Forskningsstipend ved utenlandsopphold for postdoktorer

Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3–12 måneder.

Utlysning og søknadsskjema finnes her.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Postdoktorer som søker forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold, kan maksimalt få kr 100 000. I tillegg oppfordres det til at postdoktorer (uansett finansieringskilde) også søker om støtte gjennom andre kilder.

Forskningsrådet har en egen stipendbase for forskermobilitet som gir en kort presentasjon av mobilitetsstipend fra Forskningsrådet og andre aktører. Les mer her.

Postdoktorer som er eksternfinansiert (f.eks NFR, Helse Vest, Statens lånekasse, Kreftforeningen mv.) må søke finansieringskilden om støtte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *