Månedlige arkiver: mars 2017

Bruk av teknikerne på K2

bakke0x2c_per_0x2830x29Teknikerne på K2 og den kompetanse og kunnskap de representer, er en stor resurs for instituttet. Totalt er det 46 teknikere ansatt på grunnbevilgningen ved K2. I tillegg kommer alle teknikerne som er eksternt lønnet ved instituttet. Teknikerne på grunnbevilgningen er fordelt på forskningsgruppene etter en bestemt formel basert på gruppens størrelse, forskningsproduksjon og siteringsindeks. Det er forskningsgruppeleder som er ansvarlig for disponeringen av teknikerne tilknyttet gruppen. Det innebærer at alle i gruppen skal ha lik tilgang på hjelp fra teknikerne. Ikke minst er det viktig at yngre forskere på vei opp, blir sett når teknikerresursene skal fordeles. Det bør ikke være slik at teknikerne er forbeholdt de etablerte professorene i gruppene. Endelig er det viktig at også teknikernes kompetanse og ønsker blir ivaretatt i denne fordelingen.

Tilslutt skal jeg minne om at K2 har satt av midler til kompetanseheving for teknikere. Det kan søkes om midler når som helst. Støtte fra instituttet forutsetter at forskningsgruppen bidrar med samme beløp det søkes om. I fjor ble ikke alle de avsatte midlene brukt.

Per

Martens seminar og foredrag 4. mai

I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment, SFF) og K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning inviterer Dr. Einar Martens Forskningsgruppe for Biologisk Psykiatri til Martens seminar og foredrag 2017.

Tid: Torsdag 4. mai 2017 kl. 12:00–16:00.
Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus.

Tema for seminaret er “How translational research has disclosed many old secrets of psychotic disorders”.

Martens Foredrag 2017 vil holdes av Professor Danielle Posthuma, Centre for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam: “The role of big data, new statistical tools and functional studies in deciphering the genetics of schizophrenia”.

Se programmet for flere detaljer.

Registrer deg her.

Ny kompetanse for ei ny tid

Hordaland fylkeskommune inviterer samarbeidspartnere i næringslivet, utdanningssektoren og offentlig sektor til konferansen Ny kompetanse for ei ny tid – Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland?

Tid: 19. april 2017, kl. 10:00–15:30.

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.

Program.

Påmeldingsfrist: onsdag 12. april.

Gratis internettkurs om Farmasøytisk bioinformatikk

Introduksjonskurset ved Universitetet i Uppsala om Farmasøytisk bioinformatikk (7,5 studiepoeng) arrangeres i september 2017 og er nå åpen for påmelding.

Kurset, som er gratis for EU-/EØS-borgere, henvender seg til forskere, postdoktorer, lærere og studenter som er interessert i å lære mer om hvordan komplekse, kjemiske og biomedisinske prosesser kan undersøkes på detaljnivå med bioinformatikk, og hvordan dette kan brukes til å utvikle nye medikamenter.

Mer informasjon og påmeldingsskjema er tilgjengelig her.

Les videre

Nils Normanns reisestipend til Øyvind Bruserud

k2nytt_2017_uke-13_oyvind-bruserud_portrettI forbindelse med Norsk Selskap for Endokrinologi sitt vintermøte mottok Øyvind Bruserud Nils Normanns reisestipend. Han er PhD-stipendiat i endokrinologisk forskningsgruppe ved K2, som ledes av Eystein Husebye. Stipendet skal finansiere et utenlandsopphold denne våren ved Universitetet i Oxford, hvor Bruserud vil undersøke immunologiske mekanismer ved autoimmunt polyendokrint syndrom type-1. K2 gratulerer!

Innovasjon

Ultrafiolett EysteinInnovasjon var et av temaene diskutert på vårens strategimøte. I samarbeid med Institutt for biomedisin følger vi opp saken med et felles seminar om Innovasjon og bioteknologi. 11. mai vil professor Ulf Landegren fra Uppsala Universitet holde 2 seminarer om “Innovation and biotechnology” og “Molecular tools for high performance analyses of proteins and nucleic acids”, det siste holdes som et BBB-seminar. Det blir også anledning til å snakke med Landegren i mindre grupper.

Ulf Landgren står bak en rekke oppfinnelser som er kommersialisert på en vellykket, blant annet Padlock-metoden for amplifisering av DNA og «proximity ligation» som gir ultrasensitiv deteksjon av molekyler. Sistnevnte metode førte til opprettelsen av selskapet Olink (www.olink.com).

Merk dagen i kalenderen allerede nå

God innovativ helg

Eystein

Registrering av sommerferie innen 1. april

k2nytt_2017_uke-12_summer-holidayAnsatte ved Universitet i Bergen skal søke om ferie i PAGA, og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom sommerferie ikke er registrert innen 01.04.2017, kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie for den ansatte og pålegge avvikling av ferien i disse ukene. Restferie skal registreres innen 01.10.2017. Hvis ikke restferien er registrert innen denne dato, vil arbeidsgiver registrere ferieperiode og pålegge avvikling av den. All informasjon om ferieperioder vil være i PAGA. Eventuell endring av ferieperiode skal godkjennes av arbeidsgiver før avvikling. Alle ansatte skal stå med 0 i ferieregnskapet ved utløp av året.

Mer informasjon finnes her.

Frist: 1. april 2017.

Henvendelser kan rettes til Linn Christine Meland (Linn.Meland@uib.no / 55 97 29 54).

Seminarserie ved Senter for ernæring | Onsdag 5. april

k2nytt_2017_uke-12_senter-for-ernaering

Vi har gleden av å invitere til det første seminaret i en ny seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien vil ta opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 5. april, kl. 14:30–15:30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget (kart)

Program:

Moderator: Gülen Arslan Lied

  • Perspektiver på kosthold og fedmeepidemien (Simon Dankel)

Det blir lett servering. Velkommen!

Mer informasjon om Senter for ernæring finnes her.

Eurolife internasjonale sommerskole 10–14. juli

Eurolife internasjonale sommerskole, som tar for seg temaet “Antimicrobial drug resistance – research and innovation “, finner sted i Barcelona 10–14. juli 2017. Hvis man driver AMR-relatert forskning med en tverrfaglig vinkling, kan dette kurset være spesielt nyttig.

Mer informasjon om kurset er tilgjengelig her og her.

Kursavgift: 700 euro (nesten alt inkludert).

Søknadsfrist: 7. april 2017.

Marie Curie-mobiliseringen 2017

Marie Curie-mobiliseringen 2017 er nå klart for lansering, og de ansvarlige ønsker å nå ut til så mange som mulig i løpet av mobiliseringsperioden.

Planen er å besøke alle fakultetene og muligens noen institutter, enkeltgrupper og sentre. Målgruppen er ikke administrasjonen, men blant annet forskere, forskergrupper/gruppeledere, prosjektledere, sentre/senterledere, unge forskere og institutt/instituttledere.

Mer informasjon om Marie Curie-mobiliseringen finnes her.

Henvendelser kan rettes til Emmanuel Babatunde eller Jeanette Helgesen.

Les videre

Disputas uke 13

Full page photoIda Wergeland disputerer for Ph.d. graden torsdag, 30. mars 2017
Prøveforelesning: Torsdag 30. mars 2017, kl. 11:00
Oppgitt emne:  ”M.tuberulosis versus human immunity: who wins the Battle and why?”
Sted:  Store auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vie 65
Disputas: Torsdag 30. mars 2017, kl. 13:00
Sted:  Auditorium 1, BB- Bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  ”Immune cells and soluble immune markers in different stages of tuberculosis. Potential biomarkers for diagnosis and treatment efficacy”
1st opponent:  PhD Delia Goletti, Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases, Italy
2nd opponent: Associate professor Susanne Dam, University of Copenhagen, Denmark.

Pressemelding

Nytt om navn

k2nytt_2017_uke-12_nytt-navn_thomas-legoyVi presenterer Thomas Aga Legøy, master i biologi ved Universitetet i Bergen. Den 15. mars 2017 byrja Thomas som PhD-stipendiat ved K2, gruppa for diabetesforsking. Han vil karakterisera dei cellulære og molekylære mekanismane involvert i gradvis svikt av insulinproduserande β-celler i diabetes, under rettleiing av Simona Chera. Viss du ynskjer å seia hei, er han å finna i 6. etasje i det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS1).