Månedlige arkiver: mars 2017

Mer smådriftsmidler

bakke0x2c_per_0x2830x29Vi har allerede hatt en runde med utdeling av smådriftsmidler i år. Etter at den nå er over, er det fortsatt penger igjen. Derfor blir det en ny runde. De samme kriteriene gjelder som sist.

Kriterier og krav

  • Forskningsgruppene ved leder står som søker, og formålet må drøftes og prioriteres innad i forskningsgruppen.
  • Det må dokumenteres at gruppen har søkt andre eksterne forskningsmidler i 2016.
  • Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret. Midlene er ikke overførbare til neste år.
  • Bevilgninger går til forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
  • Det skal dokumenteres hva midlene skal benyttes til.

Man kan få inntil kr. 150 000 per år. De forskerne som har fått tildelt dette beløpet i den nylig avsluttede runden, kan ikke få mer, mens forskere som har fått mindre, kan søke på nytt. Selv om en søker i samme forskningsgruppe har fått penger, er det anledning for en annen innen samme gruppe å søke, men samme prosjekt kan få maks kr. 150 000. Her er det penger å hente.

Søknadsskjema finnes her.

Send søknadsskjema til Siv Eggereide.

Fristen er 1. april (og det er ingen spøk!).

HMS-hjørnet: Sykle til jobben 2017

19. april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier til både lag og enkeltansatte som deltar. Detaljer om disse premiene kommer etter hvert. I tillegg er det muligheter til å vinne premier i den nasjonale konkurransen.

For mer informasjon: se her.

Valg av rektor og valg av universitetsstyret

Dag Rune Olsen og Margareth Hagen stiller til valg som rektor- og prorektorkandidat. Rektorvalget finner sted i perioden 30. mars–5. april.

Invitasjon til valgmøte
Mandag 27. mars kl. 13–15 kan du møte dem i Egget, Studentsenteret, Parkveien 1.
For mer informasjon: se her.

Valg til universitetsstyret
Kjenner du noen som vil kunne gjøre en god jobb i universitetsstyret?
Frist for å foreslå kandidater er fredag 7. april kl. 12.
For mer informasjon: se her.

Earth Hour 25. mars 2017

Lørdag 25. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset én time for klimaet. Det begynte i Sydney, Australia, i 2007 som en lokal aksjon for å slukke lyset. Siden har Earth Hour vokst til verdens største og mest stemningsfulle klimakampanje, med oppimot én milliard deltakere år etter år.

Alle studenter og ansatte ved UiB oppfordres derfor til å slukke lyset på alle kontor, lesesaler og andre rom, og lukke dørene før man tar helg.

Les mer her.

NordForsk-midler til forskerkurs

Det nordiske nettverket NorDoc som UiB/MOF deltar i, planlegger en søknad om midler fra NordForsk-midler. Målet er å utvikle en serie av felles forskerkurs som kan tilbys gjennom dette nettverket. Forskerkursene kan være innen alle fagområder ved fakultetet, og eksisterende forskerkurs kan gjerne videreutvikles til dette formålet.

For mer informasjon: kontakt Roland Jonsson (roland.jonsson@uib.no / 55 97 46 49).

Tidsfrist for å melde inn kurs: 24. mars 2017.

Fulbrigts forskningspris 2017

Alumniforeningen for det norske Fulbrightprogrammet har siden 2014 utdelt en årlig pris til beste artikkel publisert av en norsk Fulbright alumni i et fagfellevurdert tidsskrift. Forfatter(e) av vinnerartikkelen tilgodeses med kr. 50 000. I år er prisen supplert med en pris for yngre forskere (Fulbright Norway Young Researcher Award), som premieres med kr. 10 000.

For flere detaljer: se her.

Søknadsfrist for begge prisene: lørdag 1. april 2017.

Utdanningspriser ved MOF 2017

I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser ved MOF: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2017.

For flere detaljer om formål, kriterier og nominering: se her.

Tidsfrist for å fremme forslag til priskandidater: tirsdag 18. april 2017.

Les videre

Sjöberg-prisen 2018

Det kongelige svenske vitenskapsakademiet inviterer deg til å nominere kandidat(er) til Sjöberg-prisen 2018.

