Daglige arkiver: 12. mai 2017

Sidegjøremål

Per BakkeVi er blitt påminnet om at alle er pliktig å registrere sine gjøremål og det uansett stillingskategori og stillingsbrøk. Hensikten er at det skal være full åpenhet for folk både innenfor og utenfor UiB om tilsattes potensielle bindinger. Oversikten over sidegjøremål blir derfor offentlig tilgjengelig.

Det understrekes at det er helt legitimt og også ønskelig at UiB-tilsatte har sidegjøremål. Men alle sidegjøremål skal registreres. Først og fremst er åpenhet om dette en fordel for den enkelte. Men også for K2, som et av de største instituttene på UiB, og som derfor ofte blir kikket i kortene, er det viktig at alle registrerer sine sidegjøremål.

Registreringen gjøres i Paga.

Hvilke sidegjøremål skal registreres? Les bruksanvisningen her og videre om prinsippene her. Det er lett å registrere, og for de fleste er det gjort på under 15 minutter.

Vi hadde en kampanje for å få folk til å registrere sine sidegjøremål i fjor. For de som ikke har noen endringer i sine sidegjøremål, eller ikke har noen sidegjøremål, er det ikke nødvendig å foreta seg noe.

Hvis du er i tvil om noe rundt registreringen av sidegjøremål, kontakt Julie.
(NB: Les bruksanvisningen først!)

Per

Valg instituttråd – resultat

Valg av instituttråd er nå gjennomført med følgende resultat:

Gruppe A- fast vitenskapelige ansatte;

Medlemmer:
1. Silke Appel
2. Audun Nerland
3. Camilla Krakstad
Vara:
1. Simon Steinar Hustad
2. Stefan Johansson
3. Valeriya Lyssenko
4. Ola Myklebost
5. Bodil Bjørndal

Gruppe B – midlertidige vitenskapelige ansatte;

Medlemmer:
1. Kimberly Johanne Hatfield
Vara:
1. Karianne Fjeld
2. Eirik Bratland
3. Piotr Mateusz Mydel

Gruppe C  – fast teknisk – administrative ansatte;

Medlemmer:
1. Siv Johnsen Eggereide
Vara:
1. Janicke Liland Bjørke
2. Karl Albert Brokstad
3. Kjetil Dyrkholbotn

12. mai 2017 , Valgstyret

Introduksjonskurs for nyansatte ved UiB

Det er viktig for UiB å ha et godt system for å støtte nye medarbeidere i det som for begge parter er en viktig overgangs- og etableringsprosess. UiB arrangerer derfor introduksjonskurs for nyansatte i virksomheten.

Introduksjonskurset er et tilbud til alle nytilsatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Derfor bør enhetene legge forholdene til rette slik at nyansatte får mulighet til å delta på arrangementet. På kurset tas det opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli kjent med andre tilsatte ved institusjonen.

HR-avdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året. All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert egne tilsvarende kurs på engelsk.

Tidspunkt: 02. juni, kl. 09:00–15:00.
Sted: Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, auditorium 1080.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 26. mai.

Broegelmanns Forskningslaboratorium markerer 60 år med forskning

k2nytt_2017_uke-19_laboratory-work_broegelmann-research-laboratoryBroegelmanns Forskningslaboratorium ble startet i 1957 etter en donasjon til Universitetet i Bergen, og er internasjonalt en av de ledende forskningsgruppene på eksperimentelle, kliniske og genetiske studier av Sjögrens syndrom. Etter 60 års forskning innen immunologi og reumatologi markerer laboratoriet jubileet med et seminar for inviterte gjester om enhetens historie og forskningsaktiviteter.

Tid: tirsdag 16. mai 2017 kl. 10:00–14:00.
Sted: Bikuben kurs- og konferansesenter (gamle kantinen), Haukeland universitetssykehus

Grunnet kapasitetsbegrensninger er markeringen kun for inviterte gjester. Interessenter kan kontakte Kate Frøland.

Program

Senter for ernæring | Seminarserie | Fredag 19. mai

k2nytt_2017_uke-19_logo_senter-for-ernaeringSenter for ernæring har gleden av å invitere til det andre seminaret i vår nye seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: fredag 19. mai, kl. 14:30–15:30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:
Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og metaanalyser
Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering. Velkommen!

Konferanse: Translational Medicine 2017

k2nytt_2017_uke-19_logo_translational-medicineDette er en vennlig påminnelse om å sende inn abstrakter og postere til konferansen Translational Medicine 2017 (24.–26. september 2017 i Praha). Det er nå to uker til tidsfristen.

Konferansen ønsker abstrakter av høy kvalitet til muntlige presentasjoner eller postere i følgende to kategorier:

  1. Novel approaches in clinical development (25. september)

Fokus: nye verktøy for pasientvalg og responsprediksjon, og nye tilnærminger til kliniske studier.

  1. Developing more predictive preclinical tools to better reach proof of concept (26. september)

Fokus: nye prekliniske modeller med høy prediktiv verdi, inkludert nye screeningsteknologier for toksisitet eller effekt, og nye modeller som predikerer hvordan forbindelser fordeler seg i organismer (biodistribusjon).

Mer informasjon om innsendelse av abstrakter finner du her.

NorDoc og Nordic PhD Summit

Fakultetet deltar i et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap kalt NorDoc. Hensikten med nettverket er å etablere en felles plattform og samarbeide om aktiviteter og kurstilbud, og nettverket søkte nylig om NordForsk-midler til videreutvikling av sine aktiviteter og kurs.

NorDoc skal nå arrangere en Nordic PhD Summit 21.–22. august. PhD-kandidater som deltar, kan få ett studiepoeng godkjent i opplæringsdelen. Program og mer informasjon finnes her.

Redusert deltakeravgift ved påmelding før 19. juni. Etterpå dobles prisen.

Ta gjerne kontakt med Kaia Nepstad eller Roland Jonsson hvis du har spørsmål til dette.

Påminnelse om nettverkslunsjen til Forskerskolen i klinisk medisin

k2nytt_2017_uke-17_ileana-cristeaKjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2. Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 23. mai i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha! Håper vi sees …

Ileana Cristea, MSc, stipendiat

Nytt om navn

Sushma Bartaula-BrevikVi presenterer Sushma Bartaula, PhD fra Universitetet i Bergen. Sushma begynte i mai 2017 som Postdoktor ved K2, og er tilknyttet forskningsgruppen Bruserud (G5). Hun skal arbeide med å karakterisere signalveiene i leukemicellene fra pasienter med akutt myelogen leukemi, og spesielt samspillet og kommunikasjonen mellom ulike signalveier, under veiledning av Professor Øystein Bruserud. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 3. etasje i laboratoriebygget