Månedlige arkiver: april 2020

Kandidater til instituttrådet ved K2

Det er tidligere annonsert at det skal velges ny kandidat til instituttrådet ved K2, gruppe B (midlertidige vitenskapelige ansatte). Man velges inn for ett år om gangen.

Det var ved fristens utløp ikke kommet inn forslag så vi ber om at ansatte som kunne tenke seg å delta melder sin interesse til irene.hjelmaas@uib.no innen 15. april.

Instituttrådet er K2s øverste organ og deltakelse her vil være lærerik og gi god kunnskap om instituttet. Det er et begrenset antall møter pr år og tar seg godt ut på CVen 🙂

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mars 2020 ble det vedtatt å igangsette 45 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

Les videre

Ukens ansatt – Elise Orvedal Leiten

Hva arbeider du med?

Jeg er tidligere forskerlinjestudent og nå stipendiat i lungegruppen. Jeg er tilknyttet prosjektet MikroKOLS som overordnet tar sikte på å kartlegge lungemikrobiomet, altså sammensetningen av mikroorganismer i luftveiene, ved kols, astma og hos lungefriske kontrollpersoner. Med over 300 bronkoskopier er det den største studien i sitt slag. I PhD-prosjektet mitt undersøker jeg om lungemikrobiota ved stabil kols er assosiert med hyppighet av kolsforverringer. Tidligere i prosjektet kartla jeg komplikasjoner og ubehag i forbindelse med forskningsbronkoskopiene vi gjennomførte.

Hva liker du å jobbe med på K2?

Jeg har vært så heldig å kunne knytte meg til forskningsgruppen min tidlig på medisinstudiet, noe som gjør at jeg føler på et sterkt eierskap til prosjektet og nærhet til mine trivelige kolleger. I tillegg til forskningen har jeg fått undervise litt, noe jeg synes er veldig kjekt.

Nye publikajsoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre