Lagring av forskningsdata på SAFE

Per BakkeIT-avdelingen ved UiB har utviklet en løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning. Løsningen kalles SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur). SAFE skal være den foretrukne løsningen for alle intern- og eksternfinansierte forskningsprosjekter ved UiB som behandler sensitive personopplysninger. Dette støttes fra K2.

For de forskningsgruppene som har dataene sine lagret på sykehusets server er det ikke nødvendig å flytte sine data. Det viktigste er at data med sensitive personopplysninger er lagret på forsvarlig vis i henhold til regelverket. Lagring av slike data på en PC er for eksempel ikke tillatt selv om de skulle være avidentifiserte.

Den nye løsningen, SAFE, har den store fordelen at den ikke bare tilbyr sikker lagring, men også inneholder moduler som gir anledning til bearbeiding og analyse av dataene. I følge statistikkmiljøet på IGS er SAFE her meget god, men det oppfordres til at folk skaffer seg sine egne erfaringer med systemet. Mer informasjon finnes her.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *