Daglige arkiver: 26. mai 2017

Fake news – angår det oss?

Per BakkeUndertegnede har denne uken deltatt på ATS (den amerikanske lungekongressen) i Washington med ca. 20 000 deltakere. En av sesjonene dreide som om global oppvaring og lungehelse. Møtet var delt i to, hvor første del var vitenskap og andre del politikk. Denne lederen tar utgangspunkt i del to. En av foredragsholderne var Carol Browner, miljørådgiver for Obama og tidligere leder for EPA (Environmental Protection Agency). Hun ga en heller rystende beskrivelse av hvordan store bransjer som olje-, kull- og bilindustrien kjører systematiske kampanjer for å spre desinformasjon om miljø og helse. Disse kampanjene får tobakksindustriens politikk for å få desinformere om sigarettrøyking og helse til å blekne. Disse industriene har nå fått støtte av EPAs nye leder under Trump-administrasjonen, Scott Pruitt. Han har sagt opp forskere, stengt EPA sine nettsider, og planlegger å redusere EPA med 30%.

Angår dette oss? Ja, på samme måte som det angår alle andre, men det angår særlig oss som forskere, påpekte Carol Browner. Det er viktig at vi som forskere står opp mot denne desinformasjonen. I denne saken gjelder det forskere som har greie på miljø og helse, men neste gang kan det være andre felt.

Vi som forskere har hatt en tendens til i liten grad å formidle kunnskap til allmennheten. Det som teller, er vitenskapelige tidsskrifter. Men tidene har forandret seg, og det må vi også. Mer enn noen gang er det viktig at vi står opp mot fake news og alternative fakta. Å publisere i faglige tidsskrifter utelukker ikke at vi også kan formidle kunnskap i tradisjonelle medier og også sosiale medier. Et godt eksempel er innlegget til Becky og Kristin fra K2 om konsekvenser av manglende vaksinasjon.

Falske data og alternative fakta må bekjempes. Der har særlig universitetsansatte et ansvar!

Per

HMS-hjørnet: Evaluering av internt arbeidsmarked ved UiB

Ordningene i det indre arbeidsmarkedet har vært virksomme siden 1. september 2016. I henhold til avtalen med fagforeningene skal ordningen nå evalueres for å vurdere hvilke tiltak som skal videreføres. Undersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til internutlysninger, forenklede tilsettingsprosesser, og utnyttelse av hospiteringsordningene.

Undersøkelsen finner du her.

Den tar ca. 10 minutter.

Svarfrist: 31. mai.

Innspill til budsjettet for 2018: øremerkede midler til utstyr / investeringer

Prioriterte forslag til investeringer innen forskning og undervisning (tabell 4)

I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2018 ber instituttet om innspill til prioriterte investeringer. Bruk vedlagte tabell.

Ditt forslag kan sendes Siv Eggereide senest fredag 02. juni kl. 12:00. Søknader som kommer etter denne dato, blir ikke vurdert.

Etter fristen vil en komite prioritere forslagene som er kommet inn. Ta kontakt med Siv om du har spørsmål.

Vedlegg: Tabell 4

Database for flervalgsoppgaver i medisinstudiet

In the spring semester of 2017, much has been done with the multiple-choice tasks database (FVO) in the medical degree programme. The base is now open to all permanent scientific employee, and it is now possible to write their own questions to the base. For each task you enter, you also have the opportunity to import a task from NTNU’s base.

Login (link in Norwegian)
Tutorial videos

Read more here.

Disputas uke 22

Geir Olav Dahle disputerer for Ph.d. graden onsdag, 31. mai 2017
Prøveforelesning: Onsdag 31. mai 2017, kl. 10:15
Oppgitt emne:  ”Utslitt og avmagret kvinne med KOLS forverrelse. Respiratorisk støtte: hvilke alternativer finnes, hvordan og hvorfor?”
Sted:  Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Disputas:
Onsdag 31. mai 2017, kl. 12:15
Sted: 
Stort auditorium, sentralblokken 3etg. Haukeland Universitetetssykehus
Avhandlingens tittel:  ”Cardiac Performance after Adrenergic blocker-enriched Blood Cardioplegia – An evaluation of left ventricular function by Pressure Volume Loops and Myocardial Deformation”
1st opponent:  Professor Vibeke Elisabeth Hjortdal, Aarhus Universitet, Danmark
2nd opponent: Professor Petter Aadahl, NTNU

Pressemelding