Månedlige arkiver: april 2017

KG Jebsen senter for diabetesforskning

Per BakkeKG Jebsen senter for diabetesforskning har flyttet inn i nye lokaler i det nye BUSP bygget. Begivenheten ble i forrige uke markert med et symposium. I den forbindelse er det på sin plass å gratulere Pål Njølstad som leder for senteret. At det har latt seg gjøre å flytte senteret inn i de nye lokalene er et uttrykk for et godt samarbeid mellom Helse-Bergen og Universitetet i Bergen. Men det også et uttrykk for Pål sine evner som strateg og entreprenør.

KG Jebsen senter for diabetesforskning er kommet i stand med midler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Deretter har Pål og hans folk hatt en imponerende vitenskapelig produksjon mer flere artikler i tidsskrift som Nature Genetics, New England Journal of Medicine og Cell, for å nevne noen. Like viktig er det at de har greid å trekke til seg dyktige forskere som Valeriya Lyssenko og Simona Chera.

Et godt samarbeid mellom sykehuset og universitetet er en forutsetning for at Bergen skal demme opp for Oslo-dominansen i medisinsk forskning. Den videre suksessen til senteret vil ikke bare måles i vitenskapelig artikler, men også i senterets evne til å løfte frem neste generasjons forskere.

Vi ønsker lykke til i fortsettelsen!

Per

HMS-hjørnet: E-læringskurs for laboratorieansatte

k2nytt_2017_uke-17_e-laeringskurs-for-laboratorieansatte

Opphavsrett: Colourbox.com

HMS-seksjonen har utarbeidet et lite e-læringskurs for laboratorieansatte. Kurset skal være et alternativ til kurset «Laboratoriekurs for nyansatte», som vi arrangerer årlig, og er en del av et e-læringsprosjekt for ansatte.

E-læringskurset er tilgjengelig for alle som ønsker å ta kurset, enten man er nyansatt, har vært ansatt lenge eller er student.

 

 

Kurset er nå åpent for påmelding/registrering. Det er ingen tidsfrist for når kurset må være gjennomført.

Informasjon og påmelding

Evaluering av fakultetets omorganisering

Social mediaOmorganiseringen av Det medisinsk-odontologiske fakultet, som ble gjort i 2013, skal evalueres. Det kommer etter hvert mer informasjon om dette, blant annet gjennom allmøter. Fakultetets ledelse ønsker nå i første omgang at så mange som mulig besvarer en spørreundersøkelse som etter planen sendes ut i midten av mai.

Informasjon om prosessen og spørreundersøkelsen finnes på fakultetets nettsider.

Nytt om navn

dsc_0324Vi presenterer Camilla Krakstad, MSc, PhD fra Universitetet i Bergen. Camilla begynte i april 2017 som Professor og gruppeleder for Forskningsgruppen for gynekologisk kreft ved K2/KK. Hun vil videreføre gruppens fokus på genetiske studier og biomarkører for forbedret behandling av pasienter med gynekologisk kreft. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 4 etg på KK.’’

Forsker Grand Prix

Påmeldingsfristen til Forsker Grand Prix nærmer seg med stormskritt. Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist: 12. mai.

Les videre

Miniseminar med Edvard og May Britt Moser!

20130613-mbmoser-and-emoser

Fredag 5. mai kommer æresdoktorene Moser til oss med et miniseminar i store auditorium fra 10.30 til 11.20. De skal ha hver sitt foredrag hvor Edvard Moser skal snakke om «Neural circuits for space» og May Britt Moser skal snakke om «Representing the content of space». Disse foredragene varer i omtrent 20 minutter hver, og det er satt av 5 minutter til spørsmål etter hvert foredrag. Høres dette interessant ut er det bare og komme!

Kom på nettverkslunsjen til Forskerskolen i klinisk medisin

k2nytt_2017_uke-17_ileana-cristeaKjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2. Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 23. mai i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha! Håper vi sees …

Ileana Cristea, MSc, stipendiat

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

k2nytt_2017_uke-17_lis-konferanseNorsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til konferanse 2. november i Bergen. Program kommer senere, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Bakgrunnen for konferansen er at den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid startet 1. mars 2017. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse, og det satses tungt på veiledning i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Redusert pris fram til 15. september.

Guest speaker / Invitation to a seminar on “Alginate in cell transplantation and tissue engineering

We have the pleasure of hosting Prof. Berit L. Strand from the Norwegian university of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. She will present important structure-function relationships of alginates and results from the use of alginate in the fields of islet encapsulation and tissue engineering. Her talk will be entitled: “Alginate in cell transplantation and tissue engineering”.

Alginate, a polysaccharide from seaweed, is known as a biocompatible polymer that form gels at physiological conditions, which makes it a popular material for cell encapsulation and tissue engineering. Alginate based capsules is proposed for immune protection of cells upon transplantation, e.g. insulin producing tissue for the treatment of Type 1 diabetes.

Date:  Thursday 4th of May

Time:  11:30 – 12:00 + discussions

Place:  BUS1: Meeting-room 6132 Aarskogsalen

Vel overstått påske!

Jone Trovik, portrett til disputasJeg håper alle har hatt et velfortjent avbrekk – det være seg på fjellet, ved kysten eller i byen –og samlet krefter til vårens søknadsprosesser og undervisningsoppgaver.

