal ha tilgang til meg (inklusive risikovurdering og bekreftelse over bestått smittevernkurs), og så avgjør Pål som instituttleder hvem som får tilgang. Og så gjelder selvsagt smittevern- og hygieneregler når man er på jobb, så det krever en del organisering for å unngå at det blir for mange personer samtidig i mindre rom. En stor takk til alle de som hjelper til å få det til å fungere i disse tider!

Jeg vil også minne stipendiater som mener at de er blitt forsinket pga. hjemmekontor i Korona-perioden på til å lage en skriftlig beskrivelse av forsinkelsen og at veileder bekrefter dette. Dokumentasjonen sendes til fakultetsadministrasjonen på e-post:  hrmed@uib.no, merk med Korona i emnefeltet. Denne dokumentasjonen vil bli lagt inn i personalmappen på den enkelte og kan danne grunnlag for forlengelse av tilsettingsperioden om nødvendig.

Til sist ønsker jeg dere alle en fin Arbeidernes dag og en god helg!

English: The Nordic Nanopore-Seq Network Meeting September 14.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications.
The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.
Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Les videre

Ønsker du pedagogisk stimuli?

Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai.

Hva er Læringsfestivalen? Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er:

  • studentaktiv læring
  • læringsarenaer
  • vurdering
  • læring og teknologi

Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program

Disputas – Yaping Hua

Yaping Hua disputerer for Ph.d. graden mandag 4. mai 2020

Prøveforelesing: Mandag 4. mai 2020 kl. 10:15.
Oppgitt emne: “Traditional Chinese Medicine (TCM) in treatment of cancer – clinical effects on tumor size, survival, and metastasis”                                                                                                      For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

Disputas: Mandag 4. mai 2020 kl. 12.15.
Avhandlingens tittel: “Discovery and characterization of novel STAT3 and androgen receptor inhibitors in prostate cancer cells”                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/YapningHua

  1. opponent: Professor José Carlos Machado, University of Porto, Portugal
  2. opponent: Førsteamanuensis Gerd Berge, UiT The Arctic University of Norway
  3. medlem av komiteen: Professor Lars Herfindal

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Ukens ansatt- Lars Herfindal

Kan du fortelja litt om deg sjølv og arbeidsoppgåvene dine?

Eg har vore tilsett her som professor i farmakologi i snart fem år. Før det var eg forskar i gruppa til Stein Ove Døskeland, der eg også tok doktorgrad i cellebiologi. Arbeidet mitt er todelt, undervising og forsking. Eg har ansvaret for farmakologiundervisninga for farmasøytar. Det er eit utfordrande tema å undervisa i, for det kjem stadig nye legemiddel som ein må få med. Samstundes er det svært lærerikt, og ein får nytte av fleire fagdisiplinar, som fysiologi, patofysiologi, cellebiologi, biokjemi, legemiddelkjemi, for å nevna nokre. Heldigvis har eg dyktige medarbeidarar som hjelper meg med å dra lasset. Målet vårt er å stadig forbetra undervisninga, slik at farmasøytane får eit godt grunnlag for praktisk bruka av farmakologi når dei skal ut i arbeid.

Forsking tar sjølvsagt mykje tid, og er ein livsstil og ein hobby (lystbetont aktivitet som ein gjer på fritida utan å få betalt) like mykje som arbeid. I løpet av tida her har eg bygd opp forskingsaktiviteten rundt utvikling av nye behandlingsformer for kreft, med fokus på nye molekyl, og nanomedisin. Me har også sett opp system der me nyttar sebrafisk-larver for å finna både toksisitet og effektivitet av nye molekyl og nanopartiklar. Med meg i forskinga har eg ei lita gruppe med PhD-studentar, masterstudentar og forskarar, som tar seg av mesteparten av det praktiske arbeidet. Sjølv trør eg til når det trengs, men mesteparten av tida er eg nok på kontoret.

Eg er så heldig å få vera med på fleire samarbeidsprosjekt som arbeider med legemiddelutvikling. Det er svært inspirerande å møta dyktige forskarar innan andre fagfelt, som kan utfylla mine kunnskapshol.

Kvifor likar du å jobba på K2?

Eg søkte meg til K2 av di eg såg at det var eit variert forskingsmiljø, og kompetanse som gjorde at eg kunne utvikla meg som forskar. Sjølv om det på mange måtar er likt Institutt for Biomedisin, der eg kom frå, er nærleiken til klinikken ein stor fordel på K2. Eg har fått høve til å samarbeida med klinikarar, som gjer at forskinga mi brått kjem mykje nærmare pasienten. Det er også mange trivelege folk ved K2, og mange som hjalp meg i gang rett etter eg byrja her. Utan den hjelpa, hadde det vore mykje tyngre for meg å komma i gang med forskinga mi. Vidare trivst eg med varierte arbeidsoppgåver, og friheit til å følgja mine eigne forskingsinteressar. Eg vil også legga til at undervisning faktisk er ganske kjekt, så lenge ein får nok tid til å førebu seg. Alt i alt er K2 ein fin stad å vera.

Hjemmekontor – Anja Torsvik

Jeg kan bekrefte at effektiviteten går drastisk ned når man sitter i åpent kontorlandskap, spesielt når dette deles med en 6-åring, en snorkende hund og jevnlige besøk av to tenåringer. Til gjengjeld er arbeidsdagen utvidet med flere arbeidsøkter, f.eks. «før-frokost-økten» og «mens-middagen-koker-økten». Jeg er i avslutning av postdok-perioden min og arbeidsoppgavene mine nå om dagen består i stor grad av å skrive manuskript og analysere data. Redigering av tabeller og figurer kan delvis kombineres med hjemmeskoleundervisning, mens konsentrasjonsarbeid er avhengig av god «noise cancelling».

Har hatt noe plunder med ustabil VPN, men med filer og programvarer i offline modus går dette stort sett greit.

Digitale møter fungerer godt og det er motiverende å ha noen å snakke jobb med. Jeg savner kollegaene mine på MGM og K2, men lunsjpause-zoom med Martens-gjengen har vært et hyggelig alternativ.

Jeg trives godt på hjemmekontoret, men det er dessverre ikke ergonomisk tilrettelagt som arbeidsplass. Til gjengjeld har jeg mulighet for å skifte mellom ulike arbeidssteder/stoler/sofa, og jeg har tilgang på god kaffemaskin og godt utvalg av lunsjretter. Utsikten mot Løvstakken er flott, spesielt når sola skinner. Betraktelig mye bedre enn den mørke utsikten mot fjellveggen fra 2. etasje i Lab-bygget.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre