Nekrolog: Helga Birgitte Salvesen

HelgaDet er med stor sorg vi torsdag 21. januar mottok budskapet om professor og overlege Helga Birgitte Salvesens bortgang.

Helga disputerte14. juni 2000 for sin doktorgrad i medisin med avhandlingen: “Tumor Biomarkers and Prognostic Factors in Endometrial Carcinoma”. Hun var fra 1991 lege, og fra 2001 overlege, ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og hun ble i 2003 professor ved UiB i gynekologi og obstetrikk.

Hun var en av våre fremste professorer og var ledende på forskning innen gynekologisk kreft. Sammen med sine kolleger har hun stått bak flere, store gjennombrudd innenfor sitt forskningsfelt. Hun var co-direktør ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) som er et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB, og mottok i 2015 Helse Vest forskning- og innovasjonspris for sitt enestående arbeid innen persontilpasset behandling av gynekologisk kreft. Helga ble i 2015 også innvalgt som medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun var et spesielt godt forbilde for kvinner i akademia og jobbet aktivt for å fremme kvinnelige forskere.

Helga var spesialist innen gynekologi og obstetrikk, og hun har hatt forskningsopphold ved Harvard University, Broad Institute og University of Chicago, der forskningsfokus har vært på studier av genetiske markører i relasjon til gynekologisk kreft.

Helga har særlig arbeidet med å utvikle de mulighetene som molekylærbiologi kan gi til studiene av gynekologisk kreft. I alt har hun publisert over 130 vitenskapelige artikler og har vært veileder for en lang rekke PhD kandidater.

Det er særlig grunn til å framheve Helga sin store metodologiske bredde og angrepsvinkel i sine studier. Hun bygget i løpet av kort tid opp en stor forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, der hun brakte fram det beste i disiplinoverbyggende klinisk forskning generelt og kreftforskning spesielt. Helga var en engasjert og omsorgsfull lege og forskningsleder, og ble gjennom sitt virke et forbilde for mange unge forskere og leger. Hun hadde alltid pasientenes beste for øyet. Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus er svært takknemlig for den innsats hun la ned gjennom en årrekke ved våre institusjoner og i dyp sorg over å ha mistet en fremragende medarbeider. Våre varme tanker går til Pål og sønnene Tormund, Pål-Christian, Erlend og Håvard i disse tunge dager.

Dag Rune Olsen, rektor
Nina Langeland, dekan
Eivind Hansen, administrerende direktør
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør
Ingrid Johanne Garnes, klinikkdirektør KK
Per Bakke, instituttleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *