Daglige arkiver: 17. mars 2017

Mer smådriftsmidler

bakke0x2c_per_0x2830x29Vi har allerede hatt en runde med utdeling av smådriftsmidler i år. Etter at den nå er over, er det fortsatt penger igjen. Derfor blir det en ny runde. De samme kriteriene gjelder som sist.

Kriterier og krav

  • Forskningsgruppene ved leder står som søker, og formålet må drøftes og prioriteres innad i forskningsgruppen.
  • Det må dokumenteres at gruppen har søkt andre eksterne forskningsmidler i 2016.
  • Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret. Midlene er ikke overførbare til neste år.
  • Bevilgninger går til forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
  • Det skal dokumenteres hva midlene skal benyttes til.

Man kan få inntil kr. 150 000 per år. De forskerne som har fått tildelt dette beløpet i den nylig avsluttede runden, kan ikke få mer, mens forskere som har fått mindre, kan søke på nytt. Selv om en søker i samme forskningsgruppe har fått penger, er det anledning for en annen innen samme gruppe å søke, men samme prosjekt kan få maks kr. 150 000. Her er det penger å hente.

Søknadsskjema finnes her.

Send søknadsskjema til Siv Eggereide.

Fristen er 1. april (og det er ingen spøk!).

HMS-hjørnet: Sykle til jobben 2017

19. april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt tiltak for de ansatte. I år stiller UiB med flotte premier til både lag og enkeltansatte som deltar. Detaljer om disse premiene kommer etter hvert. I tillegg er det muligheter til å vinne premier i den nasjonale konkurransen.

For mer informasjon: se her.

Valg av rektor og valg av universitetsstyret

Dag Rune Olsen og Margareth Hagen stiller til valg som rektor- og prorektorkandidat. Rektorvalget finner sted i perioden 30. mars–5. april.

Invitasjon til valgmøte
Mandag 27. mars kl. 13–15 kan du møte dem i Egget, Studentsenteret, Parkveien 1.
For mer informasjon: se her.

Valg til universitetsstyret
Kjenner du noen som vil kunne gjøre en god jobb i universitetsstyret?
Frist for å foreslå kandidater er fredag 7. april kl. 12.
For mer informasjon: se her.

Earth Hour 25. mars 2017

Lørdag 25. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset én time for klimaet. Det begynte i Sydney, Australia, i 2007 som en lokal aksjon for å slukke lyset. Siden har Earth Hour vokst til verdens største og mest stemningsfulle klimakampanje, med oppimot én milliard deltakere år etter år.

Alle studenter og ansatte ved UiB oppfordres derfor til å slukke lyset på alle kontor, lesesaler og andre rom, og lukke dørene før man tar helg.

Les mer her.

NordForsk-midler til forskerkurs

Det nordiske nettverket NorDoc som UiB/MOF deltar i, planlegger en søknad om midler fra NordForsk-midler. Målet er å utvikle en serie av felles forskerkurs som kan tilbys gjennom dette nettverket. Forskerkursene kan være innen alle fagområder ved fakultetet, og eksisterende forskerkurs kan gjerne videreutvikles til dette formålet.

For mer informasjon: kontakt Roland Jonsson (roland.jonsson@uib.no / 55 97 46 49).

Tidsfrist for å melde inn kurs: 24. mars 2017.

Fulbrigts forskningspris 2017

Alumniforeningen for det norske Fulbrightprogrammet har siden 2014 utdelt en årlig pris til beste artikkel publisert av en norsk Fulbright alumni i et fagfellevurdert tidsskrift. Forfatter(e) av vinnerartikkelen tilgodeses med kr. 50 000. I år er prisen supplert med en pris for yngre forskere (Fulbright Norway Young Researcher Award), som premieres med kr. 10 000.

For flere detaljer: se her.

Søknadsfrist for begge prisene: lørdag 1. april 2017.

Utdanningspriser ved MOF 2017

I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser ved MOF: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2017.

For flere detaljer om formål, kriterier og nominering: se her.

Tidsfrist for å fremme forslag til priskandidater: tirsdag 18. april 2017.

Les videre

Sjöberg-prisen 2018

Det kongelige svenske vitenskapsakademiet inviterer deg til å nominere kandidat(er) til Sjöberg-prisen 2018.

Sjöberg-prisen innen kreftforskning tildeles forskere som har bidratt med vesentlig kunnskap om sykdomsmekanismer, risikofaktorer, eller behandling eller forebygging av kreft.

Nominasjoner må gjøres av enkeltpersoner og sendes elektronisk på et skjema som er tilgjengelig her.

Tidsfrist for nominasjoner: mandag 15 mai 2017.

For mer informasjon: se her.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet for Sjöberg-prisen ved Rune Toftgård (rune.toftgard@kva.se / +46 8 673 95 60).

Disputas uke 12

ding_yunpeng_24_03Yunpeng Ding disputerer for Ph.d. graden fredag, 24.mars 2017
Prøveforelesning: fredag, 24.mars 2017 kl: 10:15
Oppgitt emne:  “Genetic polymorphisms and biochemical mechanisms related to One Carbon Metabolism and cardiovascular disease”
Sted:  Auditorium 1, BB building, Jonas Lies vei 91
Disputas: fredag, 24.mars 2017 kl: 12:15
Sted:  Auditorium 1, BB building, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:  “MTHFD1 and relevant biomarkers in cardiovascular disease. Observational studies in patients with suspected stable angina pectoris in Norway”
1st opponent:  PhD Kristina Pentieva, Ulster University, United Kingdom
2nd opponent: Professor Nicholas Greene, University College London, United Kingdom

Pressemelding