Daglige arkiver: 16. juni 2017

The Times They are a-changin

Ultrafiolett EysteinBob Dylan synger om at det er på tide å våkne opp for tidene har forandrer seg; så også for UiB og K2. UiB-styret fattet to vedtak 1. juni som berører oss. Det ene virker uanselig; vi skal nå hete «Det medisinske fakultet» – enkelt og greit, men samtidig tydelig og kraftfullt. Det andre vedtaket, at Per Bakke er tilbudt stillingen som dekanus berører mer. Jeg mottok nyheten med blandede følelser. Jeg ble svært glad på Pers og egne vegne; Det medisinske fakultet får en ny og visjonær leder. Baksiden er imidlertid at K2 snart står uten sjef.

Per har ledet instituttet gjennom en stor og omfattende omorganisering og har klart å få grupper fra ulike institutter til å jobbe godt sammen med et lavt konfliktnivå. Under Pers ledelse har virksomheten hatt en imponerende vekst. K2-forskere publiserer regelmessig i «top tier» tidsskrifter, får tilslag fra nasjonale (K.G.-Jebsen, NFR, Kreftforeningen) og internasjonale fond og organisasjoner (EU, Novo Nordisk). Vi har klart å betale ned gjeld og har skaffet oss et handlingsrom som muliggjør strategiske grep for å ytterligere å forbedre kvaliteten på forskning, undervisning og formidling.

Per etterlater seg med andre ord et institutt med god vitalkapasitet og lite obstruktivitet. Når han 31. juli strekker fram høyre arm med stafettpinnen, hvem står klar til å gripe den og utfordringen med å lede K2 videre?

Instituttledelsen tenker at det skal være mulig å drive egen forskning og samtidig lede K2, noe Per har vist er mulig med sine om lag 130 artikler publisert siden 2010. Den nye instituttlederen får egen postdocstilling, en administrasjon som kan avlaste, og mulighetene til å bygge opp en tjenlig ledergruppe – alt for å legge til rette for høy faglig aktivitet.

Vi håper at «The Times They are a-changin» på en positiv måte og at mange, både interne og eksterne, ser mulighetene som ligger i stillingen som instituttleder og søker.

Eystein

Vi skifter navn – viktig info til alle ansatte

Universitetsstyret vedtok 1. juni navneendring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til det Det medisinske fakultet. Les mer om prosessen her.

Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine, og forkortelsen vi skal bruke blir MED.

Navneendringen er allerede implementert, og vi ber derfor alle ansatte om å:

  1. Endre navn på fakultetet hvis det fremkommer i epostsignaturer.
  2. Bruke navnet «Det medisinske fakultet» eller ”Faculty of Medicine” ved omtale av fakultetet.

Horisontforedrag: Human activities and their influence on Space Weather

Velkommen til Horisontforedrag med Daniel N. Baker:

Human activities and their influence on Space Weather

Foredraget er på engelsk.

Tid: torsdag 22. juni kl. 15:15. Lett servering fra kl. 14:45.
Sted: Egget, Studentsenteret.

Les mer om foredraget her. (Lenke på engelsk.)
Meld deg gjerne på via Facebook.

Alle er hjertelig velkommen!

Horisontserien er en forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og for alle andre som er interessert i store vitenskapelige spørsmål og utfordringer som krysser fagdisiplinenes grenser

k2nytt_2017_uke-24_horisontforedrag

Human-caused effects on the space environment started in the late 19th century and reached their peak in the 1960s when high-altitude nuclear explosions were carried out by the USA and the Soviet Union Photo: The Official CTBTO Photostream. Copyright: CC-BY-2.0.

Les videre

Avslutning for instituttleder Per Bakke

bakke0x2c_per_0x2830x29Du er herved invitert til en avslutning for vår kjære instituttleder Per Bakke. Per skal over i en ny og spennende stilling som dekan ved Det Medisinske fakultet. K2 ønsker da å holde en uformell avslutning for Per.

Tid: Onsdag 28. juni kl. 12:00–13:00
Sted: Vrimlearealet/gangen i 8 etg.
Alle er invitert til å delta!

Vennligst gi beskjed til Ingvild Jonsvoll (ingvild.jonsvoll@uib.no) innen fredag 23. juni om du har mulighet til å komme, slike at vi vet hvor mye kake vi skal bestille inn.

Vennligst gi beskjed til Julie Stavnes (Julie.Stavnes@uib.no) om du vil si noen ord til Per.

 

Disputas uke 25

Anna BergAnna Berg disputerer for Ph.d. graden torsdag, 22. juni 2017
Prøveforelesning:
torsdag, 22. juni 2017, kl: 10:15
Oppgitt emne:  ”Biomarkers in gynecological oncology and their clinical implications”
Sted:  Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Disputas: torsdag, 22. juni 2017, kl: 12:15
Sted: 
Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:  ”Molecular alterations and diagnostic imaging in premaligannt and malignant endometrial lesions for improved diagnosis and treatment”
1st opponent:  Professor Jan Blaakær, Syddansk Universitet, Danmark
2nd opponent:  Postdoktor Eva Colàs, Vall d’Hebron Research Institute, Spaina

Pressemelding