Sjöberg-prisen innen kreftforskning tildeles forskere som har bidratt med vesentlig kunnskap om sykdomsmekanismer, risikofaktorer, eller behandling eller forebygging av kreft.

Nominasjoner må gjøres av enkeltpersoner og sendes elektronisk på et skjema som er tilgjengelig her.

Tidsfrist for nominasjoner: mandag 15 mai 2017.

For mer informasjon: se her.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet for Sjöberg-prisen ved Rune Toftgård (rune.toftgard@kva.se / +46 8 673 95 60).

Disputas uke 12

ding_yunpeng_24_03Yunpeng Ding disputerer for Ph.d. graden fredag, 24.mars 2017
Prøveforelesning: fredag, 24.mars 2017 kl: 10:15
Oppgitt emne:  “Genetic polymorphisms and biochemical mechanisms related to One Carbon Metabolism and cardiovascular disease”
Sted:  Auditorium 1, BB building, Jonas Lies vei 91
Disputas: fredag, 24.mars 2017 kl: 12:15
Sted:  Auditorium 1, BB building, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  “MTHFD1 and relevant biomarkers in cardiovascular disease. Observational studies in patients with suspected stable angina pectoris in Norway”
1st opponent:  PhD Kristina Pentieva, Ulster University, United Kingdom
2nd opponent: Professor Nicholas Greene, University College London, United Kingdom

Pressemelding

Vi må spille hverandre gode

k2nytt_2017_uke-10_leder_portrett_raederRosenborgs berømte fotballtrener Nils Arne Eggen lanserte i sin tid “Godfot-teorien”. Ifølge denne teorien må vi “spille hverandre gode”. Nobelprisvinner May-Britt Moser har senere gjentatt dette poenget i en vitenskapelig kontekst. Uheldigvis ser det ut til at kulturen innen de mer kompetitive nivåene av akademia går i motsatt retning, i hvert fall hvis vi skal tro en nylig artikkel i The Guardian. I denne artikkelen deler immunologen Lemaitre sine betraktninger etter at hans mentor Jules Hoffman fikk nobelprisen i 2011 for en oppdagelse Lemaitre selv hevder han sto bak. Han skriver blant annet at “Reaching the top of the scientific hierarchy increasingly depends on a glittering media profile, publishing in “trophy journals” and cultivating a network of academic frenemies who are treated as close allies until they become obstacles in the path to academic glory”. Han skriver videre at denne narsissistiske oppførselen potensielt kan påvirke selve objektiviteten i forskningen. Han avslutter med å si at “When you do a collective project with a narcissist at the end he has the feeling that he has done everything”. En slik kultur er helt uakseptabel og bør motvirkes. En måte å gjøre dette på er å belønne seniorer som fremmer juniorenes karriere, for eksempel ved at senioren organiserer forskningsaktiviteten sin slik at juniorene slipper fram og utvikler selvstendighet og får sine rettmessige sisteforfatterskap uten at dette skaper interessekonflikter. I dag krediteres man for blant annet doktorgrads-kandidatproduksjon. Jeg håper vi også kunne kreditere seniorforskeres evne til å løfte fram juniorer til toppstillinger, både innenfor og utenfor akademia. Da må man nødvendigvis også gi slipp på nisjer av eget felt og på noen sisteforfatterskap. Til gjengjeld burde karriereutviklingen til tidligere juniorer fra egen forskningsgruppe være ett av de viktigste punktene på CV-en, både i lønnsforhandlinger, i søknader om UiB-stipender og postdoc-stillinger og i forskningssøknader. Som det står i den gamle bok: «Det et menneske sår, skal han også høste».

Helge

Valgmøte fredag 24. mars 2017

k2nytt_2017_uke-10_valgmote_kandidater_170310Som forberedelse til rektorvalget 30. mars–5. april, blir det fredag 24. mars kl. 08.30–10 valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort deres valgplattform, og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 2 i BB-bygget.

Vel møtt!

CCBIO symposiet 19-20 april 2017

CCBIO inviterer til sitt 5te årlige symposium 19.-20. april 2017, som også i år foregår på Solstrand Hotel & Bad med perfekte rammer for en oppdatering på det siste innen kreftforskning, og gode forhold for internasjonal og nasjonal nettverksbygging.

CCBIO symposiet er en kombinasjon av inviterte internasjonale og nasjonale eksperter innen kreftforskning, og posterutstilling der yngre forskere får anledning til å presentere sin forskning. Av internasjonale talere kan vi nevne styreformannen i Nobelstiftelsen, Carl-Henrik Heldin, og videre John Heymach, Angela Nieto, Robert Gale, Jean-Christoph Bourdon, Krister Wennerberg, Diane Bielenberg, Salem Chouaib, Frederic Amant, Janine Terra Erler and Jeanette Woods. I tillegg vil vi få høre fra både CCBIO-forskere, andre nasjonale kreftforskere, og fra lovende unge forskere.

Meld deg på før det blir fullbooket og innen fristen 19. mars – velkommen skal du være!

Du finner programmet og registreringsskjema på www.ccbiosymposium.no

Kurs i avansert immunologi 5–7. april 2017

Forskerskolen Bergen Research School of Inflammation (BRSI) sammen med Broegelmanns Forskningslaboratorium inviterer til det fjerde kurset/seminaret i avansert immunologi (3ECTS) med temaet “Inflammation – Root of All Things Evil”. Kurset holdes på Voss, nærmere bestemt på Fleischer’s Hotel, onsdag 5. til fredag 7. april 2017.

Til kurset er det invitert en rekke kjente internasjonale og nasjonale foredragsholdere, og programmet inkluderer to sesjoner med postere hvor yngre forskere presenterer sine arbeid. De internasjonale foredragsholderne inkluderer blant annet Francesca Barone, Thomas Dietrich, Arno Hanninen, Phillippe Gillery, Anca Katrina, Trevor Owens, Yenan Bryceson og Patrick Venables. I tillegg vil det bli innlegg fra nasjonale eksperter, samt bidrag fra unge, kommende forskere. Sammen med UiB ønsker Broegelmanns Forskningslaboratorium deg hjertelig velkommen til Voss! Det er også mulig å søke om reisestipend.

Program og registrering.

Frist for registrering: onsdag 15. mars.

Martens seminar og foredrag 2017

I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment, SFF) og K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning inviterer Dr. Einar Martens Forskningsgruppe for Biologisk Psykiatri til Martens seminar og foredrag 2017 på Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus, torsdag 4. mai 2017.

Tema for seminaret er “How translational research has disclosed many old secrets of psychotic disorders”.

Program og påmelding her.

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi, kan søke om midler.

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass.

Søknadsfrist: onsdag 5. april 2017.

Les videre

Forskningsstipend ved utenlandsopphold for postdoktorer

Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3–12 måneder.

Utlysning og søknadsskjema finnes her.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Les videre

Nytt Kunst fakultet ved UiB

bakke0x2c_per_0x2830x29Universitetet i Bergen har fått et nytt fakultet fra 1. januar 2017. Det offisielle navnet er Fakultetet for kunst, musikk og design. Det består av tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet. Hovedformålet til det nye fakultetet er utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling innen kunst, musikk og design.

Det er akkurat ansatt fakultetsdirektør på det nye fakultetet. Det er en person vi på K2 kjenner godt. Sjekk hvem det er her.

Hvorfor berører det nye fakultetet oss på K2? Av flere grunner. For det første fordi musikk og kunst har potensiale til å brukes som del av pasientbehandling, eller for å bedre pasienters livskvalitet. For det andre fordi kunst og design kan brukes for å forbedre både forskningssøknader og artikler. Enten det dreier seg om en søknad eller en publikasjon, ønsker man å selge et budskap, og uttrykket «et bilde sier mer enn tusen ord» er fortsatt gyldig. For det tredje, ved å samarbeide med folk som er god på det audiovisuelle uttrykk, kan vi bedre formidling som er en av våre hovedoppgaver, enten det dreier seg om formidling av virksomheten vår generelt eller formidling som del av en søknad. Endelig må vi være ubeskjedne nok til å si kanskje kan vi tilføre noe til det nye fakultetet.

Det er et økende krav om skaffe midler eksternt fra. For å klare det, må vi tenke utenfor boksen. En vei er å søke samarbeid med folk på det nye Kunst fakultetet ut fra punktene som nevnt ovenfor.

Per