Månedlige arkiver: desember 2015

2015 – et K2 tilbakeblikk

Per BakkeI årets siste leder er det tid for et lite tilbakeblikk på K2-aktiviteten i 2015. Undervisningsfronten har vært preget av den nye studieplanen i medisin. Selv om mye arbeid gjenstår, er planleggingen kommet godt i gang. Digitale verktøy i undervisning og eksamen er på vei inn. Selv om kampen for nye, fullfinansierte studieplasser i farmasi ikke er i mål, har farmasigjengen gjort en stor jobb med å sette saken på agendaen til stortingspolitikerne på Hordalandsbenken. Undervisning i galenisk farmasi er hentet hjem fra England.

Forskningsaktiviteten og ikke minst tilslag på søknader har vært god. K2-forskere fikk syv nye NFR-prosjekter i år, inkludert en andel i en infrastruktursøknad som utgår fra Oslo.  De mottok ca 60% av de nye fler-årige tilslagene fra Samarbeidsorganet og fire nye EU-prosjekter.  Det samlete beløp mottatt på ulike søknader, kanalisert gjennom instituttet fra K2-ansatte, vil i år utgjøre ca kr 93 millioner hvilket er 7 millioner mer enn det vi får fra regjeringen.  Fortsatt er det et stort potensiale for bedre tilslag på eksterne søknader.  De teknisk ansatte ved instituttet er viktige bidragsytere for at forskningen skal lykkes. En takk til Ersilia Bifulco, Jenny Zhang og Tove Folkestad som har fått teknikerforum på beina i år.
HMS er viktig for oss alle, både den fysiske og psykiske delen. Alle ansatte ved K2 har fått eller vil få tilbud om medarbeidersamtale årlig.

En meget stram instituttøkonomi har satt sitt preg på virksomheten i år. Selv om flere forskningsgrupper har fått store eksterne tilslag, er det også grupper som ikke har nådd opp, og instituttet har hatt lite å bidra med. Jeg er takknemlig for at folk har hatt forståelse for begrensningene forbundet med den vanskelige økonomien. På den positive siden, vi er nå nesten i mål med å avvikle gjelden K2 fikk etter den nye instituttstrukturen. Det innebærer at vi etter hvert vil ha et større handlingsrom for å smøre instituttets aktivitet.

Stikkord for neste år er ny studieplan i medisin, ferdighetssenteret, forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), ny strategiplan for K2, søknadsprosess til forskningsprosjekter, og teknikerforum. Dette kommer jeg tilbake til over nyttår.

Nå er det tid for å takke dere alle for en stor innsats i 2015, og sist men ikke minst ønske alle en Fredelig Jul!
Per

Juleferieavvikling i K2-administrasjonen

De flesJulte i administrasjonen vil avvikle juleferie fra og med uke 52 og til mandag 04. januar 2016. Resepsjonen vil være ubemannet fra og med julaften og til mandag 4. januar.

I kriser eller ved hastesaker som ikke kan vente til mandag 4. januar, er administrasjonssjefen tilgjengelig på privat mobil.

En gledelig og fredelig høytid og juleferie ønskes dere alle.

Teknikerforum har startet opp igjen

TFTeknikerforum har startet opp igjen, med en komitee bestående av Jenny, Ersilia og Tove. Årets siste forum ble avholdt i desember, og her kunne man komme med innspill om ønsket tema i teknikerforum fremover. Det ble også servert pepperkaker, klementiner og gløgg.
Neste teknikerforum planlegges februar 2016. Takk til komiteen for planlegging og organisering!
Bildet viser Tove, Beryl og Aud.

Novo Nordisk Foundations Excellence for Young Researchers within Endocrinology

Attached please find an announcement regarding The Novo Nordisk Foundations Excellence Project for Young Researchers within Endocrinology.

Please do not hesitate to contact me, if you have any questions.

Kind regards,
Susanne E. Hede, Ph.D
Scientific Officer
Novo Nordisk Fonden
+45 3527 6629 (direct)
+45 306 74829 (mobile)
suhq@novo.dk
CVR no 10 58 29 89

Emeritusklubben

Per BakkeDenne uken arrangerte instituttet lunch for emeritusklubben. Den består av professores emeriti ved K2. De gjør en meget viktig innsats for instituttet på flere felt og er vel verd å spandere lunch på.  De administrerer de fleste disputasene ved K2 som custos og sitter i flere komiteer i forbindelse med vurdering av søkere til stillinger og søknader til legater. Flere av dem underviser fortsatt, og sist, men ikke minst, publiserer flere av dem fortsatt aktivt med adresse K2. Alt dette skjer gratis for instituttet!

Det eneste de får tilbake er at de har fri tilgang til universitets datatjenester, bibliotektjenester og E-mail-lister. I tillegg mottar de K2Nytt. Emeritusklubben er åpen for alle som går av som pensjonist fra vitenskapelige stilinger ved K2. Medlemskapet fornyes årlig.

Det er all grunn til å takke emeritusene for den innsatsen de gjør for K2!

Per

Emeriti

Nytt om navn

Lalit RaneVi presenterer Lalit Rane, postdoktor ved Bjørn Tore Gjertsens gruppe ved Centre for Cancer Biomarkers.

Lalit begynte arbeidet sitt nå i desember, under veiledning av Bjørn Tore Gjertsen. Dersom noen ønsker å hilse på, finner dere ham i tredje etasje i labbygget.

Invitasjon til åpent møte om oppfølging av ny strategi for UiB

Velkommen til åpent møte torsdag 14. januar om iverksetting av ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Etter en omfattende prosess har styret ved Universitetet i Bergen i møte 29. oktober vedtatt ny strategi for UiB: «Hav – Liv – Samfunn». Engasjerte studenter og ansatte har bidratt med mange viktige innspill og korrigeringer underveis. Les videre

Mitt UiB tilgjengelig fra 1. desember

Fra og med 1. desember er den nye læringsplattformen «Mitt UiB» tilgjengelig for brukerne. Logg inn fra http://mitt.uib.no.

Alle ansatte får tilbud om opplæring i desember, i henhold til informasjon gitt tidligere i dialog med fakultetsadministrasjonen. Dere finner ytterligere informasjon og kurskalender på DigUiB sine nettsider.

Beste hilsen
Karianne Omdahl
Prosjektleder DigUiB / Læringsplattform
Studieadministrativ avdeling
Universitetet i Bergen
www.uib.no
Tlf: +47 55 58 24 46

Invitasjon til nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis

HiBVelkommen til årets nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis 5.-6. april 2016!
I år ønsker vi velkommen på Høgskolens nye og flotte Campus Kronstad.

Vi inviterer til to innholdsrike dager med spennende foredrag, workshops, og posterutstillinger.
Som vanlig har vi fokus på implementering av kunnskapsbasert praksis i praksis og utdanning.
Her er noen av temaene:
* Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet
* Brukermedvirkning
* Kunnskapsbasert forskning
* Implementering av retningslinjer
* Knowledge Translation
* Nasjonale føringer Les videre

Invitasjon til Internasjonaliseringskonferansen 2016

SIUVelkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2016 (IK16). Konferansen arrangeres i Stavanger 9. og 10. mars 2016, med Universitet i Stavanger som vertskap.

Internasjonaliseringskonferansen er årets mest sentrale møteplass for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), universiteter og høyskoler. Les videre

Utlysning innenfor infrastrukturprogrammet INFRAIA-2016-2017

Infrastrukturprogrammet (RI-programmet) i H2020 har nå en utlysning til samarbeid om utvikling og bedre utnyttelse av nasjonale infrastrukturer;
«INTEGRATING AND OPENING RESEARCH INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST» (INFRAIA-2016-2017) (såkalte Integrating Actitvities)

Dere som har deltatt tidligere vet at prosjektene som finansieres får midler til tre ulike aktiviteter: Les videre

Disputas uke 51

Marie KarlsenMarie Karlsen disputerer for Ph.d. graden fredag 18. desember 2015
Prøveforelesning: Torsdag 17. desember 2015, kl. 14.15
Oppgitt emne: “The TLR system, connecting the innate and adaptive immune system in physiological and autoimmune conditions”
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: Fredag 18. desmeber 2015, kl. 09:15
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Toll like receptors in primary Sjögren’s syndrome – special emphasis on B cells”
1st opponent: Ph.d. Chiara Baldini, Universitetet i Pisa, Italia
2nd opponent:Ph.d. Peter Szodoray, Universitetet i Oslo

Pressemelding