Månedlige arkiver: mai 2017

Fake news – angår det oss?

Per BakkeUndertegnede har denne uken deltatt på ATS (den amerikanske lungekongressen) i Washington med ca. 20 000 deltakere. En av sesjonene dreide som om global oppvaring og lungehelse. Møtet var delt i to, hvor første del var vitenskap og andre del politikk. Denne lederen tar utgangspunkt i del to. En av foredragsholderne var Carol Browner, miljørådgiver for Obama og tidligere leder for EPA (Environmental Protection Agency). Hun ga en heller rystende beskrivelse av hvordan store bransjer som olje-, kull- og bilindustrien kjører systematiske kampanjer for å spre desinformasjon om miljø og helse. Disse kampanjene får tobakksindustriens politikk for å få desinformere om sigarettrøyking og helse til å blekne. Disse industriene har nå fått støtte av EPAs nye leder under Trump-administrasjonen, Scott Pruitt. Han har sagt opp forskere, stengt EPA sine nettsider, og planlegger å redusere EPA med 30%.

Angår dette oss? Ja, på samme måte som det angår alle andre, men det angår særlig oss som forskere, påpekte Carol Browner. Det er viktig at vi som forskere står opp mot denne desinformasjonen. I denne saken gjelder det forskere som har greie på miljø og helse, men neste gang kan det være andre felt.

Vi som forskere har hatt en tendens til i liten grad å formidle kunnskap til allmennheten. Det som teller, er vitenskapelige tidsskrifter. Men tidene har forandret seg, og det må vi også. Mer enn noen gang er det viktig at vi står opp mot fake news og alternative fakta. Å publisere i faglige tidsskrifter utelukker ikke at vi også kan formidle kunnskap i tradisjonelle medier og også sosiale medier. Et godt eksempel er innlegget til Becky og Kristin fra K2 om konsekvenser av manglende vaksinasjon.

Falske data og alternative fakta må bekjempes. Der har særlig universitetsansatte et ansvar!

Per

HMS-hjørnet: Evaluering av internt arbeidsmarked ved UiB

Ordningene i det indre arbeidsmarkedet har vært virksomme siden 1. september 2016. I henhold til avtalen med fagforeningene skal ordningen nå evalueres for å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres. Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til internutlysninger, forenklede tilsettingsprosesser, og utnyttelse av hospiteringsordningene.

Undersøkelsen finner du her.

Den tar ca. 10 minutter.

Svarfrist: 31. mai.

Innspill til budsjettet for 2018: øremerkede midler til utstyr / investeringer

Prioriterte forslag til investeringer innen forskning og undervisning (tabell 4)

I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2018 ber instituttet om innspill til prioriterte investeringer. Bruk vedlagte tabell.

Ditt forslag kan sendes Siv Eggereide senest fredag 02. juni kl. 12:00. Søknader som kommer etter denne dato, blir ikke vurdert.

Etter fristen vil en komite prioritere forslagene som er kommet inn. Ta kontakt med Siv om du har spørsmål.

Vedlegg: Tabell 4

Database for flervalgsoppgaver i medisinstudiet

In the spring semester of 2017, much has been done with the multiple-choice tasks database (FVO) in the medical degree programme. The base is now open to all permanent scientific employee, and it is now possible to write their own questions to the base. For each task you enter, you also have the opportunity to import a task from NTNU’s base.

Login (link in Norwegian)
Tutorial videos

Read more here.

Disputas uke 22

Geir Olav Dahle disputerer for Ph.d. graden onsdag, 31. mai 2017
Prøveforelesning: Onsdag 31. mai 2017, kl. 10:15
Oppgitt emne:  ”Utslitt og avmagret kvinne med KOLS forverrelse. Respiratorisk støtte: hvilke alternativer finnes, hvordan og hvorfor?”
Sted:  Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Disputas:
Onsdag 31. mai 2017, kl. 12:15
Sted: 
Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Avhandlingens tittel:  ”Cardiac Performance after Adrenergic blocker-enriched Blood Cardioplegia – An evaluation of left ventricular function by Pressure Volume Loops and Myocardial Deformation”
1st opponent:  Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal, Aarhus Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Petter Aadahl, NTNU

Pressemelding

Ukens leder: ERC utlysninger

HelgeERC ble etablert for å legge til rette for langtidsfinansiering for forskere som driver med banebrytende, høy-risiko/høy-gevinst forskning der intensjonen er å etablere fremragende forskningsmiljøer i Europa. Høy vitenskapelig kvalitet er derfor det eneste evalueringskriteriet ved valg av forsker og forskningsprosjekt. Det banebrytende og ambisiøse prosjektet må balanseres med mulighet for suksessfull gjennomføring. I tillegg evalueres den intellektuelle kapasiteten, kreativiteten og forpliktelsen til prosjektlederen. Prosjektsøknaden bør gå på tvers av ulike forskningsområder, og ERC er positive til søknader som omfatter nye og kommende forskningsområder.

Ultrafiolett EysteinProsjektlederen til en ERC Starting Grant skal ha fått sin doktorgrad > 2 and < 7 år siden, mens denne perioden for ERC Consolidator Grant er > 7 and < 12 år. Klinisk utdanning, langtidssykdom og fødselspermisjon for mor og far kan tas med i betraktning ved utregning av forløpt tid.

ERC Starting og Consolidator Grant ser etter uavhengige unge forskere og forskere halvveis i karrieren som har potensiale til å utvikles til fremtidens toppforskere og/eller ledere innenfor deres forskningsområde. Hva kan, i ditt tilfelle, være bevis på forskningsuavhengighet? Det forventes at søkeren har publisert minst en viktig artikkel som sisteforfatter eller uten sin doktorgradsveileder for Starting Grant kandidater, og flere slike publikasjoner for Consolidator Grant kandidater.

18052967_1319147584846673_870994871_nFor 2016 var suksessraten innen helseforskning på 14 % for Starting og Consolidator søknadene, en prosent som er på linje med, og til og med høyere enn, tilsvarende program i Forskningsrådet.

Vi ønsker å oppfordre dere til å ta kontakt med oss om dere vurderer å søke disse stipendene i løpet av 2017 eller 2018. Utlysningen for Starting Grant åpner mest sannsynlig i løpet av sommeren 2017 og har vanligvis frist i løpet av oktober, mens Consolidator Grant utlysning forventes å åpne i løpet av høsten 2017 med forventet frist i løpet av februar 2018. I den anledning ønsker vi å gjøre dere oppmerksom på ERC Starting and Consolidator Grants Course som arrangeres av 14459722_1114441688650598_195979061_nForskningsadministrativ avdeling ved UiB. Representanter fra konsulentfirmaet Beacon Tech vil guide dere gjennom de ulike elementene i søknaden og gi råd om presentasjon av deres forskningside og dere selv. Dere kan også avtale en privat økt med dem etter lunsj for å diskutere deres ide og andre ting dere måtte lure på. Kurset finner sted 14. juni på hotell Ørnen og du kan registrere deg via denne lenken.

Helge, Eystein, Amra og Itana

Hjelp oss å skape et enda bedre fakultet!

Alle ansatte ved K1, K2 og IBM inviteres til allmøte på Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus, tirsdag kl. 13.00 – 13.45.

Hovedtekst: Fakultetet evaluerer nå effekten av ny organiseringen fra 2013 (prosjektet «Framtidens fakultet»). Mer informasjon her.

Hva fungerer bedre nå og hva kan fortsatt forbedres?

På møtet vil fakultetsledelsen informere kort om evalueringen, og ta imot spørsmål og kommentarer fra dere.

Oppsummert:

HVA: Allmøte for alle ansatte om evaluering av «Framtidens fakultet»

HVOR: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus

NÅR: Tirsdag 23.mai 2017 kl. 13.00 – 13.45.

 

Siste nettverkslunsj dette semesteret

Neste uke arrangeres dette semesterets siste nettverkslunsj på Forskerskolen i klinisk medisin.

Tid: tirsdag 23. mai kl. 11:30.
Sted: Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4).

Følgende presentasjoner står på programmet:

  1. Aliona Nacu: The Norwegian Sonothrombolysis in Acute Stroke Study (NOR-SASS).  Randomized Controlled Contrast-Enhanced Sonothrombolysis in an Unselected Acute Ischemic Stroke Population.
  2. Vojtěch Novotný: Sonothrombolysis resistant acute ischemic stroke patients: A NOR-SASS sub-study.
  3. Sigmund Ytre Hauge: MRI texture analysis in endometrial cancer.

Lunsj og forfriskninger serveres etterpå.

Ta kontakt med Ileana Cristea så snart som mulig hvis du ønsker å delta.

Seminar for veiledere

Som tidligere år arrangerer fakultetet også i 2017 et seminar for personer som veileder eller skal begynne å veilede PhD-kandidater.

Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45.
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Program kommer senere.

Påmelding.

Seminaret er gratis, og anses som svært nyttig for alle veiledere – ny som erfaren.

Disputas uke 21

portrett_hall_schartum-hansen_xHall Schartum-Hansen disputerer for Ph.D. graden tirsdag, 23.mai 2017
Prøveforelesning: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 10:15
Oppgitt emne: ”New markers and impact of secular trends on cardiovascular risk prediction”
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Disputas: Tirsdag 23.mai 2017 klokken: 12:15
Sted: Stort auditorium, HUS, Sentralblokken 3.etasje, Jonas Lies vei 65
Avhandlingens tittel: ”Determinants of long-term outcome in patients With cardiovascular disease. Choline oxidation and loop diuretics- cross – sectional and prospective relationships in large Norwegian cohorts of patients With suspected or verified coronary heart disease”
1st opponent: Professor Stefan Agewall, University of Oslo
2nd opponent: Professor Henrik Schirmer, UiT – Norges arktiske universitet.

Pressemelding

Sidegjøremål

Per BakkeVi er blitt påminnet om at alle er pliktig å registrere sine gjøremål og det uansett stillingskategori og stillingsbrøk. Hensikten er at det skal være full åpenhet for folk både innenfor og utenfor UiB om tilsattes potensielle bindinger. Oversikten over sidegjøremål blir derfor offentlig tilgjengelig.

Det understrekes at det er helt legitimt og også ønskelig at UiB-tilsatte har sidegjøremål. Men alle sidegjøremål skal registreres. Først og fremst er åpenhet om dette en fordel for den enkelte. Men også for K2, som et av de største instituttene på UiB, og som derfor ofte blir kikket i kortene, er det viktig at alle registrerer sine sidegjøremål.

Registreringen gjøres i Paga.

Hvilke sidegjøremål skal registreres? Les bruksanvisningen her og videre om prinsippene her. Det er lett å registrere, og for de fleste er det gjort på under 15 minutter.

Vi hadde en kampanje for å få folk til å registrere sine sidegjøremål i fjor. For de som ikke har noen endringer i sine sidegjøremål, eller ikke har noen sidegjøremål, er det ikke nødvendig å foreta seg noe.

Hvis du er i tvil om noe rundt registreringen av sidegjøremål, kontakt Julie.
(NB: Les bruksanvisningen først!)

Per

Valg instituttråd – resultat

Valg av instituttråd er nå gjennomført med følgende resultat:

Gruppe A- fast vitenskapelige ansatte;

Medlemmer:
1. Silke Appel
2. Audun Nerland
3. Camilla Krakstad
Vara:
1. Simon Steinar Hustad
2. Stefan Johansson
3. Valeriya Lyssenko
4. Ola Myklebost
5. Bodil Bjørndal

Gruppe B – midlertidige vitenskapelige ansatte;

Medlemmer:
1. Kimberly Johanne Hatfield
Vara:
1. Karianne Fjeld
2. Eirik Bratland
3. Piotr Mateusz Mydel

Gruppe C  – fast teknisk – administrative ansatte;

Medlemmer:
1. Siv Johnsen Eggereide
Vara:
1. Janicke Liland Bjørke
2. Karl Albert Brokstad
3. Kjetil Dyrkholbotn

12. mai 2017 , Valgstyret

Introduksjonskurs for nyansatte ved UiB

Det er viktig for UiB å ha et godt system for å støtte nye medarbeidere i det som for begge parter er en viktig overgangs- og etableringsprosess. UiB arrangerer derfor introduksjonskurs for nyansatte i virksomheten.

Introduksjonskurset er et tilbud til alle nytilsatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Derfor bør enhetene legge forholdene til rette slik at nyansatte får mulighet til å delta på arrangementet. På kurset tas det opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli kjent med andre tilsatte ved institusjonen.

HR-avdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året. All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert egne tilsvarende kurs på engelsk.

Tidspunkt: 02. juni, kl. 09:00–15:00.
Sted: Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, auditorium 1080.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 26. mai.

Broegelmanns Forskningslaboratorium markerer 60 år med forskning

k2nytt_2017_uke-19_laboratory-work_broegelmann-research-laboratoryBroegelmanns Forskningslaboratorium ble startet i 1957 etter en donasjon til Universitetet i Bergen, og er internasjonalt en av de ledende forskningsgruppene på eksperimentelle, kliniske og genetiske studier av Sjögrens syndrom. Etter 60 års forskning innen immunologi og reumatologi markerer laboratoriet jubileet med et seminar for inviterte gjester om enhetens historie og forskningsaktiviteter.

Tid: tirsdag 16. mai 2017 kl. 10:00–14:00.
Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter (gamle kantinen), Haukeland universitetssykehus

Grunnet kapasitetsbegrensninger er markeringen kun for inviterte gjester. Interessenter kan kontakte Kate Frøland.

Program