Daglige arkiver: 31. mars 2017

Bruk av teknikerne på K2

bakke0x2c_per_0x2830x29Teknikerne på K2 og den kompetanse og kunnskap de representer, er en stor resurs for instituttet. Totalt er det 46 teknikere ansatt på grunnbevilgningen ved K2. I tillegg kommer alle teknikerne som er eksternt lønnet ved instituttet. Teknikerne på grunnbevilgningen er fordelt på forskningsgruppene etter en bestemt formel basert på gruppens størrelse, forskningsproduksjon og siteringsindeks. Det er forskningsgruppeleder som er ansvarlig for disponeringen av teknikerne tilknyttet gruppen. Det innebærer at alle i gruppen skal ha lik tilgang på hjelp fra teknikerne. Ikke minst er det viktig at yngre forskere på vei opp, blir sett når teknikerresursene skal fordeles. Det bør ikke være slik at teknikerne er forbeholdt de etablerte professorene i gruppene. Endelig er det viktig at også teknikernes kompetanse og ønsker blir ivaretatt i denne fordelingen.

Tilslutt skal jeg minne om at K2 har satt av midler til kompetanseheving for teknikere. Det kan søkes om midler når som helst. Støtte fra instituttet forutsetter at forskningsgruppen bidrar med samme beløp det søkes om. I fjor ble ikke alle de avsatte midlene brukt.

Per

Martens seminar og foredrag 4. mai

I samarbeid med Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment, SFF) og K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning inviterer Dr. Einar Martens Forskningsgruppe for Biologisk Psykiatri til Martens seminar og foredrag 2017.

Tid: Torsdag 4. mai 2017 kl. 12:00–16:00.
Sted: Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssykehus.

Tema for seminaret er “How translational research has disclosed many old secrets of psychotic disorders”.

Martens Foredrag 2017 vil holdes av Professor Danielle Posthuma, Centre for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam: “The role of big data, new statistical tools and functional studies in deciphering the genetics of schizophrenia”.

Se programmet for flere detaljer.

Registrer deg her.

Ny kompetanse for ei ny tid

Hordaland fylkeskommune inviterer samarbeidspartnere i næringslivet, utdanningssektoren og offentlig sektor til konferansen Ny kompetanse for ei ny tid – Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland?

Tid: 19. april 2017, kl. 10:00–15:30.

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.

Program.

Påmeldingsfrist: onsdag 12. april.

Gratis internettkurs om Farmasøytisk bioinformatikk

Introduksjonskurset ved Universitetet i Uppsala om Farmasøytisk bioinformatikk (7,5 studiepoeng) arrangeres i september 2017 og er nå åpen for påmelding.

Kurset, som er gratis for EU-/EØS-borgere, henvender seg til forskere, postdoktorer, lærere og studenter som er interessert i å lære mer om hvordan komplekse, kjemiske og biomedisinske prosesser kan undersøkes på detaljnivå med bioinformatikk, og hvordan dette kan brukes til å utvikle nye medikamenter.

Mer informasjon og påmeldingsskjema er tilgjengelig her.

Les videre

Nils Normanns reisestipend til Øyvind Bruserud

k2nytt_2017_uke-13_oyvind-bruserud_portrettI forbindelse med Norsk Selskap for Endokrinologi sitt vintermøte mottok Øyvind Bruserud Nils Normanns reisestipend. Han er PhD-stipendiat i endokrinologisk forskningsgruppe ved K2, som ledes av Eystein Husebye. Stipendet skal finansiere et utenlandsopphold denne våren ved Universitetet i Oxford, hvor Bruserud vil undersøke immunologiske mekanismer ved autoimmunt polyendokrint syndrom type-1. K2 gratulerer!