Utdanningspriser ved MOF 2017

I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser ved MOF: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2017.

For flere detaljer om formål, kriterier og nominering: se her.

Tidsfrist for å fremme forslag til priskandidater: tirsdag 18. april 2017.

Studiekvalitetsprisen skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi, profilering). Prisvinneren fremmes videre til Ugleprisen ved UiB i høstsemesteret.

Undervisningsprisen skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet (individuell pris). Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (personlige og pedagogiske egenskaper, studentevalueringer, verdi for emne/program).

Prisen for internasjonalisering i studiene skal stimulere og belønne tiltak som fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi, profilering).

Både programutvalg, institutt, fagmiljø/seksjon/avdeling, studentkull og studentutvalg kan ifølge priskriteriene fremme forslag.

Innmeldte forslag til prisene vil bli behandlet av utvidet studieledelse 11. mai, med prisutdeling på fakultetsdagen 8. juni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *