Digitalt frokostmøte om arbeidsmiljø 14. mai

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen om fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

I dette frokostseminaret, som er det andre av fire i 2020, setter vi altså søkelys på hva forskningen sier om mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet, om årsaker og håndtering. Vi har fått med oss professor Ståle Einarsen fra UiB og forskningsgruppen FALK.

Dette seminaret, arrangeres pga. koronasituasjonen digitalt torsdag 14.mai kl. 0830-1000 på Zoom. Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program

0830 – Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K Indrevik
0835 – Kort om korona, frokostseminarserien og vernetjenesten ved June-Vibecke K Indrevik

0845 – Mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet; siste nytt fra forskningen ved UiB om årsaker og håndtering ved professor Ståle Einarsen
Spørsmål via chat underveis

0945 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar. Legg inn spørsmål eller be om ordet i chat.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *