Daglige arkiver: 10. mars 2017

Vi må spille hverandre gode

k2nytt_2017_uke-10_leder_portrett_raederRosenborgs berømte fotballtrener Nils Arne Eggen lanserte i sin tid “Godfot-teorien”. Ifølge denne teorien må vi “spille hverandre gode”. Nobelprisvinner May-Britt Moser har senere gjentatt dette poenget i en vitenskapelig kontekst. Uheldigvis ser det ut til at kulturen innen de mer kompetitive nivåene av akademia går i motsatt retning, i hvert fall hvis vi skal tro en nylig artikkel i The Guardian. I denne artikkelen deler immunologen Lemaitre sine betraktninger etter at hans mentor Jules Hoffman fikk nobelprisen i 2011 for en oppdagelse Lemaitre selv hevder han sto bak. Han skriver blant annet at “Reaching the top of the scientific hierarchy increasingly depends on a glittering media profile, publishing in “trophy journals” and cultivating a network of academic frenemies who are treated as close allies until they become obstacles in the path to academic glory”. Han skriver videre at denne narsissistiske oppførselen potensielt kan påvirke selve objektiviteten i forskningen. Han avslutter med å si at “When you do a collective project with a narcissist at the end he has the feeling that he has done everything”. En slik kultur er helt uakseptabel og bør motvirkes. En måte å gjøre dette på er å belønne seniorer som fremmer juniorenes karriere, for eksempel ved at senioren organiserer forskningsaktiviteten sin slik at juniorene slipper fram og utvikler selvstendighet og får sine rettmessige sisteforfatterskap uten at dette skaper interessekonflikter. I dag krediteres man for blant annet doktorgrads-kandidatproduksjon. Jeg håper vi også kunne kreditere seniorforskeres evne til å løfte fram juniorer til toppstillinger, både innenfor og utenfor akademia. Da må man nødvendigvis også gi slipp på nisjer av eget felt og på noen sisteforfatterskap. Til gjengjeld burde karriereutviklingen til tidligere juniorer fra egen forskningsgruppe være ett av de viktigste punktene på CV-en, både i lønnsforhandlinger, i søknader om UiB-stipender og postdoc-stillinger og i forskningssøknader. Som det står i den gamle bok: «Det et menneske sår, skal han også høste».

Helge

Valgmøte fredag 24. mars 2017

k2nytt_2017_uke-10_valgmote_kandidater_170310Som forberedelse til rektorvalget 30. mars–5. april, blir det fredag 24. mars kl. 08.30–10 valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort deres valgplattform, og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 2 i BB-bygget.

Vel møtt!

CCBIO symposiet 19-20 april 2017

CCBIO inviterer til sitt 5te årlige symposium 19.-20. april 2017, som også i år foregår på Solstrand Hotel & Bad med perfekte rammer for en oppdatering på det siste innen kreftforskning, og gode forhold for internasjonal og nasjonal nettverksbygging.

CCBIO symposiet er en kombinasjon av inviterte internasjonale og nasjonale eksperter innen kreftforskning, og posterutstilling der yngre forskere får anledning til å presentere sin forskning. Av internasjonale talere kan vi nevne styreformannen i Nobelstiftelsen, Carl-Henrik Heldin, og videre John Heymach, Angela Nieto, Robert Gale, Jean-Christoph Bourdon, Krister Wennerberg, Diane Bielenberg, Salem Chouaib, Frederic Amant, Janine Terra Erler and Jeanette Woods. I tillegg vil vi få høre fra både CCBIO-forskere, andre nasjonale kreftforskere, og fra lovende unge forskere.

Meld deg på før det blir fullbooket og innen fristen 19. mars – velkommen skal du være!

Du finner programmet og registreringsskjema på www.ccbiosymposium.no

Kurs i avansert immunologi 5–7. april 2017

Forskerskolen Bergen Research School of Inflammation (BRSI) sammen med Broegelmanns Forskningslaboratorium inviterer til det fjerde kurset/seminaret i avansert immunologi (3ECTS) med temaet “Inflammation – Root of All Things Evil”. Kurset holdes på Voss, nærmere bestemt på Fleischer’s Hotel, onsdag 5. til fredag 7. april 2017.

Til kurset er det invitert en rekke kjente internasjonale og nasjonale foredragsholdere, og programmet inkluderer to sesjoner med postere hvor yngre forskere presenterer sine arbeid. De internasjonale foredragsholderne inkluderer blant annet Francesca Barone, Thomas Dietrich, Arno Hanninen, Phillippe Gillery, Anca Katrina, Trevor Owens, Yenan Bryceson og Patrick Venables. I tillegg vil det bli innlegg fra nasjonale eksperter, samt bidrag fra unge, kommende forskere. Sammen med UiB ønsker Broegelmanns Forskningslaboratorium deg hjertelig velkommen til Voss! Det er også mulig å søke om reisestipend.

Program og registrering.

Frist for registrering: onsdag 15. mars.

Martens seminar og foredrag 2017

I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment, SFF) og K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning inviterer Dr. Einar Martens Forskningsgruppe for Biologisk Psykiatri til Martens seminar og foredrag 2017 på Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus, torsdag 4. mai 2017.

Tema for seminaret er “How translational research has disclosed many old secrets of psychotic disorders”.

Program og påmelding her.

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi, kan søke om midler.

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass.

Søknadsfrist: onsdag 5. april 2017.

Les videre

Forskningsstipend ved utenlandsopphold for postdoktorer

Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3–12 måneder.

Utlysning og søknadsskjema finnes her.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Les videre