Introduksjonskurs for nyansatte ved UiB

Det er viktig for UiB å ha et godt system for å støtte nye medarbeidere i det som for begge parter er en viktig overgangs- og etableringsprosess. UiB arrangerer derfor introduksjonskurs for nyansatte i virksomheten.

Introduksjonskurset er et tilbud til alle nytilsatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Derfor bør enhetene legge forholdene til rette slik at nyansatte får mulighet til å delta på arrangementet. På kurset tas det opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli kjent med andre tilsatte ved institusjonen.

HR-avdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året. All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert egne tilsvarende kurs på engelsk.

Tidspunkt: 02. juni, kl. 09:00–15:00.
Sted: Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, auditorium 1080.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 26. mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *