Horizon 2020 – innspill på Advisory Group report

Advisory Group (AG) rapporten for Samfunnsutfordringer innen helse, demografiske endringer og livskvalitet (SC1) er nå tilgjengelig. Rapporten er rådgivende for utformingen av arbeidsprogrammet for SC1 for perioden 2018-2020. Dette er beskrevet i forordet.  AG-rapporten vil brukes som bakgrunn for diskusjonene i møtet mellom AG og Programkomiteen (PC) den 21. september 2016.  Programkomiteen skal gi innspill på vegne av Norge. Gode innspill legger grunnlaget for dette.

Innspill til rapporten kan sendes Kristin Andersen (kran@rcn.no) , senest torsdag 30. juni.
Innspill og kommentarer må skrives inn i vedlagte skjema .

Vedlegg:
AG advice report 2018-2020
Skjema

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *