Daglige arkiver: 2. juni 2017

Vel overstått OSCE

Jone Trovik, portrett til disputasTakk til OSCE-ladden Ketil Grong for stødig organisering, motivering, arrangering og evaluering. Og takk til dem som laget oppgaver og bidro som eksaminator/sensor samt tidtager/organisering.

For de som ikke har skjønt hva dette er; Objective Structured Clinical Exam, til erstatning for tradisjonell muntlig eksaminering. Det lages stasjoner med en oppgave som skal være klinisk rettet, i år hadde de 14 ulike oppgaver som ble kjørt parallelt to ”runder”. Altså hver oppgave dubleres; avholdes i to ulike rom med hver sin eksaminator=sensor. Studentene var denne gang innom 14 ulike oppgaver; stemmegaffelprøve, makroanatomi: identifisere hjertestrukturer, hypertensjon/Kontorblodtrykk: måling av blodtrykk, hjerteauskultasjon, halspalpasjon, abdomen og rektaleksplorasjon, leddstatus-undersøkelse, hjerte-lunge-redning, taking og tolking av normalt EKG, anamneseopptak (kommunikasjon), mikroskopi/evaluering av dyrkningsskåler, hofteundersøkelse og tilslutt geriatri (sistnevnte post vet jeg ikke helt hva gikk ut på).

OSCE-ladden med teknisk assistent rigget dagen før (på Medisinsk Ferdighetssenter og kurssaler BBB-bygget, noen få eksaminatorer stakk innom. 32 studenter deltok på eksamen, to ”hvilestasjoner” innimellom de 14 aktive eksamineringsstasjoner= 2,5 timer aktiv eksaminering. etter eksamen 4 timers rydding.

Konklusjon; Studentene var fornøyde. OSCE generalen sliten (men fornøyd?), men trenger mer PRAKTISK/ADMINISTRATIV hjelp neste gang.

Utfordringer: elektronisk løsning for hvordan registrere resultat pr stasjon umiddelbart må anskaffes. Når dette rulles ut i stor skala; 160 studenter hver vår 6. Semester trengs flere parallelle sirkler og både areal og utstyr må multipliseres.

Neste OSCE høst 2017 er 8. November. Da forutsetter at ALLE grupper fra K2 med undervisningsbidrag inn ilp. 1.-6..semester (dvs tre første studieår) SKAL utarbeide minst en stasjonsoppgave hver og ha tilgjengelig tre personer som kan være eksaminator/sensor pr oppgave en leverer. Dvs. INGEN ordinær undervisning denne dag. Og det forutsetter at man har personell tilgjengelig (ingen god dag å planlegge/reise på kongress/møte…).

Vår 2018 skal vi ha første OSCE for hele kullet, dvs 5 parallelle sesjoner. Vi vil trenge 65 eksaminatorer og da blir det definitivt FACULTY LOCKDOWN. Dato vil bli annonsert tidlig på høsten, slik at undervisere kan allokeres hit.

Men før den tid: god pinse!

Jone

Renhold i garderobene

Teamet som har ansvaret for renholdet i garderobene, opplever ofte at ansatte oppholder seg der i det tidsrommet hvor det utføres renhold. Renholder ønsker å levere god kvalitet, og for å oppnå dette må lokalet være tilgjengelig.

De ber derfor vennligst om at man unngår, så langt det er mulig, å oppholde seg i garderobeanlegget i tidsrommet kl. 09:30–10:15.

Endring i rutiner for prosjektetableringsstøtte (PES) for EU søknader

Forskere trenger ikke lenger sende inn søknad om PES midler i forbindelse med planlagte EU søknader.

For hver innsendt koordinatorsøknad vil instituttet få en tildeling (uten PES-søknad). Midlene utbetales til instituttet ved årets slutt dersom den innsendte søknaden blir formelt godkjent.

For partnersøknader til H2020 vil instituttet få en tildeling på kr 20.000 ved årets slutt dersom den innsendte søknaden blir formelt godkjent.

PES-støtten kan dekke:

  • reise- og møtekostnader
  • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
  • frikjøp av personale

Søknaden må være innsendt og formelt godkjent for at pengene kan overføres.

Spørsmål kan rettes til Amra Grudic-Feta.

Fakultetets dag: Dette er vinnerne!

vikseogdicksteinFakultetets dag er dagen hvor vi på Det medisinsk-odontologiske fakultet løfter frem fremragende forskere og undervisere. Vi får også besøk av en berømt forsker, les mer om det her: Falch-forelesning av Fred “Rusty” Gage”

I år deler vi også ut Søren Falch Øyenlege og øyenlege Sigurd Falchs Prisbelønning for fremragende lederskap innen medisinsk forskning (Falchs seniorpris) i tillegg til Falchs juniorpris som går til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år.

Falchs seniorpris tildeles: Kenneth Dickstein
Falchs juniorpris tildeles: Bjørn Egil Vikse

Prisutdelingene skjer torsdag 8. juni, i Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.

 

WELCOME to join the 6th Building Bridges Symposium “Epigenetics in Clinical and Translational Research”, October 10-11, Biomedicum Helsin

6th Building Bridges Symposium Epigenetics in Clinical and Translational Research October 10-11, 2017 Biomedicum Helsinki, Finland

www.helsinki.fi/docpop/BB2017/

The Building Bridges symposia series is arranged to bridge clinical and basic/translational research and provide examples of how teams of investigators are working together towards a better understanding of the pathophysiology of disease and improved options for patient treatment and care.

The 6th Building Bridges symposium will highlight how epigenetics research can be leveraged to improve our understanding of health and disease.  We set the stage by learning about the basics:  What is epigenetics?  How can studying epigenetics enable precision medicine?  Then, with research-focused talks from clinical and translational researchers, we explore detailed examples of discovery, development, and application in the areas of 1) epigenomics, 2) cell differentiation in disease, and 3) epigenetic modifiers as drug targets.  We close the symposium by engaging the public in the future societal applications of epigenetics Research.

Join us for the latest insights into epigenetics and epigenomics research and a special outreach session to the general Public!

Participants:  The course is targeted both as an introduction to epigenetics as well as a demonstration of advancements in epigenetics research.  As such, the events are open to the entire scientific community.  Doctoral candidates wishing to learn about epigenetics, especially in relation to human health and disease, are encouraged to attend.

 

Organizers: Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), Centre for Genomic Regulation (CRG, Barcelona), EU-LIFE, University of Helsinki Doctoral Programmes in Biomedicine (DPBM), Clinical Research (KLTO), and Population Health (DocPop)

Sykkel VM og UiB

UiB har en enestående sjanse til bli eksponert i TV-sendingene fra sykkel VM. Det er etablert et godt samarbeid med prosjektleder på TV 2, Trond Ahlsen. Konkret ønsker UiB, i samarbeid med TV, å få eksponert alle de sju fakultetene på tv og video/tekst i aktuelle programmer og formater. Overskriften for eksponeringen er «folkehelse», men her er i tillegg åpning for ulike samfunnsperspektivet i sykkel-kontekst: Miljø – transport – mosjon -kultur – historie fra byen og Vestlandet – geologi – næring – mer generell informasjon om bygningene til UiB og profilen vår. Sendeflatene er God morgen Norge, selve rittsendingene og kveldssendingene, så det er mange timer TV som skal fylles med innhold.

Kom gjerne med innspill og ideer til personer, forskning, utdanninger og annet som kan jobbes inn til TV-sendingene. Send det til Irene Irene.Hjelmaas@uib.no innen fredag 9/6-17

Helseinnovatørskolen del II

Vi er glade for å lansere Helseinnovatørskolen del II. Dette programmet er rettet mot de fremste yngre helseforskerne og klinikerne i Norden. Formålet er å bidra til mer innovasjon og kommersialisering av helseforskningen. Både UIB og NTNU har hatt med gode deltagere på Helseinnovatørskolen del I i vår. Det er mulig å sende kandidater direkte til del II, men det er en fordel å ha gjennomgått del I først.

Merk at søknadsfrist allerede er 15 juni.

Mer informasjon for søkere finner du her

Fakultetets dag 8. juni 2017

Fakultetets dag 8. juni kl. 10–13, Stort Auditorium, Sentralblokken

Program og oversikt over prisvinnerne finnes her.

Årets Søren Falch forelesing er ved Professor Fred (“Rusty”) Gage, San Diego. Han publiserte i 1998 at hjernen kan lage nye nerveceller i voksende alder.

Dette uventede funnet av plastisitet i CNS finner sted gjennom hele livet, og legger grunnlaget for regenerativ medisin rettet mot erstatning av skadd eller sykt CNS-vev ved blant annet hjerneslag, Alzheimer og traumer

Fred Gage kommer til å snakke om “Function and Regulation of Neurons born in the Adult Brain” torsdag 8. juni kl. 11:00–11:45 i Store Auditorium.

Kommende CCBIO-arrangementer

k2nytt_2017_uke-22_ccbio_forsidebannerCCBIO (Centre for Cancer Biomarkers), et senter for fremragende forskning (SFF) ved MOFA, har flere spennende arrangementer på agendaen framover. Her presenteres noen smakebiter.

 

Graduate Course in Extracellular Matrix (BMED904)
Tid: 12–16. juni.
Sted: Auditorium 4, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
En del foredrag er åpne for alle, selv om man ikke er påmeldt.
Mer informasjon her.

CCBIO Junior Scientist Symposium
Tid: 15. juni.
Sted: D303 (Birkhaugsalen), Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus
Mer informasjon her.

Biomarkers & Bioinformatics in Clinical Trials and Clinical Studies
Tid: 18.–19. juni.
Sted: Solstrand Hotel & Bad.
Mer informasjon her.

3rd International p53 Isoforms Conference
Tid: 18.–21. juni
Sted: Auditorium 1, BB-bygningen, Jonas Lies vei 91
Mer informasjon her.

Disputas uke 23

karen_klepsland_maulandKaren Klepsland Mauland disputerer for Ph.d. graden fredag, 9. juni 2017
Prøveforelesning: F
redag, 9. juni 2017 kl. 10:00
Oppgitt emne:  “The immune landscape in endometrial cancer, potential consequences for therapy”
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Disputas: 
Fredag, 9. juni 2017 kl. 12:00
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  “Context-related biomarkers in endometrial cancer. A study with focus on obesity and genomic alterations”
1st opponent:  PhD Koen Van de Vijver, Netherlands Cancer Institute, The Netherlands
2nd opponent: 
Førsteamanuensis Kristina Lindemann, Universitetet i Oslo

Pressemelding