Undervisningsdagen er kommende uke, nærmere bestemt torsdag 27. april. Vi får der blant annet belyst ETP (Excellent Teaching Practitioner). Dette er en meritteringsordning for fremragende undervisning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Visedekan Harald Walderhaug vil forklare hvordan dette fungerer. Kanskje noe vi skal strekke oss etter?

Stasjonsbasert praktisk eksamen (OSCE) er relevant for mange fagområder. Når «OSCEladden» Ketil Grong har gitt oss praktiske eksempler, får vi anledning til å samarbeide om forslag til oppgaver ved senere eksamener.

Apropos samarbeid. 12. semester av medisinstudiet er en ypperlig mulighet å presentere emner på tvers av faggrenser, der en kan gå dypere inn i begrep enn i tidligere semestre. Karen Budal har sendt oppfordring til aktuelle fagmiljø om å komme med innspill. Tenk bredt! Hva i ditt fag har naturlige tilgrensninger? «Akutt abdomen»; kirurg/urolog/gastromedisiner/gynekolog. Diagnostikk av nesten hva som helst; patolog, mikrobiolog, radiolog. Behandling: hva med komorbiditet? Kardiolog/anestesiolog/pulmolog. Multifarmasi; farmakolog/geriater. Nesten alt skal diagnostiseres primært av allmennmedisiner. Få dem med på laget!

Vår alles iherdige faglige innsats – det være seg forskning eller undervisning – er det det som skal til for å ha et godt liv? Det finnes selvfølgelig forskning som kan si noe om dette: «The Harward study of adult developement» – en 75-års longitudinell og fortsatt pågående studie! En ypperlig TED-talk av studiens fjerde leder, Robert Waldinger, anbefales!

Jone

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED Klinisk institutt 2 GRUPPE A, B OG C

Det skal velges medlemmer til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:  

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C) er satt til tirsdag 25. april 2017

Forslag må være hos valgstyrets stedfortredende sekretær, Julie Stavnes, instituttadministrasjonen, innen kl. 15.00 tirsdag 25. april 2017.

Les videre

Fase IIb studie på en ny TB vaksine

Vaksinen representerer et paradigmeskifte i det den er den først pre-eksponeringsvaksine for å forhindre tuberkuløs infeksjon. Prosjektet ble nylig løftet fram av EU (EDCTP) på verdens tuberkulosedag. Det finansiert av GLOBVAC og prosjektet koordineres fra K2 av Harleen Grewal. Det er all grunn til å gratulere, Harleen!

http://www.edctp.org/news/world-tb-day-2017-closing-gaps-end-tuberculosis/

Nytt om navn

18052967_1319147584846673_870994871_nVi presenterer Amra Grudic-Feta som er ny forskningsrådgiver ved Klinisk institutt 2. Amra har sin bakgrunn fra biomedisin og kommer til å være den administrative støtten i ulike deler av forskningsadministrasjon. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8. etasje i laboratoriebygget

 

Nytt om navn

ha%cc%8avard_bw
Vi presenterer Håvard Røkke som er nyansatt fra april 2017 som universitetslektor med en 50% stilling og er knyttet til senter for farmasi. han skal også undervise i farmakologi.
Hans bakgrun er MScPharm fra Universitetet i Oslo og har også jobbet ved Sjukehusapoteket i Bergen og som dagelig leder i apotekselskapet Apovest AS

Han har for øyeblikket ikke fått egen kontorplass, men man kan ihvertfall nås på havard.rokke@apovest.no om det er noe eller du bare ønsker og si hei og velkommen til oss.

Invitasjon til gjesteforelesning med Elizabeth Losh: Affect and Digital Pedagogy

k2nytt_2017_uke-16_elisabeth-loshHvordan kan vi bruke mobilplattformer pedagogisk? Elizabeth Losh har skrevet bøker om digital retorikk og om hvordan digitale læringsplattformer kan gå på bekostning av pedagogikken. Her snakker hun om hvordan bruke Facebook, Twitter, Snapchat og hashtags i undervisning på universitetet. Foredraget blir holdt på engelsk.

Tid: mandag 24. april kl. 10:15–12:00
Sted: Auditorium 129, Christiesgate 12 (Bjørn Christiansens hus)

Mer informasjon om forelesningen.

Immunologiens dag 2017

k2nytt_2017_uke-16_day-of-immunologyImmunologiens dag er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å bringe forskningsnyheter fra immunologi ut til et interessert publikum.

For å feire 50-årsjubileet for oppdagelsen av immunglobulin E (IgE) og den avgjørende innvirkningen dette har hatt på forståelse, diagnostisering og behandling av allergiske sykdommer, er årets Immunologiens dag viet til nettopp IgE-allergi.

Tid: fredag 28. april kl. 10:15–13:00
Sted: Auditorium B302, sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Program

Programmet foregår på norsk.

Sykkel VM og Universitetet i Bergen

k2nytt_2017_uke-16_sykkel-vm16.–24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Dette vil ha konsekvenser for adkomst både til og fra arbeids- og studiested for ansatte og studenter ved UiB.

UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å gjøre seg kjent med hvordan man best kommer seg til og fra jobb og studiested i denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra UiB – og beregne god tid!

Les videre