Månedlige arkiver: mai 2017

Senter for ernæring | Seminarserie | Fredag 19. mai

k2nytt_2017_uke-19_logo_senter-for-ernaeringSenter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14:30–15:30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og metaanalyser
Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering. Velkommen!

Konferanse: Translational Medicine 2017

k2nytt_2017_uke-19_logo_translational-medicineDette er en vennlig påminnelse om å sende inn abstrakter og postere til konferansen Translational Medicine 2017 (24.–26. september 2017 i Praha). Det er nå to uker til tidsfristen.

Konferansen ønsker abstrakter av høy kvalitet til muntlige presentasjoner eller postere i følgende to kategorier:

  1. Novel approaches in clinical development (25. september)

Fokus: nye verktøy for pasientvalg og responsprediksjon, og nye tilnærminger til kliniske studier.

  1. Developing more predictive preclinical tools to better reach proof of concept (26. september)

Fokus: nye prekliniske modeller med høy prediktiv verdi, inkludert nye screeningsteknologier for toksisitet eller effekt, og nye modeller som predikerer hvordan forbindelser fordeler seg i organismer (biodistribusjon).

Mer informasjon om innsendelse av abstrakter finner du her.

NorDoc og Nordic PhD Summit

Fakultetet deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap kalt NorDoc. Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud, og nettverket søkte nylig om NordForsk-midler til videreutvikling av sine aktiviteter og kurs.

NorDoc skal nå arrangere en Nordic PhD Summit 21.–22. august. PhD-kandidater som deltar, kan få ett studiepoeng godkjent i opplæringsdelen. Program og mer informasjon finnes her.

Redusert deltakeravgift ved påmelding før 19. juni. Etterpå dobles prisen.

Ta gjerne kontakt med Kaia Nepstad eller Roland Jonsson hvis du har spørsmål til dette.

Påminnelse om nettverkslunsjen til Forskerskolen i klinisk medisin

k2nytt_2017_uke-17_ileana-cristeaKjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2. Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 23. mai i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha! Håper vi sees …

Ileana Cristea, MSc, stipendiat

Nytt om navn

Sushma Bartaula-BrevikVi presenterer Sushma Bartaula, PhD fra Universitetet i Bergen. Sushma begynte i mai 2017 som Postdoktor ved K2, og er tilknyttet forskningsgruppen Bruserud (G5). Hun skal arbeide med å karakterisere signalveiene i leukemicellene fra pasienter med akutt myelogen leukemi, og spesielt samspillet og kommunikasjonen mellom ulike signalveier, under veiledning av Professor Øystein Bruserud. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget

Innovasjonsseminar i kommende uke

helgeNeste uke står innovasjon i fokus. Sammen med institutt for Biomedisin har vi invitert Ulf Landegren som er professor molekylær medisin ved Department of  Immunology, Genetics and Pathology and SciLifeLab, i Uppsala til å holde CCBIO/ BBB-seminar torsdag 11.5 kl 1430 i auditorium 4, BBB.

I tillegg blir det et foredrag om innovasjon kl 8.30 på BBB, rom 9A109 i 9. etasje rettet mot forskningsgruppeledere. Det vil også være anledning til å møte Ulf til samtale enkeltvis i den grad tiden strekker til. Da trenger vi tilbakemelding om hvem som ønsker å møte ham, helst innen kommende tirsdag gjennom email til Eystein eller Helge.

Ultrafiolett EysteinUlf Landegren utmerker seg både ved en fremragende vitenskapelig innsats, men også ved at han har over 40 patenter og applikasjoner som er blitt kommersialisert. Han har startet i alt seks selskap og to av disse er blitt solgt til henholdsvis Affymetrix og Agilent.

Da håper vi at vi ser deg på seminar med Ulf Landegren i neste uke.

Gode helgeønsker

Eystein og Helge

Valg våren 2017

Til ansatte i gruppe C – kandidat til universitetsstyret fra K1/MOF

Valg av universitetsstyremedlem fra gruppe C starter mandag 8. mai og Jorunn Skei fra K1 stiller som kandidat. Hun håper å få anledning til og representere denn viktige og høyt kompetente gruppen av teknisk og administrativt ansatte som vi har ved MOF/UiB.

Her er Jorunn sin kandidatpresentasjon:  http://www.uib.no/foransatte/107367/jorunn-skei

Ved dette valget har dere hele 9 kandidater å stemme på – bruk stemmeretten: http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-v%C3%A5ren-2017

Biomedical Network inviterer til møte om klinisk forskning

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge. Dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Biomedical Network ønsker gjennom sitt engasjement å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Derfor inviterer Biomedical Network til et møte om Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Her presenteres erfaringer og utfordringer, og man ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Tid: 29. mai 2017 kl. 15:30–19:30.
Sted: Haukeland universitetssykehus, auditorium H113.

Påmeldingsfrist: 22. mai.
Det er begrenset med plasser.

Program og påmelding