Stikkordarkiv: 02/2016

Forskning og forskerutdanning ved K2

Roland JonssonPå denne tid av året forbereder instituttene sine rapporter til fakultetet i form av meldinger – og det jeg da tenker mest på er forskerutdannings- og forskningsmeldingene.  Dette er viktige dokumenter som fakultetet i sin tur benytter for å informere og oppdatere universitetet sentralt om sine resultater og langsiktige strategier.  Slik er disse meldingene med på å kommunisere instituttenes tanker, ønsker og behov til UiB.  Er det da noe nytt å rapportere eller er dette bare samme oppramsing som i fjor?  Ja, det er faktisk nye momenter som er kommet til.  Hva har for eks. instituttet gjort når det gjelder internasjonalisering, karriereplanlegging og publisering? Selv om det siste alltid er med, så kommer det nå til å bli satt ekstra fokus på.  Det blir spesielt viktig for K2 å fokusere nettopp på publisering, da vi hatt en nedgang i antall publikasjoner siden 2013. Men vi har hatt en meget god fremgang på eksterne bevilgninger – ikke minst EU og NFR – som forhåpentlig vil resultere i økt publisering på sikt.

Dette er min siste leder i K2Nytt da jeg etter 3 års engasjement som forskningsleder/vise-styrer for forskning ved K2 kommer til å fokusere på andre oppgaver.  Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for tre givende og spennende år – godt samarbeid i ledergruppen, forskningsutvalget, med forskerutdanningskoordinator og alle jeg har kommet i kontakt med.  Foruten mitt egentlige hovedansvar som leder for Broegelmanns Forskningslaboratorium og forskergruppen immunologi og revmatologi, har jeg parallelt vært delaktig i flere inspirerende og stimulerende arbeidsgrupper med direkte relevans for forskerutdanning og forskning.  Som jeg delvis tidligere har referert til i mine ledere så har jeg deltatt i OU-7 rapporten om forskerutdanning ved UiB, rapporten om veilederopplæring ved UiB (levert til universitetsledelsen før jul), inngått i den av UHR oppnevnte nasjonale karrieregruppen, og ikke minst det kontinuerlige, internasjonale arbeidet som utføres innen ORPHEUS.  Så jeg vil ha nok med oppgaver fremover.

 

Takk for meg,

Roland

Invitation to the 12th basic confocal course at MIC

Dear all!

MIC is happy to announce our 12th confocal course. The course is aimed at those of you who want to learn how to use a confocal microscope and will help you get started in the field of confocal imaging either you use the equipment at MIC or at your local institution. The principles of confocal imaging and the parameters to be aware of to be able to acquire the optimal images are the same regardless of which imaging system you use. Les videre

Disputas uke 3

saure_eirunn_waatevikEirunn Waatevik Saure disputerer for Ph.d. graden torsdag 21. januar 2016
Prøveforelesning: Torsdag 21. januar 2016, kl. 08:30
Oppgitt emne: “Arterial hypoxemia: Pathophysiology, clinical manifestations and diagnostic work-up”
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Disputas: Torsdag 21.januar 2016, kl. 10:15
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Predictors of arterial blood gases in COPD patients”
1st opponent: Professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet, Sverige
2nd opponent: Førsteamanuensis Malcolm Sue-Chu, NTNU, Trondheim

Pressemelding

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Heart Failure Complicating Acute Myocardial Infarction; Burden and Timing of Occurrence: A Nation-wide Analysis Including 86 771 Patients From the Cardiovascular Disease in Norway (CVDNOR) Project.
Sulo G, Igland J, Vollset SE, Nygård O, Ebbing M, Sulo E, Egeland GM, Tell GS.
J Am Heart Assoc. 2016 Jan 7;5(1).

Etiology of Cellulitis and the Validity of New and Old Methods.
Bruun T, Oppegaard O, Kittang BR, Mylvaganam H, Langeland N, Skrede S.
Clin Infect Dis. 2016 Jan 6.

Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Activation is Associated with Altered Plasma One-Carbon Metabolites and B-Vitamin Status in Rats.
Lysne V, Strand E, Svingen GF, Bjørndal B, Pedersen ER, Midttun Ø, Olsen T, Ueland PM, Berge RK, Nygård O.
Nutrients. 2016 Jan 5;8(1).

Etiology of Cellulitis and Clinical Prediction of Streptococcal Disease: A Prospective Study.
Bruun T, Oppegaard O, Kittang BR, Mylvaganam H, Langeland N, Skrede S.
Open Forum Infect Dis. 2015 Nov 25;3(1):ofv181.

Whole genome sequencing of clinical isolates of Giardia lamblia.
Hanevik K, Bakken R, Brattbakk HR, Saghaug CS, Langeland N.
Clin Microbiol Infect. 2015 Feb;21(2):192.e1-3.