Daglige arkiver: 23. juni 2017

Takk for meg

Per BakkeDette er den siste K2Nytt-lederen før sommeren og den siste jeg skriver som instituttleder på K2. Jeg vil benytte anledningen til å si takk for meg. Det er vel fire år siden K2 ble dannet, og det har skjedd mye på disse årene. Jeg har ikke tenkt å la denne lederen være en oppsummering av hva vi har greid og ikke greid i løpet av denne tiden. Det har vært både opp- og ned-turer, men uansett har jeg følt en fantastisk støtte og velvilje fra alle hold på instituttet.

Med K2 sine 320 ansatte, som opprinnelig kom fra fire forskjellige institutt, er det klart at det har vært interessemotsetninger og ulike oppfatninger når veien skulle stakes ut, men jeg har alltid merket en stor interesse og glød for det vi har diskutert. Folk har oppriktig ønsket å finne gode løsninger, og de gangene veivalget ikke ble som noen ønsket, har de akseptert det.

Stillingen som ny instituttleder vil snart bli lyst ut. Jeg håper at mange vil vurdere å søke. Det er virkelig givende å jobbe med K2-gjengen. Det er fantastisk mange bra folk på K2, enten vi snakker om administrative, teknikere eller vitenskapelige ansatte. Jeg ønsker at den som overtar, blir møtt med den samme vennlighet som jeg er blitt til del. Det er fortsatt mange store oppgaver som venter den nye ledelsen.

Takk for følge alle sammen!

Per

HMS-hjørnet: Tøm backup-fryseren i 1M før ferien

Siden vi nå går inn i en periode med fravær og (svært) potensielt varmt vær, er vi alle tjente med at vi får tømt og ryddet i backup-fryseren før vi går på ferie.

Det er per i dag gjenglemte ting i fryseren som ikke står på listen over innhold. Vi ber om at alle tar ansvar for en sjekk av gjenglemte prøver, og minner om at bruk av fryseren skal avtales med Julie Stavnes.

Levering av intern og ekstern post sommeren 2017

Fra og med mandag 26. juni til og med fredag 11. august vil transport- og parkseksjonen (TPS) kjøre bare én runde med intern og ekstern post grunnet ferieavvikling. I denne perioden leveres posten på et tidligere tidspunkt enn vanlig.

TPS ber om at enheter som holder stengt i løpet sommeren, melder fra til dem om dette så snart som mulig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Tlf. kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-postKnut-Egil.Larsen@uib.no

Les mer her.

Varemottak i Laboratoriebygget under sykkel-VM

Varemottaket i Laboratoriebygget vil være åpent som vanlig i uke 38 mens sykkel-VM pågår, men det vil også være bemannet med en person om natten.

Denne uken vil BRING og de andre store leverandørene i all hovedsak levere varer til HUS etter kl. 19:00 og om natten.

Derfor bør man unngå å bestille forbruksmateriell til uke 38, og heller øke bestillingene i ukene før og etter VM.

Karrieredag for PhD-kandidater | Torsdag 5. oktober

Karrieredag for alle PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet arrangeres torsdag 5. oktober kl. 10–14 i auditorium 4 i BB-bygget. Her vil representanter fra forskjellige bedrifter og institusjoner fra både offentlig og privat sektor komme og informere om jobbmuligheter, og uteksaminerte PhD-kandidater vil holde presentasjoner om hva de har gjort etter at de fullførte forskerutdanningene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen.

Gruppelederopplæring høsten 2017

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til Kåre Helleve.

Les mer her.

Kurs i entreprenørskap i helsevesenet

Helseinnovatørskolens kurs 2 – Entreprenørskap i helsevesenet –  er nå åpent for søkere.

Skolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, og er utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN). Kurset er også åpent for søkere fra Universitetet i Bergen.

Denne gangen er målgruppen de som har tatt kurs 1 og andre forskere med kompetanse innen feltet.

Søknadsfrist: 30. juni.
Informasjon.

Demensforskningsprisen 2018

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet, og samtidig motivere til satsning på demensforskning. De utlyser derfor en demensforskningspris, som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i Det Norske Teatret februar 2018.

Det oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Frist for innsending er 30. august 2017. Det skal benyttes et eget skjema til dette.

Les mer her.