Daglige arkiver: 9. juni 2017

Digitalisering ved UiB

Per BakkeDet er kommet sterke føringer fra forskningsdepartementet om at universitetene skal satse på digitalisering. Det gjelder på alle felt. Hittil har vi tenkt at digitalisering skal forenkle de administrative tjenestene. I de senere årene har også digitalisering av undervisning og eksamen kommet på dagorden. Et godt eksempel er ikke minst arbeidet til Martin Biermann, som han vant fakultetets formidlingspris på i år.

Men også forskning kan dra nytte av digitalisering. Som ledd i arbeidet med å etterkomme føringene fra departementet, har UiB vedtatt en digitaliseringsstrategi. Det skal her settes ned grupper som skal se på både den administrative og den faglige nytten av digitalisering. Jeg har hørt enkelte anføre at digitalisering er bare en måte universitetet skal overføre sekretæroppgaver til de vitenskapelig ansatte. Det er en for enkel måte å se det på.

Universitetet planlegger en «Digital myldredag» i Grieghallen 4. oktober 2017. Hensikten er å presentere ulike måter digitalisering kan brukes til å fremme både undervisning, forskning og administrative tjenester på. De som har prosjekter som kan presenteres der, bes melde fra på e-post til org2022@uib.no innen mandag 12. juni.

Uansett, «Digital myldredag» vil være åpen for alle. Merk datoen, digitaliseringen kommer uansett. Da kan det være greit å være med på ferden. Kanskje kan man få ideer til egen undervisning, forskning eller administrasjon.

Per

Evaluering av ny fakultetsstruktur

Social mediaSom tidligere omtalt i K2Nytt (uke 17), skal omorganiseringen av Det medisinsk-odontologiske fakultet, som ble gjort i 2013, evalueres. Fakultetets ledelse ønsker i den forbindelse at så mange som mulig besvarer en spørreundersøkelse som sendes ut mandag 12. juni. Siste svarfrist er 23. juni.

 

Informasjon om prosessen og spørreundersøkelsen finnes på fakultetets nettsider.

Workshop: Network Biology/Integromics Bioinformatics

NORBIS (den nasjonale forskerskolen i bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi) og CCBIO ønsker å invitere til en spennende workshop innen nettverksbiologi.

Tid: 23.–25. august.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.

Workshopen har tittel Network Biology/Integromics Bioinformatics – Applications Towards Medicine, og inkluderer en rekke store navn innen feltet, som Albert-László Barabási, João Pedro de Magalhães, Alfonso Valencia med fler. I løpet av workshopen vil vi diskutere hvordan nettverksteori kan møte omics data, gi en introduksjon til grafteori, en oversikt over ulike typer biologiske nettverk, og også presentere såkalte integromics tilnærmingsmåter for analyse av komplekse sykdommer. Workshopen vil bestå av fellesforelesninger og praktiske øvelser i R og Cytoscape. NORBIS- og CCBIO-medlemmer vil ha prioritet, men alle er velkomne til å søke.

Du kan finne mer informasjon og registrere deg her (lenke) eller her (pdf).

Påmeldingsfrist: 15. juni.

Bioinformatics i Bergen | 2. og 3. oktober 2017

Årets Bioinformatics i Bergen (BiB) retrett foregår 2.–3. oktober 2017 på Solstrand hotell på Os.

Arrangementet er rettet mot alle lokale forskere som arbeider innen bioinformatikkfeltet, og søker å gi et rammeverk som forskere kan møte, utveksle ideer og skape muligheter for nettverk og samarbeid. Dagsordenen vil inneholde presentasjoner fra forskere i Bergen-området og gjesteforelesere fra utlandet, samt sosiale og friluftsliv

Takket være økonomisk støtte fra Bergen Research Foundation (BFS), er det ingen registreringsavgift for møtet; Transport, overnatting og måltider vil bli dekket. Arrangementskapasiteten er begrenset til 50 deltakere, vi har fortsatt noen plasser tilgjengelig, så hvis du vil delta, vennligst registrer din interesse ved å svare på denne linken før 15.juni 2017 

6th Building Bridges symposium: Epigenetikk i klinisk and translasjonell forskning

Serien med Building Bridges-symposier arrangeres for å bygge bro over klinisk og translasjonell forskning, og gi eksempler på hvordan forskningsgrupper kan samarbeide mot en bedre forståelse av patofysiologien bak sykdommer samt forbedrede muligheter for pasientbehandling og –omsorg.

Det sjette symposiet vil fremheve hvordan forskningen innen epigenetikk kan bidra til å bedre vår forståelse av helse og sykdom. Kurset vil fokusere på noen grunnleggende tema: Hva er epigenetikk? Og hvordan kan forskningen innen dette feltet bidra til presisjonsmedisin? Med dette som utgangspunkt vil fagfolk knyttet til klinisk og translasjonell forskning presentere eksempler på nye funn og anvendelser innen 1) epigenomikk, 2) celledifferensiering i sykdom, og 3) epigenetiske modifikatorer som mål for medikamenter. Symposiet avsluttes med en bolk om hvordan man kan engasjere publikum i fremtidige, samfunnsmessige anvendelser av epigenetisk forskning.

Tidspunkt: 10.–11. oktober 2017.
Sted: Forelesningssal 2, Biomedicum, Helsinki, Finland.

Informasjon, program og registrering.

Påmeldingsfrist: 15. september.

Disputas uke 24

jacob_holter_grundtJacob Holter Grundt disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Prevention strategies at the population Level to combat the obesity epidemic in children – role of sugar-sweetened bebarages”
Sted: Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:15
Sted:  Auditoriet, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Avhandlingens tittel:  ”Biological and behavioral determinants of fetal and childhood Growth and risk of developing obesity”
1st opponent:  Professor Mark Hanson, University of Southhampton, U.K.
2nd opponent:  Professor Anne karen Jenum, Universitetet i Oslo

Pressemelding

Disputas uke 24

Kai TriebnerKai Philipp Triebner disputerer for Ph.d. graden torsdag, 15. juni 2017
Prøveforelesning: torsdag, 15. juni 2017 kl: 10:00
Oppgitt emne:  ”Hormonal contraceptives and respiratory health”
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 15. juni 2017 kl: 12:30
Sted:  Auditoriet, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Respiratory Health in aging women. The influence of menopause on asthma incidence and lung function decline”
1st opponent: Professor Charlotte Suppli Ulrik, København Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Laure Morin-Papunen, Universitetet i Oulu, Finland

Pressemelding

Disputas uke 24

Knut Anders MosevollKnut Anders Mosevoll disputerer for Ph.d. graden fredag, 16. juni 2017
Prøveforelesning:
fredag, 16. juni 2017 kl: 09:15
Oppgitt emne:  ”Storskalaanalyser: nytten av -omics i klinisk medisin”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.
Disputas: fredag, 16. juni 2017 kl: 11:15
Sted:  Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Cytokine profiles in inflammation”
1st opponent:  Førsteamanuensis Are Martin Holm, Universitetet i Oslo
2nd opponent:  Førsteamanuensis Anders Dahm, Universitetet i Oslo

Pressmelding