Daglige arkiver: 23. mars 2017

Registrering av sommerferie innen 1. april

k2nytt_2017_uke-12_summer-holidayAnsatte ved Universitet i Bergen skal søke om ferie i PAGA, og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom sommerferie ikke er registrert innen 01.04.2017, kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie for den ansatte og pålegge avvikling av ferien i disse ukene. Restferie skal registreres innen 01.10.2017. Hvis ikke restferien er registrert innen denne dato, vil arbeidsgiver registrere ferieperiode og pålegge avvikling av den. All informasjon om ferieperioder vil være i PAGA. Eventuell endring av ferieperiode skal godkjennes av arbeidsgiver før avvikling. Alle ansatte skal stå med 0 i ferieregnskapet ved utløp av året.

Mer informasjon finnes her.

Frist: 1. april 2017.

Henvendelser kan rettes til Linn Christine Meland (Linn.Meland@uib.no / 55 97 29 54).

Seminarserie ved Senter for ernæring | Onsdag 5. april

k2nytt_2017_uke-12_senter-for-ernaering

Vi har gleden av å invitere til det første seminaret i en ny seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien vil ta opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 5. april, kl. 14:30–15:30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:

Moderator: Gülen Arslan Lied

  • Perspektiver på kosthold og fedmeepidemien (Simon Dankel)

Det blir lett servering. Velkommen!

Mer informasjon om Senter for ernæring finnes her.

Eurolife internasjonale sommerskole 10–14. juli

Eurolife internasjonale sommerskole, som tar for seg temaet “Antimicrobial drug resistance – research and innovation “, finner sted i Barcelona 10–14. juli 2017. Hvis man driver AMR-relatert forskning med en tverrfaglig vinkling, kan dette kurset være spesielt nyttig.

Mer informasjon om kurset er tilgjengelig her og her.

Kursavgift: 700 euro (nesten alt inkludert).

Søknadsfrist: 7. april 2017.

Marie Curie-mobiliseringen 2017

Marie Curie-mobiliseringen 2017 er nå klart for lansering, og de ansvarlige ønsker å nå ut til så mange som mulig i løpet av mobiliseringsperioden.

Planen er å besøke alle fakultetene og muligens noen institutter, enkeltgrupper og sentre. Målgruppen er ikke administrasjonen, men blant annet forskere, forskergrupper/gruppeledere, prosjektledere, sentre/senterledere, unge forskere og institutt/instituttledere.

Mer informasjon om Marie Curie-mobiliseringen finnes her.

Henvendelser kan rettes til Emmanuel Babatunde eller Jeanette Helgesen.

Les videre

Disputas uke 13

Full page photoIda Wergeland disputerer for Ph.d. graden torsdag, 30. mars 2017
Prøveforelesning: Torsdag 30. mars 2017, kl. 11:00
Oppgitt emne:  ”M.tuberulosis versus human immunity: who wins the Battle and why?”
Sted:  Store auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vie 65
Disputas: Torsdag 30. mars 2017, kl. 13:00
Sted:  Auditorium 1, BB- Bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Immune cells and soluble immune markers in different stages of tuberculosis. Potential biomarkers for diagnosis and treatment efficacy”
1st opponent:  PhD Delia Goletti, Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, Italy
2nd opponent: Associate professor Susanne Dam, University of Copenhagen, Denmark.

Pressemelding

Nytt om navn

k2nytt_2017_uke-12_nytt-navn_thomas-legoyVi presenterer Thomas Aga Legøy, master i biologi ved Universitetet i Bergen. Den 15. mars 2017 byrja Thomas som PhD-stipendiat ved K2, gruppa for diabetesforsking. Han vil karakterisera dei cellulære og molekylære mekanismane involvert i gradvis svikt av insulinproduserande β-celler i diabetes, under rettleiing av Simona Chera. Viss du ynskjer å seia hei, er han å finna i 6. etasje i det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS1).