Vel overstått OSCE

Jone Trovik, portrett til disputasTakk til OSCE-ladden Ketil Grong for stødig organisering, motivering, arrangering og evaluering. Og takk til dem som laget oppgaver og bidro som eksaminator/sensor samt tidtager/organisering.

For de som ikke har skjønt hva dette er; Objective Structured Clinical Exam, til erstatning for tradisjonell muntlig eksaminering. Det lages stasjoner med en oppgave som skal være klinisk rettet, i år hadde de 14 ulike oppgaver som ble kjørt parallelt to ”runder”. Altså hver oppgave dubleres; avholdes i to ulike rom med hver sin eksaminator=sensor. Studentene var denne gang innom 14 ulike oppgaver; stemmegaffelprøve, makroanatomi: identifisere hjertestrukturer, hypertensjon/Kontorblodtrykk: måling av blodtrykk, hjerteauskultasjon, halspalpasjon, abdomen og rektaleksplorasjon, leddstatus-undersøkelse, hjerte-lunge-redning, taking og tolking av normalt EKG, anamneseopptak (kommunikasjon), mikroskopi/evaluering av dyrkningsskåler, hofteundersøkelse og tilslutt geriatri (sistnevnte post vet jeg ikke helt hva gikk ut på).

OSCE-ladden med teknisk assistent rigget dagen før (på Medisinsk Ferdighetssenter og kurssaler BBB-bygget, noen få eksaminatorer stakk innom. 32 studenter deltok på eksamen, to ”hvilestasjoner” innimellom de 14 aktive eksamineringsstasjoner= 2,5 timer aktiv eksaminering. etter eksamen 4 timers rydding.

Konklusjon; Studentene var fornøyde. OSCE generalen sliten (men fornøyd?), men trenger mer PRAKTISK/ADMINISTRATIV hjelp neste gang.

Utfordringer: elektronisk løsning for hvordan registrere resultat pr stasjon umiddelbart må anskaffes. Når dette rulles ut i stor skala; 160 studenter hver vår 6. Semester trengs flere parallelle sirkler og både areal og utstyr må multipliseres.

Neste OSCE høst 2017 er 8. November. Da forutsetter at ALLE grupper fra K2 med undervisningsbidrag inn ilp. 1.-6..semester (dvs tre første studieår) SKAL utarbeide minst en stasjonsoppgave hver og ha tilgjengelig tre personer som kan være eksaminator/sensor pr oppgave en leverer. Dvs. INGEN ordinær undervisning denne dag. Og det forutsetter at man har personell tilgjengelig (ingen god dag å planlegge/reise på kongress/møte…).

Vår 2018 skal vi ha første OSCE for hele kullet, dvs 5 parallelle sesjoner. Vi vil trenge 65 eksaminatorer og da blir det definitivt FACULTY LOCKDOWN. Dato vil bli annonsert tidlig på høsten, slik at undervisere kan allokeres hit.

Men før den tid: god pinse!

Jone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *