Daglige arkiver: 5. mai 2017

Innovasjonsseminar i kommende uke

helgeNeste uke står innovasjon i fokus. Sammen med institutt for Biomedisin har vi invitert Ulf Landegren som er professor molekylær medisin ved Department of  Immunology, Genetics and Pathology and SciLifeLab, i Uppsala til å holde CCBIO/ BBB-seminar torsdag 11.5 kl 1430 i auditorium 4, BBB.

I tillegg blir det et foredrag om innovasjon kl 8.30 på BBB, rom 9A109 i 9. etasje rettet mot forskningsgruppeledere. Det vil også være anledning til å møte Ulf til samtale enkeltvis i den grad tiden strekker til. Da trenger vi tilbakemelding om hvem som ønsker å møte ham, helst innen kommende tirsdag gjennom email til Eystein eller Helge.

Ultrafiolett EysteinUlf Landegren utmerker seg både ved en fremragende vitenskapelig innsats, men også ved at han har over 40 patenter og applikasjoner som er blitt kommersialisert. Han har startet i alt seks selskap og to av disse er blitt solgt til henholdsvis Affymetrix og Agilent.

Da håper vi at vi ser deg på seminar med Ulf Landegren i neste uke.

Gode helgeønsker

Eystein og Helge

Valg våren 2017

Til ansatte i gruppe C – kandidat til universitetsstyret fra K1/MOF

Valg av universitetsstyremedlem fra gruppe C starter mandag 8. mai og Jorunn Skei fra K1 stiller som kandidat. Hun håper å få anledning til og representere denn viktige og høyt kompetente gruppen av teknisk og administrativt ansatte som vi har ved MOF/UiB.

Her er Jorunn sin kandidatpresentasjon:  http://www.uib.no/foransatte/107367/jorunn-skei

Ved dette valget har dere hele 9 kandidater å stemme på – bruk stemmeretten: http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-v%C3%A5ren-2017

Biomedical Network inviterer til møte om klinisk forskning

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge. Dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Biomedical Network ønsker gjennom sitt engasjement å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Derfor inviterer Biomedical Network til et møte om Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Her presenteres erfaringer og utfordringer, og man ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Tid: 29. mai 2017 kl. 15:30–19:30.
Sted: Haukeland universitetssykehus, auditorium H113.

Påmeldingsfrist: 22. mai.
Det er begrenset med plasser.

Program og påmelding